• Wannes Daemen

Tamara wordt 18

Een tijd geleden las ik in de krant dat de Leu­vense politie de nacht­winkels in de stad een brief heeft gestuurd met de melding dat het nach­telijk verbod op verkoop van alcohol rond deze tijd in voege treedt. De politie gaat con­troles uit­voeren om na te gaan of het verbod wordt nage­leefd. Bovendien is het voortaan ook ver­boden om tussen mid­der­nacht en 8 ’s morgens op de openbare weg alcohol te drinken. (Citaat uit De Stan­daard van 28 juli 2005)

Dat ik bij het lezen van dit bericht vol onver­wachte ver­boden met een luide en pijn­lijke bons van mijn stoel tot­terde, zal u hopelijk niet ver­bazen. Ik pro­beerde mij in te beelden hoe rellen en racis­tische brand­stich­tingen in het ghetto van Kessel-Lo tot deze maat­regel hadden geleid. Of hoe de knok­ploegen van het plaat­se­lijke drugs­kartel de Oude Markt tot een nach­telijk inferno hadden herleid. Of hoe tweede-zitters in het stadspark in groep op het gras hadden zitten stu­deren. Luidop. Met milieu-vervuilende mar­keerstiften. Zo kan het niet verder, dat is wel duidelijk…

Des­al­niet­temin wilde ik mijn ver­bazing ven­ti­leren en maakte ik plannen om met een één­mans­pe­titie en een doos éclairkes naar het stadhuis te trekken. Echter, omdat ik – met al die bom­mel­dingen in frituur Fonske en de Hema – mij niet meer in het stads­centrum durf te begeven, bedacht ik een iets omfloerster plan. Ik kroop in de huid van Tamara Van­goid­sen­hoven, en liet haar een bezorgde email schrijven naar bur­ge­meester Louis Tobback en zijn vol­tallige sche­pen­college. Leest u even mee:

hallo geachte,

ik ben tamara van­goid­sen­hoven, 17 uit leuven en ik wilde iets vragen
het gaat over de stad leuven dus ik dacht: aan wie kan ik dit beter vragen dna aan de bur­ge­meester en de schepen??!!

ik woon in de brou­wers­straat in leuven en ik verjaar bin­nekort op 12 augustus
ik word 18 dan dus meer­der­jarig en het is ook marktrock dan
ik wou een feesjte doen dan voor de buurt ook en men vrienden
en dan op voorhand de buren verwittigen

mar nu las ik in de karnt dat je in leuven niet meer mag bier en zo drinken na middernacht
ik snap het niet zo goed dus ik dacht: ik vraag ff hoe het precies zit
mag ik gewoon dat feestje doen dan of moet ik stoppen om 12u s’ nachts?
ik heb ook vrienden uit por­tugal die op beozek zijn dan ongeveer
mijn pa zegt dat we zeker niet (as we naar marktrock zouden gaan)
dat we dan niet naar nacht­winkels moeten gaan omdat bui­ten­landers dat niet mogen
waarom eigenlijk niet? (mijn vrienden zijn 17 en 19 jaar oud)

anyway, beste bur­ge­meester en schepen!
dankuwel voor uw aan­dacht en ik wens u verder een goed weekende en nog een fijne zomer!

groetjes xxx van tamara

Na drie Out of office-replies, kreeg ik een behulpzaam ant­woord van Pierre Neefs, Leuvens schepen van leef­milieu en senioren:

Beste Tamara,

Eerst wens ik je een prettige ver­jaardag, 12 augustus is niet meer zo ver af.
Als jij thuis een ver­jaar­dags­feestje gaat bouwen, met vrienden en buren, lijkt het mij gepast dat je de buren op voorhand gaat verwittigen.
Dat er na mid­dag­nacht in Leuven geen alcohol mag gedronken worden, hoe gaan we dat regelen.
Er is in de kranten geschreven dat de politie kan/mag optreden na mid­der­nacht, en ook voor mid­der­nacht, wanneer er pro­blemen zouden zijn wat betreft het drank­ver­bruik. Men denkt aan de pleintjes en straten waar con­cen­traties zouden zijn van groepjes gelegenheidsdrinkers.
Het is ook zo dat de nacht­winkels na mid­der­nacht tot 8 uur in de morgend, geen alco­ho­lische dranken meer mogen ver­kopen, daar gaat de politie ook con­trole op uit­oe­fenen. Het is NIET zo dat dit alleen voor de bui­ten­landers telt, dat zou dis­cri­mi­natie zijn. De nacht­winkels mogen GEEN alcohol ver­kopen na middernacht.
Dus Tamara bouwt gij maar een mooi ver­jaar­dags­feestje, maar wat het alco­hol­ge­bruik betreft, drinkt met mate en liefst zo weinig mogelijk. Feest­vieren moet niet persé gelijk staan met alcoholgebruik.

Groetjes,

Pierre Neefs

Het was mij – ondanks de vrien­de­lijke woorden van Pierre, toch nog niet geheel dui­delijk. Ik wil me er ten­slotte van ver­ge­wissen dat ik zonder tus­sen­komst van de politie een luid en dronken feestje kan geven. Want in tegen­stelling tot wat het stads­be­stuur de Leu­ve­naars pro­beert diets te maken, vind ik per­soonlijk dat – burp – feest­vieren ALTIJD gelijk staat met alco­hol­ge­bruik, en liefst nog tot 8 uur in de morgend.

beste pierre,

bedankt voor uw reactie!!
ik wou het feestje doen op ter boelhage (waar ik ongeveer woon omdat onze tuin heel klein is) maar ik ga zeker wl de buren ver­wit­tigen. de meesten weten er al van en vinden het heel leuk omdat er nog een jongen uit de buurt is die ook 18 wordt in dezelfde periode.
wat ik alleen niet snap is waarom ge inleuven na mid­der­nacht niet moogt drinken?? hoe is dat dan door het jaar met al die zatte stu­denten in de stad?? die maken toch ook veel lawaai???
we zullen in elk geval geen vieze dingen doen (mis­schien wel cock­tails maken mag dat??) en we stoppen zeker om één uur dat heb ik al aan een paar buur­mensen belooft.

moeten de nacht­winkels dan sluiten om mid­der­nacht? ik vind nacht­winkels wel tof. ik haal vaak nog chips of drinken as we video kijken of zo. ik heb een vriend en die heeft es iemand in elkaar zien geslagne worden bij ne nacht­winkel toen zei ik dat hij naar de politie moest gaan mar hij durfde niet stom he?

anyway, beste pierre, ik weet er allemaal nie zoveel van en ik bedank u dan ook har­telijk voor de infor­matie! en ik vind leuven de tofste stad van de wereld en veel groetjes aan de bur­ge­meester en de andere schepnen!!

van tamara
xxx groetjes

Los van alle onno­ze­li­teiten in mijn briefjes, wil ik even bena­drukken dat ik nacht­winkels echt heel tof vind. Nacht­winkels alleen al zijn voor mij reden genoeg om nooit op het plat­teland te gaan wonen. Maar goed. Verder ben ik wer­kelijk te dom om los te lopen:

Beste Tamara,

Er kan in Leuven nog altijd gedronken worden na mid­der­nacht. De cafés moeten niet dicht. Je moet mijn eerste ant­woord eens goed lezen. In het najaar wanneer de stu­denten terug hier zijn, zal er ook strenger opge­treden worden tegen nacht­lawaai en drinken op straat.
Waarom zou jij geen cock­tails mogen maken? Wat het stoppen betreft om één uur, als een buur naar de politie belt na tien uur, omdat er veel lawaai is, kan de politie uw feestje dat buiten op een gras­pleintje op Ter Boelhage doorgaat, doen stoppen hoor.
Je moet mijn eerste ant­woord toch eens goed lezen, de nacht­winkels moeten niet sluiten om mid­der­nacht, want dan zouden het geen nacht­winkels zijn. Ze mogen alleen GEEN alco­ho­lische dranken ver­kopen tussen mid­der­nacht en 8 uur in de morgend.
Nog een prettige ver­jaardag en groetjes,
Pierre Neefs

Let goed op wat Pierre hier zegt. Als een feestje (maakt niet uit waar) langer duurt dan mid­der­nacht, en een buur belt naar de politie wegens lawaai­hinder, dan kan de politie het feestje op een gras­pleintje op Ter Boelhage doen stoppen. Met andere woorden, als het een feestje in Marche-en-Famenne betreft, dan kan de politie vragen om alle gasten naar Ter Boelhage in Leuven te escor­teren, om aldaar het feest te doen stoppen.

