• Wannes Daemen

Tui­nieren

Jean-Marie stond in ont­bloot bovenlijf het gras te maaien. Vanop de zijlijn werd hij aan­ge­spoord door Vincent van Quic­ken­borne, de nieuwe vriend van Lyndsey. Het huwelijk van Lyndsey en Dave Volders was enkele weken geleden op de klippen gelopen toen zij haar eega in het holst van de nacht had betrapt op het bezwan­geren van Angie, de olijke vier­voeter van zus Kelly. «Ik mocht van Bompa», was zijn schamele ver­de­diging. Zonder verdere dis­cussie werd hij uit de familie gezet, ondanks het feit dat Angie het dui­delijk een fijne knaap had gevonden.

«Ik zen zo muug», brab­belde Jean-Marie, en hij duwde de gras­maaier in de eeltloze handen van Vincent. Die had van zijn leven nog nooit zo’n toestel van dichtbij gezien, en het duurde dan ook niet lang of het gera­ni­um­perkje van Carmen, de lin­kervoet van Bompa, het glim­mende nieuwe barbecue-stel, de heg van de buren, Shania, de mand van Angie en de aan­drijf­kabel van de gras­ma­chine werden in dui­zenden splinters uit elkaar gereten. De chaos was com­pleet. Net op dat moment kwam gelukkig Piet Huy­sen­truyt langs, die in een ver ver­leden nog voor die­renarts had gestu­deerd. Piet trachtte de ont­stane paniek in de familie te tem­peren door met een bosje verse basi­licum door de tuin te dar­telen, maar hield daarbij geen rekening met het feit dat Sam Gooris aller­gisch is voor kruiden. De arme pop­zanger stierf kort daarop aan de gevolgen van een hartaanval.

Om het goed te maken, stelde de chefkok voor om zijn dokters-kwalificaties aan te wenden ten einde orde te scheppen in de door Vincent aan­ge­richte chaos. Carmen – die het volste ver­trouwen had in de talenten van Piet – assis­teerde hem met plezier. Enkele span­nende uren later zat de hele familie her­enigd en in min of meer gezonde toe­stand rond de eet­tafel over de span­nende gebeur­te­nissen van de dag te mij­meren. Enkel de lin­kervoet van Bompa had Piet niet kunnen terug­vinden, en die had hij dan maar ver­vangen door de res­tanten van de mand van Angie. De over­blijf­selen van res­pec­tie­velijk Sam en Shania had Piet aan elkaar kunnen naaien, vermits de afzon­der­lijke lichamen niet meer in staat waren tot autonome gedra­gingen. Tijdens het dessert pro­beerde hij aan Kelly uit te leggen wat incest is, en dat zij daar vanaf nu enigszins voor zou moeten oppassen, maar Kelly begreep niet wat hij bedoelde, en kauwde dood­ge­moe­de­reerd verder op de a point gebakken aan­drijf­kabel van de grasmachine.

1 reactie

  1. Zezunja schreef:

    «Ik zen zo muug»
    Kenne we dat effe nasynchroniseren?

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *