Lentebobbel

Hij: Lief.
Zij: Mmh.
Hij: Ik ehm.
Zij: Mmmmh.

(stil­te)

Hij: Voelt ge niks?
Zij: Wat?
Hij: Of ge iets voelt?
Zij: Doet ge iets dan?
Hij: Nee zot. Ik kom toch niet aan u.
Zij: Wat zegt ge nu?
Hij: Of ge iets voelt?
Zij: Maar nee. Ik voel niks.
Hij: Hele­maal niks?
Zij: Hele­maal niks nie­men­dal niks.
Hij: Mmmh.
Zij: Moet ik iets voelen?
Hij: Uh uh.
Zij: Wat dan? Tele­pa­thie? Kinese?
Hij: Pardon?
Zij: Telekinese.
Hij: Wat is dat?
Zij: Dat zou er op neer komen dat gij mij in gedach­ten streelt bij­voor­beeld en dat ik dat dan ook echt voel. Maar dat kan hele­maal niet.
Hij: Ah. Dat kan niet?
Zij: Nee dat kan niet. Ik moet u echt voelen.
Hij: Ik doe noch­tans niks anders in mijn hoofd. Ik zit voort­du­rend aan u.
Zij: Dat voel ik.
Hij: Ziet ge wel.
Zij: Lief.
Hij: Maar los daar­van. Behal­ve die tele­din­ges. Voelt ge echt niks?
Zij: Maar nee gij. Waar moet ik iets voelen?
Hij: Vanachter.
Zij: Vanachter?
Hij: Op uw poep.
Zij: Mijn poe. Wat is er van mijn poep?
Hij: Een bobbel.
Zij: Een bob­bel? Wat voor bobbel?
Hij: Ja kijk dan. Er zit een bobbel.
Zij: Oh. Dat.
Hij: Voelt ge het?
Zij: Ik zie het.
Hij: Wat is dat dan? Die bobbel?
Zij: Een string.
Hij: Een string? Hoe komt die daar?
Zij: Van daar­straks. Ik had geen zin om hem te zoeken.
Hij: Nu hebt ge hem gevonden.
Zij: Maakt niet uit. Laat maar zitten.
Hij: Hij is wel mooi. Die bob­bel. Een werk­lo­ze string.
Zij: Hij heeft zijn werk anders goed gedaan. Die bobbel.
Hij: Dat vind ik ook.
Zij: Lief.

(stil­te)

Hij: Zal ik hem ontbobbelen?
Zij: Dan moet ge wel aan mijn poep zitten.
Hij: Niet erg.
Zij: Goed dan. Kom maar.
Hij: Ik kom.

(doek)

[In-zzz-pira­ti­on]

9 reacties

 1. mis schreef:

  ik blijf ;)

 2. urbainalpain schreef:

  Ik vrees dat het hier een string van de H&M betreft, die zijn nog­al bob­bel­ge­voe­lig. Het wordt dus de hoog­ste tijd om haar iets duur­ders kadoo te doen. Ten­zij ge natuur­lijk graag af en toe aan haar poep zit om de boel te ont­bob­be­len… dan lijkt er me niks aan de hand. Ten­zij die poep dan maar waar die­nen han­den anders voor, dan voor af en toe eens onbe­schaamd elkaars poep te ontbobbelen.

 3. H. schreef:

  De ver­schil­len tus­sen het Vlaams en het Neder­lands blij­ven mij ver­ba­zen. Je zult vast weten dat ‘poep’ bij ons niet het­zelf­de bete­kent als bij jul­lie. Daar­om mijn vraag: is ‘kont’ bij jul­lie soms een heel vies woord?

 4. MadJo schreef:

  @H. ik weet wel dat in som­mi­ge stre­ken in Bel­gië “poe­pen” weer iets heel anders is :)

 5. thomas schreef:

  en wan­neer is die len­te­bob­bel op de plan­ken te bewon­de­ren? ik wil daar ook wel eens tele­ki­ne­tisch aan zitten…

 6. urbainalpain schreef:

  Poep is gewoon een veel poë­ti­scher woord dan kont of gat. En dat het bij jul­lie over de grens con­no­ta­tie opwekt met een brui­ne onwel­rie­ken­de brij… tsja… dat kun je ons Bel­gen toch niet kwa­lijk nemen.

 7. H. schreef:

  Heel poë­tisch inder­daad. Tja, wij zijn ook maar opge­voed met de taal die we heb­ben, dat kun je ons Hol­lan­ders dan weer niet kwa­lijk nemen.

 8. Yuri schreef:

  Ik poep graag in Bel­gië, maar ik poep ook graag in Nederland.
  En een kont is soms een vies woord,
  maar meest­al heel plie­zaant om aan te zitten.
  Zo.

 9. urbainalpain schreef:

  ’t Kan al bij al toch soms een opdracht zijn om erin te moe­ten zit­ten. Maar dit natuur­lijk geheel terzijde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.