• Wannes Daemen

Stokjes stinken (bis)

God­ver­de­godver. Welaan dan.

Hoeveel boeken heb je in je boe­kenkast staan?
Bij de tandarts werkte een nieuwe assis­tente. Kitty was haar naam en rond­borstig haar karak­ter­trekken. Zij het dat dat minder met haar karakter te maken had dan met haar fysieke ver­schijning. In elk geval werd mijn schouder – telkens de tandarts aan Kitty vroeg om het over­tollige speeksel even weg te zuigen – com­pleet lam gemas­seerd door de rit­mische bewe­gingen van Kitty’s karak­ter­trekken. Na verloop van tijd vroeg Kitty dan steevast: «Zal ik nog even zuigen?» en dan vond ik het steeds jammer dat je niks kan zeggen met je bek opengesperd.

Wat is het laatste boek dat je hebt gekocht?
The fly van David Cro­nenberg. Maar ik ga het terug naar de winkel brengen want in plaats van talloze span­nende en bloed­stol­lende pagina’s, zit er een vreemd rond plastic schijfje tussen de kaft.

Welk boek lees je nu?
Ik kan niet lezen en schrijven tege­lij­kertijd. (Dat moet zowat de meest voor de hand lig­gende grap zijn sinds Walter Grootaers zong van Maak me wakker voor je gaat. Daarom: kan u de vraag nog eens herhalen?)

Welk boek lees je nu?
Herb Lubalin, Art Director, Graphic Designer and Typo­grapher, maar dat is meer een kijk- dan een leesboek dus dat ant­woord telt waar­schijnlijk niet?

Welk boek lees je nu?
Goed. Okee okee. Ik lees niet zoveel. Maar dat is verder vol­komen en com­pleet oninteressant.

Welk boek lees je nu?
Feck off.

Wat zijn de 5 laatste boeken die je gelezen hebt?
Waarom krijg ik het gevoel dat er met mijn voeten wordt gerammeld? Ik lees niet zoveel, zei ik al, en dat dat verder vol­komen en com­pleet onin­te­ressant is.

Welk boek lees je nu?
Als er nu nog iemand twijfelt aan het feit of stokjes stinken, weet ik het ook niet meer. Dit gedrocht gaat zowaar een eigen leven leiden. Dankuwel Kristof. Dat doet me trouwens ergens aan denken. Ik ben ook ooit een stokje begonnen, maar ik vond niemand om het aan door te geven. Bij deze doe ik een ultieme poging. Een­ieder die Maan­zands enige echte klo­te­kut­stokje durft aan te nemen en er iets ori­gi­neels mee doet, wint een pijl­vormige post-it met daarop de tekst Yuri loves you!. Al twijfel ik ten zeerste of jullie het aan­durven. Ha! Lafbekken.

Welke boeken hebben een spe­ciale bete­kenis voor je?
Kitty vroeg voor de zevende keer of ze nog even moest zuigen en ging schrij­lings op mijn benen zitten om te ver­hin­deren dat ik zou gaan lopen. Dat was ik geenszins van plan. Ik zou wel gek zijn. Rechts van mij kreeg de tandarts een hart­aanval en zeeg levenloos ten gronde neder. Kitty kuste mij wild en pas­si­oneel en ver­doofde alzo elke tandpijn die ik ooit even­tueel nog zou ont­wik­kelen en samen reden we een stra­lende zons­on­dergang tegemoet. Onderweg vroeg Kitty nog of ze even moest zuigen en om een of andere reden moest ik toen aan een stokje denken. Maar dat is een ander verhaal.

Lees ook Stokjes stinken. It sucks!

3 reacties

  1. Zezunja schreef:

    Ik stel voor: stokjes wassen.

  2. jane schreef:

    hmm, blijkbaar maakt kitty van stin­kende stokjes geen probleem…

  3. Yuri schreef:

    Ha! Dus! Kitty stokjes wassen!

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *