Wij waren geen rockgroep

Slowen

Slo­wen (klik voor groter)

Uit de grond van mijn hart wil ik graag alle toe­schou­wers en mede­wer­kers bedan­ken die de zeven­de voor­stel­ling van The­a­ter Dete­rug­keer tot een unie­ke erva­ring maak­ten. Zon­der jul­lie waren we nooit op zo’n uit­bun­di­ge manier geen rock­groep geweest. Het applaus, de pijn­lij­ke lach­spie­ren en de reac­ties ach­ter­af maak­ten het geheel tot een zin­nen­prik­ke­len­de erva­ring. Waar­voor – in naam van alle spe­lers – onein­di­ge dank.

Als u even hier klikt, kan u boven­dien foto­gra­fisch nage­nie­ten van de voorstelling.

En als u nog wat kwijt wil, dan kan dat hier bene­den. Alle com­pli­men­ten, scheld­woor­den en oneer­ba­re ver­zoe­ken zul­len aan de juis­te per­soon wor­den overgemaakt.

Tot vol­gend jaar…

8 reacties

 1. Jozef schreef:

  Vol­gend jaar in regio Turnhout?

 2. thomas schreef:

  ik vond er nog­al wei­nig inspi­ra­tie in te vin­den, en heb al meer­de­re stuk­ken met zo’n ‘con­cept’ gezien. Af en toe was de invul­ling ervan leuk en grap­pig, maar voor de rest wei­nig creativiteit.
  Maar ’t zal wel aan mij liggen :-)

 3. Yuri schreef:

  Dan ben ik wel benieuwd wat jij pre­cies bedoelt met ‘zo’n concept’…

 4. thomas schreef:

  een toneel in een toneel opvoe­ren, de regis­seur tij­dens het stuk zoge­zegd bekri­ti­se­ren, pra­ten over scè­nes die er zou­den moe­ten zijn, ver­schil­len­de dia­lo­gen meer­maals gebrui­ken door ver­schil­len­de men­sen… bedoel ik met het concept.
  Dat bleek toch nog een over­koe­pe­lend iets te zijn, vond ik, ook al staat in de fol­der dat dat niet meer zo zou zijn.
  Excu­seer voor de kri­tiek, ik hoop dat dat hier kan en mag :-).

 5. Kevin schreef:

  Hard­nek­ki­ge snot­val­ling zoekt drager.

 6. Yuri schreef:

  @ tho­mas: alles kan en mag hier – al vind ik niet echt kri­tiek in wat je zegt. je beschrijft heel mooi een aan­tal vor­me­lijk­he­den, maar over de intrin­sie­ke kwa­li­tei­ten van de voor­stel­ling hoor ik weinig.
  @ Kevin: i know the feeling.

 7. Jane schreef:

  Laat de snot­val­ling het snot­jong vinden…

 8. vince schreef:

  awoe tho­mas awoeeeeee

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.