Liefste (014)

We vrij­den zo lang dat zelfs mijn vin­gers klaar­kwa­men. Als een veel te lang geweek­te savooi kook­te jij me beet­gaar, het schuim op je lip­pen. Een hard­nek­ki­ge nar­co­se was het uren­lan­ge gevolg. Een geoe­fend chi­rurg zou me op dat moment onge­merkt een been kun­nen ampu­te­ren, en zelfs een nier­di­a­ly­se zou onge­merkt aan mij voor­bij­gaan. Ik was vol­le­dig van jou en com­pleet van de wereld. Keer op keer slaag jij er in om tus­sen de lakens mijn rem­schij­ven te doen slip­pen en elke motor-controle te ver­don­ke­re­ma­nen. Je bent een beest en dat is – op zijn minst en met een sexy bas gezegd – een feest. Ik wil nog. Nog.

Wan­nes

Lief­ste xxx?
Deze keer deed ik het met een savooi, een nier­di­a­ly­se en ver­don­ke­re­ma­nen.
(Nieu­we woor­den graag in reactiedinges)

9 reacties

 1. Nele schreef:

  Best wel grap­pig… nie­mand durft hier blijk­baar op te rea­ge­ren… Mis­schien beet­je te gewaagd?

 2. Yuri schreef:

  Gewaagd? You ain’t see­ing nothing yet.
  Ik over­weeg trou­wens om naast Lief­ste xxx een reeks De Noes­te Roe­de te starten.

 3. Jozef schreef:

  Waar­om niet eens gebruik maken van “hub”, vol­gens Van Dale omschre­ven als “als knoop­punt in het lucht­ver­keer die­nen­de lucht­ha­ven”. Succes.

 4. fff schreef:

  Dan zou ik graag “knof­look­teen­tjes” ver­werkt zien in het geheel.

 5. Profeet Spleet schreef:

  Laat me eerst en voor­al stel­len dat ik mijn vrien­din de toe­gang tot deze pagi­na ont­zeg. De gepas­si­o­neer­de ter­men waar­mee de lof­zang der vrouw hier wordt bezon­gen zou­den spar­te­len­de (yuri-)ontrouwgevoelens teweeg kun­nen brengen.
  Mocht je nog een woord­je kun­nen gebrui­ken voor meer van dat ‘beklij­vend schrijf-gedoe’ stel ik ‘broc­co­li­bar­co­de’ voor.

 6. Yuri schreef:

  Broc­co­li­bar­co­de?
  U eet enkel gene­tisch gema­ni­pu­leerd voed­sel misschien?

 7. Profeet Spleet schreef:

  Broc­co­li, voedsel??
  Damn, het boe­ket lok­te inder­daad al ver­war­de reac­ties uit…

 8. vince schreef:

  wat bedoel je nu pre­cies met ‘savooi’?
  ik voel me nog­al aangesproken

 9. Yuri schreef:

  Een savooi is een vibra­tor in de vorm van een bloemkool

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.