Plies baby

Zij: Zij­de gij zot?
Hij: Waarom?
Zij: Dat zou ik nooit doen.
Hij: Waar­om niet?
Zij: Daar­om niet.
Hij: Maar waar­om niet?
Zij: Daar­om niet. Ik wil niet.
Hij: Eén keer­tje. Doe het voor mij.
Zij: Niks van. Ik doe het niet.
Hij: Maar waar­om niet?
Zij: Omdat het vies is.
Hij: Vies?
Zij: Vies. Heel vies.
Hij: Ik vind dat niet vies.
Zij: Nee dat zal wel dat gij dat niet vies vindt.
Hij: Maar ik zal het daar­na ook bij u doen.
Zij: Wablieft?
Hij: Waar­om niet? Is dat ook vies?
Zij: Dat weet ik niet.
Hij: Ik beloof u dat ge het niet vies gaat vinden.
Zij: Mja euh.
Hij: Alstublief?
Zij: Ik weet niet hoor.
Hij: Ik zal beginnen.
Zij: Hoe gij gaat beginnen?
Hij: Awel ja. Bij u.
Zij: Vindt ge dat niet vies dan?
Hij: Nee natuur­lijk niet. Denk ik niet.
Zij: Tja. Kweetniet.
Hij: Plies baby. Heel efkes maar.
Zij: Maar als ik het vies vind, moet ge stop­pen zulle.
Hij: Okee.
Zij: Okee.
Hij: Okee?
Zij: Ja goed.
Hij: (knielt)

10 Responses

 1. urbainalpain schreef:

  Die vrou­wen zijn alle­maal een beet­je zo. Eerst zagen dat ze niks meer in hun kast heb­ben han­gen en als een mens zich dan de moei­te getroost om hun maten te nemen voor dat ultie­me pli­sé­rok­je dan gaan ze moei­lijk doen!

 2. Zezunja schreef:

  lol@ Urbai­nal­Pain

  Ik vind het een mooi stukje.

 3. GDB schreef:

  Tja, als Zezun­ja typt dat de auteur een mooi stuk­je heeft, dan is dat zo. Wie ben ik om dat te ont­ken­nen? Wacht, even chec­ken met m’n pas: o ja, ik ben GDB.
  Vind je niet dat lief­de het mooi­ste is? Nog mooi­er dan het stuk­je? Lief­de en seks wor­den over het alge­meen ver­ward. Iemand kan met iemand anders bere­goe­de seks heb­ben, maar dat wil niet zeg­gen dat die iemand die iemand anders ook graag ziet. Enfin, graag zien wel, maar hou­den van is een ander paar mou­wen. En als je echt iets wilt opbou­wen, moet je je mou­wen opstro­pen. Als je begrijpt wat ik bedoel…
  En zo niet typ ik lus­tig nog wat in het rond.
  Waar­over kan ik het nu eens heb­ben? O ja, de lief­de, daar was ik bij aan­be­land. Nu is het zo dat ik seks heb met mijn gro­te lief­de. Groot valt nog­al mee, zij is klei­ner dan ik.
  Is dit een oraal ver­haal? Ja dus.
  Ik ben geen uil.
  Ten­min­ste, dat denk ik van mezelf.
  Het zou kun­nen dat ik een uil ben, maar de eer­ste uil die kan typen moet ik nog ont­moe­ten. Heb ik al een uil gezien? Nee, ik geloof van niet. Hier han­gen geen spie­gels. Spie­gels zijn nar­cis­ti­sche ondin­gen waar ik niets mee te maken wil hebben.
  Hing een spie­gel in de buurt als jul­lie je weet wel aan het doen waren? Want dat zou ik enigs­zins geil vin­den. Het doen voor een spie­gel, goh… En dan nog bene­den­le­den­maats leb­be­ren en sab­be­len. Ben ik een viespeuk?
  Hele­maal niet, ik geloof in de lief­de, geloof ik. En in bere­goe­de seks, dat is een vlot waar lief­de op drijft. Tot het te water gaat en dan een ruwe zee, ik ken dat. En dan klamp je je vast tot het water je aan de lip­pen komt. Ach­ter­af ben je blij dat je weer met je bei­de voe­ten op de grond staat, aan wal, als je begrijpt etc. Typen is vermoeiend.
  Ahe­um, dan sluit ik nu af.
  Ten­zij… Drie punt­jes, daar krijg ik het heen en weer van nor­ma­li­ter. Maar het onder­werp is ook zo… hoe zou ik typen, moei­lijk. En dan noem ik mezelf schrij­ver? Krab­be­laar is eer­der van toe­pas­sing. Ja, ik krab­bel. Maar ik ben ook uw fan.
  Eén van de velen.
  Des­al­niet­te­min reeds al dit getypt zijn­de trekt u goed uw streng.
  Doe zo voort en uw zaad zal in een vrucht­ba­re voor belanden.
  Als u mij maar niet vergeet.
  (tot niet permanent)

  Groet­jes,
  GDB.

 4. GDB schreef:

  de laat­ste tot moest toch zijn (net voor permanent)
  (het woord tussen)
  (haak­jes)
  dus

 5. Lord CMS schreef:

  :-) waar­schijn­lijk doe je nu een beroep op de per­ver­se geest van de mens waar­door wij nu alle­maal vui­le din­gen­tjes gaan den­ken dat gij een vie­ze­rik zijt!
  :-)

 6. Yuri schreef:

  @ GDB: Scho­ne woor­den. U bent zeer zeker geen uil.
  @ Lord CMS: Dat u vui­le din­gen­tjes gaat den­ken, is uw pro­bleem (als het al een pro­bleem is). Dat u denkt dat ik een vie­ze­rik ben, is ver­re van een pro­bleem, wel integendeel.

 7. Pieske schreef:

  Is er iemand die al weet,
  dat ik Repel­steel­tje heet?

 8. ac schreef:

  nou…
  ik wil wel beginnen…
  begin­nen is leuker
  save the best for last zegt men toch altijd…
  wat noe­men men­sen dat toch vies
  niet te begrijpen

 9. jt schreef:

  Ik heb ook nog een vrien­din gehad die het vies vond om mijn veters dicht te doen. Tel­kens als ze daar­voor moest knie­len, stak ze een zak­doek­je tus­sen haar knie en de grond voor mijn voe­ten. Raar was dat.
  Maar het was wel erg leuk om dat voor elkaar te doen om beur­ten, en je zo ver­la­ten en afhan­ke­lijk te voe­len als de ande­re er niet was.

 10. Yuri schreef:

  Grap­pig zeg. Ik kan mijn veters geluk­kig zelf bin­den :p

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.