I see naked people

We ston­den samen­ge­hokt in een straat­je met zo’n twee­dui­zend ande­ren. Ver­wach­tings­vol wach­ten. Het was half zes ’s och­tends. Er wer­den grap­pen gemaakt over het slech­te weer, over Bush en over door­zich­ti­ge plas­tic zak­ken. Vriend Vin­ce moest onhoud­baar naar de plee, maar dat doe je niet zomaar tus­sen twee­dui­zend ver­wach­tings­vol­le wach­ten­den. En ze zal lang niet de eni­ge geweest zijn. Het nat dat uit de hemel kwam geval­len, en de ver­moeid­heid maak­ten van mijn blaas een wel heel gevoe­lig orgaan. Maar ik ver­beet de span­ning, want de span­ning voor wat komen zou, over­trof alles. Er piep­te een dame­tje door het raam van een twee­de ver­die­ping, nieuws­gie­rig naar al dat lawaai enke­le meters lager. Ze kreeg een jui­chend applaus toe­ge­wor­pen uit vier­dui­zend klap­pen­de han­den en sloot geschrok­ken het raam.

Spencer Tunick in Brugge

Spen­cer Tunick in Brugge

Een meneer ging op een lad­der staan en riep door een mega­foon. This is the moment folks. Take off your clo­t­hes. Gegil en gebrul steeg op uit de menig­te, en in een oog­wenk had­den twee­dui­zend ver­wach­tings­vol­le wach­ten­den hun plun­je in een plas­tic zak gepropt en ver­an­der­de het aan­ge­kle­de straat­beeld in een vol­ge­prop­te aqua­rel­prent in huids­kleur. Dui­zen­den blo­te voe­ten hup­pel­den joe­lend over de straat­ste­nen rich­ting Markt. De glim­men­de kas­sei­en kreun­den onder het nooit eer­der gevoel­de gewicht van eelt­hie­len. Eta­la­ges weer­spie­gel­den bol­le bui­ken en slan­ke flan­ken. De wind blies ver­vaar­lijk uit alle rich­tin­gen, als een streng afkeu­ren­de vin­ger om zoveel gelijk­tij­di­ge open­ba­re zeden­schen­nis. Om de kou te ver­bij­ten, brul­de elke blo­te bast de lon­gen uit zijn en haar naak­te lijf.

Ik zag een tat­too op een bil en was ver­eerd er een zeld­za­me blik op te mogen wer­pen. Ik zag behaar­de bil­len die tij­dens het drum­men tegen de mij­ne schuur­den. Ik zag zwem­band­jes die vrij­e­lijk op en neer hup­pel­den, niet in toom gehou­den door riem of bre­tel­len. Ik zag meer haar dan ik ooit gezien had, en dan keek ik niet eens omhoog. Ik zag een buik en een rug die even hard bloos­den als de wan­gen van hun eige­naar. Ik zag benen die ein­de­loos leken en armen die een vracht­wa­gen kon­den tor­sen. Ik zag bor­sten die – ont­daan van elke sug­ges­tie – de illu­sie opwek­ten dat ze inge­pakt nog mooi­er moe­ten zijn. Ik zag ontel­baar veel vel en huid en kie­k­evlees en ik werd over­mand door esthe­tiek. Dit was een moment dat me hon­der­den euros aan muse­um­be­zoek zou uit­spa­ren. Het is mis­schien over­dre­ven – de wind en de regen indach­tig – om te zeg­gen dat ik er geld voor over zou heb­ben, maar de blo­te menig­te waar jij en ik ons mid­den­in bevon­den, met het beeld van de Belfort-toren als fal­li­sche bui­ten­wip­per tegen het grij­ze wol­ken­dek was onwer­ke­lijk mooi en het bevrij­den­de gevoel dat me over­viel was onbetaalbaar.

Boven­dien weet ik het nu heel zeker: zon­der kle­ren staat ieder­een in zijn blo­te flikker.

(Spen­cer Tunick in Brug­ge)

6 reacties

 1. vince schreef:

  en zon­dag voel­de ik me als een reep cal­l­e­baut met twee klei­ne nootjes

 2. Zezunja schreef:

  @ Vin­ce: Woehoe.
  *Zezun­ja ziet groen en geel van jaloezie*

 3. Nele schreef:

  Ik vind jou echt wel heel moe­dig de laat­ste tijd, Yuri…
  Nu nog naakt op een podi­um voor­le­zen uit eigen werk en ’t is hele­maal compleet!

 4. Downer schreef:

  Het leek me een gewel­di­ge uit­da­ging, jij hebt ten­min­ste door­ge­zet, ik niet en niet alleen van­we­ge het slech­te weer ;)
  Tof om te lezen Yuri!

 5. chocoprince schreef:

  recht­zet­ting, yuri:
  vriend vin­ce ging wél zomaar tus­sen 2000 man naar de plee…

  maar of hij daar nu zo trots op moet zijn is een ande­re zaak

 6. Yuri schreef:

  @ Nele: Coming soon – ’s werelds eer­ste lite­rai­re paaldans
  @ cho­co­prin­ce: Trots is een rela­tief begrip als men in zijn blo­te flik­ker staat…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.