Mijn vriend Lama (2)

In tegen­stel­ling tot eer­de­re berich­ten, zal de Dalai Lama dan toch een bezoek bren­gen aan ons land. Van 29 mei tot 6 juni 2006 zal hij mee­wer­ken aan een nieuw VTM-programma dat als werk­ti­tel L‑Factor mee­kreeg. Het con­cept van het pro­gram­ma wordt momen­teel nog wat bij­ge­schaafd, maar het doel zal zijn om van een totaal onbe­ken­de vla­ming op kor­te tijd een lite­rair genie te maken. In de jury zul­len Pie­ter Aspe, Lili­a­ne St-Pierre en de Dalai Lama zete­len. Aspe omdat hij Vlaan­de­rens groot­ste lite­rai­re talent is, de Dalai omdat hij per­fect kan uit­leg­gen hoe je met spul­len uit de keu­ken een boek kan kaf­ten, en Lili­a­ne St-Pierre omdat haar naam met een L begint.

Maar dat is slechts het secun­dai­re doel van het bezoek van de Dalai aan ons land. Het huma­ni­tai­re doel van zijn ver­blijf zal drie­vou­dig zijn: hij brengt een bood­schap van vre­de, hij zal een plei­dooi hou­den voor het vreed­zaam samen­le­ven van ver­schil­len­de amb­te­na­ren in het­zelf­de appar­te­ments­ge­bouw, en hij zal win­kel­ke­ten Van­den­bor­re er van over­tui­gen in hun radio­spots géén extra toe­stel­len meer toe te voe­gen aan het reeds bestaan­de lijst­je, omdat dan de volks­ge­zond­heid in het gedrang zal komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.