Onder­tussen krijg ik ook een mailtje van de Wijk coör­di­nator.

Geachte,

Als je een feestje doet in de Brou­wers­straat is er geen enkel pro­bleem in verband met Marktrock, als dit in de woning gebeurt. Buren ver­wit­tigen is een goed idee om klachten wegens overlast te ver­mijden.. Vindt het feestje in open lucht plaats dan stop je best om mid­der­nacht.. Geluids­hinder dien je steeds te vermijden.
Het drinken van alco­hol­hou­dende dranken gegiste of sterke dranken is ver­boden van mid­der­nacht tot 08 uur ’s morgens op de openbare weg of domein,buiten de ter­rassen en andere toe­ge­laten plaatsen spe­ciaal bestemd van dit doel. Het in bezit zijn van geo­pende flessen mag eveneens niet op de openbare weg, na middernacht.
Iedereen, ook bui­ten­landers mogen in nacht­winkels binnen, men mag enkel geen alco­hol­hou­dende dranken ver­kopen in de nacht­winkels na mid­der­nacht en dit van 01 juni tot 30 september.

Met vrien­de­lijke groeten

Jules Van Romphey
hoofd hore­cacel PZ-Leuven

Jahaa. Dat weet ik allemaal wel. Ik heb van­nacht om twee uur mijn katten nog wat te drinken gegeven en heb ongeveer vier minuten op het openbare domein gestaan met een geo­pende melkfles. Ik ben heel blij dat de wijk-coördinator mij niet gezien heeft, of ik had waar­schijnlijk een nachtje op een houten plank kunnen door­brengen in het span­nende gezel­schap van enkele vrou­wen­han­de­laars en onder­ge­doken oor­logs­mis­da­digers. Want u moet weten dat de orde­hand­having in mijn wijk nogal onge­co­ör­di­neerd verloopt…

Maar goed. De brief­wis­seling met Pierre ver­loopt gelukkig op een aan­ge­namer niveau. Wel­op­gevoed als ik ben, beant­woord ik zijn laatste email met blij gemoed:

dag pierre,

nog­maals bedankt voor de reactie!
ik heb uw mails nog eens gelezen en ik sanp het nu wel allemaal denk ik.
ik zal zeker zien dat ik op voorrand genoeg drank koop voor de cock­tails, dan moeten we niet meer naar de nacht­winkel in het kot van de nacht. en we zullen zeker stoppen om één uur
ik heb hele fijne buren die ook goed vrienden zijn dus ik denk niet dat die gaan recla­meren bij de politie hoor

er is alleen één oude mevrouw die altijd kwaad is en die het waar­schijnlijk niet plezant zal vinden, maar die klaagt over alles ook over een kat die op haar stoep gaat zitten. maar ik dank dat ik haar gewoon een lekkere cocktail ga geven en dan zal zze wel content zijn. mijn broer zei dat hij in haar brie­venbus gaat pissen (maar dat was maar om te lachen hoor!!)

nu wou ik nog iets vragen. tis maar uit nieuws­gie­righeid en omdat ik inte­resse heb in politiek (mis­schien ga ik pol en soc stu­deren). hoe komt het toch dat ge in al die nacht­winkels zoveel bui­ten­landers ziet werken? ik ken bijna geen enkele belg die zo een win­kelek heeft?? zijn dat zo’n slechte jobs dan? ik zou het wel willen doen, voor vakan­tiewerk of zo dan.

anyways pierre, ik ben zeer dankbaar dat u mijn mails beant­woordt, want van de bur­ge­meester heb ik helemaal niks gehoord!
(maar die zal het wel veel te druk hebben zeker?)

groeten van tamara vangoidsenhoven

En wederom ant­woord van Pierre:

Beste Tamara,

De bur­ge­meester is met vakantie. Ik denk niet dat een nacht­winkel uit­baten zo aan­genaam is. Altijd het ’s nachts werken. Je krijgt regel­matig klanten over de vloer die mis­schien niet meer zo aan­genaam zijn om tegen te komen, enz.
Groetjes en succes met je verjaardag.
Pierre Neefs

Enfin, het moge dui­delijk zijn dat Pierre me goed gezind is. Om hem te bedanken voor alle vrien­de­lijke woorden van uitleg, stuur ik hem een uit­no­diging toe van het feestje dat Tamara orga­ni­seert ter gele­genheid van haar acht­tiende ver­jaardag (klik voor grotere versie).

