• Wannes Daemen

Mijn vriend Lama (2)

In tegen­stelling tot eerdere berichten, zal de Dalai Lama dan toch een bezoek brengen aan ons land. Van 29 mei tot 6 juni 2006 zal hij mee­werken aan een nieuw VTM-programma dat als werk­titel L‑Factor mee­kreeg. Het concept van het pro­gramma wordt momenteel nog wat bij­ge­schaafd, maar het doel zal zijn om van een totaal onbe­kende vlaming op korte tijd een literair genie te maken. In de jury zullen Pieter Aspe, Liliane St-Pierre en de Dalai Lama zetelen. Aspe omdat hij Vlaan­derens grootste lite­raire talent is, de Dalai omdat hij perfect kan uit­leggen hoe je met spullen uit de keuken een boek kan kaften, en Liliane St-Pierre omdat haar naam met een L begint.

Maar dat is slechts het secun­daire doel van het bezoek van de Dalai aan ons land. Het huma­ni­taire doel van zijn ver­blijf zal drie­voudig zijn: hij brengt een bood­schap van vrede, hij zal een pleidooi houden voor het vreedzaam samen­leven van ver­schil­lende amb­te­naren in het­zelfde appar­te­ments­gebouw, en hij zal win­kel­keten Van­den­borre er van over­tuigen in hun radio­spots géén extra toe­stellen meer toe te voegen aan het reeds bestaande lijstje, omdat dan de volks­ge­zondheid in het gedrang zal komen.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *