Uw tiret staat open (bis)

Hot Legs

Hot Legs

A: Als ik in de len­te door ’t stad wan­del, dan spre­ken men­sen mij soms aan met Phaedra…
B: Ik heb ooit eens in het publiek geze­ten bij een opna­me van De Zeven­de Dag en toen wou Sieg­fried Brac­ke aan mij een vraag stel­len nadat hij Anke Van­der­meersch had aangekondigd…
A: Dat is toch die van ’t vlaams blok?
B: Ja maar dat is dus wel een hele knap­pe he.

Wij zijn geen rockgroep

Wij zijn geen rockgroep

Het werd al eer­der ver­meld, maar her­ha­ling is de groot­va­der van de por­se­lein­win­kel. Vandaar:

 

The­a­ter Dete­rug­keer stelt voor:
WIJ ZIJN GEEN ROCKGROEP

Met Ste­ve Gros­sen, Aag­je Ieven, Jes­se Nou­kens, Goe­de­le Vandom­me­le, Koen Van Gorp, Hel­een Ver­tom­men en Tama­ra Van­goid­sen­ho­ven 

Tekst & Regie: Onder­ge­te­ken­de

7 – 8 – 9 juli 2005 – 20:30 – Acteer­stu­dio Art­fo­rum, Leuven
Inkom 6 euro (vvk) – 7 euro (kas­sa)
Reser­va­ties chez Miran­da

Voor meer uit­leg (of niet) over de voor­stel­ling: zie deze link

(Opge­let! De pre­mi­è­re op don­der­dag 7 juli is vol­le­dig uit­ver­kocht. Wie niet gere­ser­veerd heeft, staat – jam­mer maar helaas – voor een geslo­ten deur. Voor vrij­dag en zater­dag zijn er nog wel enke­le plaatsen.)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.