Feest!

Feest! (klik voor groter)

Om één of andere reden werd het daarna stil aan de andere kant. Dat is wel­licht maar goed ook. Het wordt hoog­dringend tijd voor een ter­rasje. Een vol­strekt geïm­pro­vi­seerd ter­rasje op het midden van het Ladeu­ze­plein met enkele geo­pende flessen sterke en gegiste drank. Iedereen mag komen, het hele gebeuren wordt op film vast­gelegd voor het nage­slacht, en alle nachtwinkel-uitbaters worden op een veilige afstand gehouden.

Samen werken we aan een betere wereld.

(Lees in dit verband ook U wordt gefilmd)

19 reacties

 1. Pieter schreef:

  Lang leve Tamara! Ik sluit me vol­ledig aan bij het reele onvei­lig­heids­gevoel in Leuven (vooral op de oude markt): rond­vlie­gende kebabben, spuug­le­lijke witte para­sollen waarmee het goed kop-inhakken is, samen­troe­pende mensen in stoelen onder de para­sollen die bier drinken! Bier zeg ik U, Bier! Waar blijft dat samen­scho­lings­verbod? Een flik in elk cafee! Dat zal de vei­ligheid ten­goede komen. Dat is al zo zegt u? Ik denk dat u teveel in cafe de Jee­s­kesboom of cafe Marengo hangt dan.
  Ik heb me alvast voor­bereid op de onvei­ligheid: ik betreed de oude markt enkel nog tussen 9 en 10 uur ’s morgens, uit­gerust met een zon­nebril (die witte parasols he) en Bart Peeters (ik wil er wel pro­fes­si­oneel uitzien met al die camera’s!). een Oude Markt Fan. (hebben die ook supporterskaarten?)

 2. Jane schreef:

  lang leve tamara! – en goed te weten wat voor pipo’s hier de touwtjes in handen hebben…

 3. doosti schreef:

  weer schit­terend geschreven Yuri, schitterend!

 4. nicodemus schreef:

  Schit­terend :-D!!

 5. Pietel schreef:

  Maanzand is weer aan het mailen geslagen. Heerlijk om te lezen.

 6. Grant schreef:

  Wie wil er nu in het openbaar drinken?

 7. Yuri schreef:

  Vooral Kenny eigenlijk.
  Dat is de broer van Tamara maar ook het varken van de familie.

 8. marjan schreef:

  Goe gelachen Tamara fan­tas­tisch met humor dat grijse zootje
  wie ben je?
  2 van mijn bui­ten­landse vrienden hebben een paar uur op het buro van de polies moeten alles prijs­geven van hun bestaan omdat ze op het ladeu­ze­plein op de grond zaten bier te drinken Ze snapten natuurlijk niets daarvan en Ik heb zin om al die pok­ke­pa­rasols op een nacht te verven in alle kleuren van deze kleur­rijke wereld vol kleur­rijke mensen
  doe je mee?

 9. Tasmijn schreef:

  ik dacht dat alleen de Pief Pfaff Poef draad bestemd was voor dit soort reacties?

 10. Yuri schreef:

  Ik zag enkele nachten geleden iemand met emmer en kwast over de Oude Markt struinen…

 11. marjan schreef:

  goh Hal­lu­ci­naties zeker?

 12. saminshirazi schreef:

  I have fuck you
  انا احب الاستمتاع منک حلالا یعنی المتعه

 13. Yuri schreef:

  I have see slecht engels

 14. fdks schreef:

  ik ook

 15. Zonzaad schreef:

  ge zijt ne woorden kunstenaar.

 16. Schilder schreef:

  Heb ook een dochter die begint te puberen. Vond pas een fles wijn in haar kast.

 17. Tyson schreef:

  Mooi verhaal, ik kom nog wel een keer terug om meerdere ver­halen van jou te lezen.

 18. Heb ook een dochter die begint te puberen.

 19. Barry schreef:

  Haha briljant.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *