Gedicht voor Natalia

Als een rub­be­ren knotwilg
Beweeg jij door de weide
En zon­der eni­ge schroom of remspoor
En zon­der spoor van schaamte

En zon­der kle­ren aan
In de wei­de van mijn hoofd
Er klinkt daar kutmuziek
Maar die rub­be­ren glooiing
En die len­de­nen zon­der eind
Wat hou ik van dat woord
Een hele ben­de lendenellende

Stop met zin­gen baby
Hou je bek en schud je bekken
Heen en weer op toon­lo­ze tonen
Op en neer mijn hij­gen­de hekken
Maar zing niet meer
Ik toom je lippen
Ik dek je len­de­nen dicht

Nog één noot en ik ben
Weg van onder die rokken
Jouw rub­be­ren rok­ken ronding
Mijn remo­te con­trol bestiert
De mute-knop ingedrukt
Elke bewe­ging van wat verder
Zo goed als niks om het lijf
Heb jij mijn baan geblazen

Maar plea­se baby
Stop dat num­mer baby
Zoek een stiel
Een rub­be­ren job
Zon­der kutmuziek
Zon­der lendenellende
Dan kan ik je bestellen
En dans je in mijn weide
Met een mute-knopje
Een knopje
Jaa
Daar

104 reacties

 1. blogfok schreef:

  ik kan wel janken…

 2. Yuri schreef:

  zak­doek­je?

 3. sammie schreef:

  haha! ik ben hier maar toe­val­lig ver­zeild geraakt, maar de wereld is klein he..
  toe­val­lig zit nata­lia dus bij op de zwem­club in heren­tals, ik zal zor­gen dat ze dit mooi gedicht­je te zien krijgt :D
  zal wel pos­ten wat ze ervan vond ;)

 4. Yuri schreef:

  Waar kan ik mij inschrij­ven voor die zwemclub?

 5. sammie schreef:

  http://www.herentalse-zwemclub.be/

  über­koe­le site btw

 6. Yuri schreef:

  Wat bete­kent überkoel?

 7. Gaelle schreef:

  ik vond het te gek ma ik wil graag Nata­lia nog eens zien (life) ma ik krijg nooit tic­kets van mijn moe­der kan ik ze ergens bereiken???

 8. Yuri schreef:

  Wie berei­ken? Nata­lia of je moe­der? Of ìs Nata­lia je moe­der? Pff…

 9. Zezunja schreef:

  De ham­vraag blijft natuur­lijk: zou de ‘moe­der’ in dit ver­haal dezelf­de zijn als de ‘ma’ in dit verhaal?

 10. caitlin schreef:

  nata­lia, zo slecht? maar als poe­zie geslaagd !!

 11. natasha schreef:

  wan­neer gaat nata­lia daare zwemmee?

 12. Yuri schreef:

  Mid­den in de week maar ’s zon­dags niet.

 13. julie schreef:

  god­ver­dom­me!
  hou je kop als je Nata­lia niet kan uitstaan
  je maakt je met zoiets alleen maar BELACHELIJK!

 14. Julie schreef:

  trekt op niets da gedicht! ZWAK ZWAK ZWAK

 15. Yuri schreef:

  Lie­ve Julie, laten we iets afspreken.
  Ik zal mijn kop hou­den als jij gewoon met klei­ne let­ter­tjes leert tik­ken, goed? Zet nu even die hoofd­let­ter­toets uit en pro­beer het nog een keer.

 16. Jolien schreef:

  Amai zeg, toe­val­lig zit Nata­lia inder­daad in die zwem­club en is ze supersympathiek:-D
  volg dus maar ne cur­sus men­sen­ken­nis gast­jes :-p

 17. Yuri schreef:

  Kan ik bij die zwem­club zo’n cur­sus vol­gen, Jolien?

 18. Jolien schreef:

  Ne cur­sus typen ni,
  maar mss kun­de is langs gaan in Duf­fel ofzo,
  en anders wil ik u altijd wel wa hel­pen ze

 19. Yuri schreef:

  Ne ni mss is wa ze.
  Ze mss is wa ni ze.
  Mss wa wa wa zi ne.

 20. Jolien schreef:

  Mss nen cur­sus ‘geen onzin uit­kra­men ’ kan ook altijd han­dig zijn e:-p

 21. Yuri schreef:

  Euh. Ja.

 22. Vanessa schreef:

  OMG ! Kunt ge u echt mé nix anders bezig­hou­den ? waar gaan we naar­toe men­sen? Ik ben et vol­le­dig eens mé Julie & Jolien ! Weet ge wa … als ge echt zin ebt om ‘kut­’woor­den te gebrui­ken e… schrijft dan over uzelf! Da ga et best vanal gaan !

 23. onbekend schreef:

  3 woor­den = = = ) Laag, Stom & Bela­che­lijk! En nu denk je tuur­lijk daje inte­res­sant en ’ stoer ’ daar­mee doet … Zak­ken man­ne­ke, zakken!..

 24. Julie schreef:

  ZAKKEN man­ne­ke zak­ken haha die is goe:w

 25. Yuri schreef:

  Vreemd.
  Het gemid­deld aan­tal cor­rec­te vol­zin­nen zakt ook steeds lager.

 26. Zezunja schreef:

  Da ga et best vanal gaan !”

  Wat bedoelt de dichter?

 27. bieke schreef:

  Het gemid­deld aan­tal nor­ma­le mens hier ook precies .
  Dat was een reac­tie op Yuri .

  En over het gedicht .
  Als er niks seri­eu­ser uit uw mond kan komen dan is het mischien beter dat je zwijgt .
  Is een goe­de raad zodat u zich in de toe­komst niet meer bela­ge­lijk zult maken .
  Ook een goe­de raad mss voor de ande­re onno­ze­laars hier .
  Zoek het woord seri­eus is op in de woor­den­boek je zal je naam er waar­schijn­lijk niet zien ach­ter staan .
  Maar bij het woord onno­ze­laar zul je meer kans hebben .
  Mijn opi­nie he .

 28. Yuri schreef:

  Lie­ve Bie­ke, dank voor je feed­back op mijn gedicht. Ik zal trach­ten er in de toe­komst zo veel moge­lijk reke­ning mede te hou­den. Ik heb op jouw aan­ra­den ook even het woor­den­boek ter hand geno­men, dat was heel verhelderend.
  Alleen het woord bela­ge­lijk vind ik niet onmid­del­lijk terug.

 29. Jozef schreef:

  Het is dan ook een neo­lo­gis­me. Het is een com­bi­na­tie van ‘bela­che­lijk’ en ‘laag’ (waar­bij geal­lu­deerd wordt op ‘zak­ken’). Bie­ke is cre­a­tie­ver dan je denkt!

 30. urbainalpain schreef:

  God­ver­do­rie, heer Maan­zand, der­ge­lij­ke pole­mie­ken wil ik ook op mijn site. Wat een hemel­se genoeg­doe­ning om deze won­der­scho­ne vol­zin­nen van kri­tiek alhier te lezen. Vlaan­de­ren barst van scho­ne zin­nen. Wij zijn echt wel dat volk van uiter­sten, echt wel! Ik zal eerst­daags Mariet­te Cour­get­te eens naar ‘uw boek’ stu­ren. Ze zal zich hier jeu­nen dat het gene naam zal heb­ben sè!

 31. Yuri schreef:

  Aha! Ik zet alreeds een ver­se pot Jac­q­mot­te en haal de fran­gi­pa­ne­kens uit de kast!

 32. Rendv schreef:

  Ja maat joeng­ne tis ier wa de max ze vent ni geweune!

  Vol­gens Van Dale is een vol­zin een tot vol­le­di­ge zin gevorm­de taal­ui­ting van betrek­ke­lijk gro­te omvang, dus met de vol­zin­nen in vori­ge reac­ties is niets mis :-)

  Schrijf­wij­ze daar­en­te­gen laat héél wat te wen­sen over!

 33. Yuri schreef:

  Ik had het dan ook over cor­rec­te volzinnen.

 34. Freaq schreef:

  In de wereld van de bak­vis is er geen ruim­te voor iro­nie. Het eni­ge wat daar bekend is, is de e‑ronny. Jawel, zo’n opge­scho­ten com­mu­ni­cant die over de digi­ta­le snel­weg scheurt en op chat­boxen opent met ‘asl?’

 35. lord cms schreef:

  woe­ha­ha hila­risch hier zeg! als je je gedach nog niet mag zeg­gen op je eig­nen site yuri…jij rot­zak zoekt het zefl pre­cies hé,
  ik het stinkt hier pre­cies naar alle­maal strontvliegen…
  hila­risch heel schoon gedicht­je btw!

 36. Yuri schreef:

  Ik word oud.
  Ik weet niet eens wat ‘asl’ betekent.
  Aso­ci­a­le staaf­mixer lezing?

 37. Yuri schreef:

  Ik weet het, ik ben een slecht mens. Maar bedankt voor uw compliment.

 38. Waar­om heb­ben al die men­sen het eigen­lijk over manuscripten?

 39. freaq schreef:

  Pas op, Michel, dàt vind ik wel nog kun­nen hoor, die mss. Ik gebruik dat idd zelf ook, ja.

  Nu, als alle meis­jes die al hun schoon­he­den heb­ben bespro­ken in de topic bij Domi­niek hier ook nog pas­se­ren, dan zijn we nog wel even zoet.

  Tot slot ben ik zelf een gro­te Nata­lia­fan. Het is lovens­waar­dig dat het bestaan van het Bra­bants boe­ren­paard nog eens in het voet­licht wordt geplaatst!

 40. Yuri schreef:

  Pre­cies! En dan heb­ben we het nog niet eens over de Bras­schaat­se vari­ant gehad.

 41. Sciere schreef:

  Kijk, dit is het bete­re werk. Uit­ste­kend, Heer Maanzand.

 42. Yuri schreef:

  Thanks!

 43. yoman schreef:

  yuri ge zijt gwn cool man jij geeft zo slim­me ant­woor­de die irri­tan­ter kun­ne zijn da n scheld­woor­de bravo

 44. Yuri schreef:

  Danku.
  Denk ik.

 45. stijn schreef:

  Kvind da best zie­lig hoe jul­lie de per­soon Nata­lia behan­de­len. Als je iemand niet moet heb­ben om de per­soon dan is dat jouw zaak. Want men­sen die zeg­gen dat Nata­lia niet kan zin­gen heb­ben het behoor­lijk mis ze. Hoe ver­klaar je anders die zove­le uit­ver­koch­te con­cer­ten van This Time, Back For More, Me And My Pro­du­cer, Nata­lia Meets The Poin­ter Sis­ters en nu in’t kort Nata­lia Meets En Vogue Feat. Shag­gy. Ik vind het gewoon zie­lig dat jul­lie zoiets doen. Maar ja, dat ver­klaart jul­lie niveau e.

  Groet­jes Stijn

 46. Lynn schreef:

  ik geef stijn vol­le­dig gelijk!
  echt héél laag van jul­lie! Maaja het zegt alleen maar over hoe bela­che­lijk jul­lie zijn.

 47. .. schreef:

  Wat een gedicht ..
  Als je denkt dat je nu ‘stoer’ bent door dat gedicht te zeg­gen .. ver­geet het maar hoor !! Want dat ben je alles­inds niet !! .. En als je denkt dat je toch zo goed bent in gedich­ten schrij­ven .. schrijf dan een gedicht over iets anders maar bele­dig nie­mand !! Het kan goed zijn dat je Nata­lia niet moet heb­ben .. maar schrijf dan zo geen ‘gedicht’ over haar !! (als je het een gedicht kan noe­men trouwens) ..
  Hou die ono­ze­le com­men­taar voor jezelf !!
  Dit is echt bela­che­lijk hoor. Opval­len, opval­len en nog eens opval­len. Kind !!

 48. Jozef schreef:

  Schrijf bij­voor­beeld eens een gedicht over de Pfaffs! Dàt zou pas ‘stoer’ zijn!

 49. Yuri schreef:

  @ Stijn, Lynn en aan­ver­wan­ten: zie hier mijn reactie.
  @ Jozef: ik ben nog steeds op zoek naar woor­den die rij­men op Pfaffs.

 50. Sparce schreef:

  Geach­te lezer van deze reac­tie. Als hol­lan­der moest ik mij even ver­die­pen in het feno­meen Nata­lia. Ik ken­de haar niet, en wou graag weten waar dit bericht over ging, zodat ik een objec­tief en zui­ver oor­deel* kon geven. Ik zocht op het inter­web­net­w­ww en vond. En hier­bij mijn zui­ve­re, objec­tie­ve oordeel*.

  De wel­edel­ge­stren­ge heer Maan­zand ver­dient alle lof voor het sub­tiel bren­gen van een heel ern­stig iets. Hij gebruikt veel te mooie woor­den om haar stem­ge­luid te voor­zien van com­men­taar. Dit meis­je klinkt als­of ze door haar neus zingt met haar mond dicht. En dat er dan in haar neus ook nog eens een een­den­lok­fluit­je is aan­ge­bracht waar elk woord zich maar met moei­te door­heen weet te per­sen. Nee, van haar zang moet ze het niet heb­ben. Van haar heu­pen** des te meer.

  Wel­nu, als onbe­voor­oor­deeld lezer had ik naar aan­lei­ding van dit bericht een veel min­der slecht beeld van Nata­lia dan nadat ik het door mij gevon­den You­tu­be clip­je gezien had. Het gedicht doet haar beter over­ko­men als dat zij­zelf doet.

  Ik stel voor dat u dus allen even uw excu­ses aan­biedt aan de heer Maan­zand. Deze man ver­dient alle lof voor zijn sub­tie­le dichtkunsten.

  * Eer­lijk­heid gebied te zeg­gen dat ik de mute­knop onbe­roerd heb gela­ten. Wel­licht kan ik het er best op als ze geen geluid maakt. Of mis­schien kreunt ze niet als een eend.

  ** O ja, van haar heu­pen des te meer.

 51. stijn schreef:

  Jah FUCK YOU!! Als men­sen geen res­pect kun­nen opbren­gen­voor ande­ren, sor­ry ik ook niet vooor hun. Nata­lia is ten­min­ste geen TROELA die wat in haar string staat rond te hup­pe­len op een podi­um!! Nata­li adraagt kle­ren en kan ten­min­ste zin­gen!!! En waar­om denkt ge da ze da ze 2de gewor­den is bij Idool en dat ze zoveel suc­ces heeft?? Niet door die string die ze niet aan heeft e maar gewoon OMDA ze ZOO GOED IS!!!!!!

 52. Sparce schreef:

  Sor­ry heer Stijn. Ondanks uw schreeu­wen­de ver­zoek, zal ik het fuc­ken echt aan ande­ren over moe­ten laten. Hoe graag u het ook wilt, ik ben gewoon niet zoals u, snapt u?

  Wat betreft Nata­lia haar zang­pres­ta­ties: Ze is denk ik ook twee­de gewor­den bij Idols omdat ze niet goed genoeg was om te win­nen. Denkt u ook niet? Laten we eer­lijk zijn: de stem­men voor die twee­de plek won ze met haar heu­pen. Als je ver­liest van Peter Evrard…

  Jam­mer dat ze niet in haar string rond­hup­pelt. Denkt u echt dat ze daar niet toe over te halen is?

 53. stijn schreef:

  Denkt ervan wat ge wilt, maar Peter daar hoor de niks­ke meer van e, Nata­lia deerentegen!!!
  Mja zoeen loser als u ken daar toch niks van e!

 54. Sparce schreef:

  Ik hoor van bei­den niets, heer Stijn. Ik woon in Nederland.

  Als ze heeft ver­lo­ren in een zang­wed­strijd, en ze komt nu schijn­baar meer op tv als de heer Peter, dan bewijst dat des te meer dat ze niet met haar zang, maar met haar heer­lijk wie­gen­de heu­pen de plaat­jes verkoopt.

  Als ze het dan toch met de heu­pen bereikt, waar­om laat ze dan niet gewoon het geluid weg.

  En “loser” zegt u? Laten we niet per­soon­lijk wor­den, heer Stijn. Ik beje­gen u toch ook niet van onwaarheden?

  Had ik u al ver­teld dat ik altijd het laat­ste woord heb, heer Stijn?

 55. stijn schreef:

  jah, zou kun­nen dat u dat laat­ste woord wilt heb­ben, maar das u pro­bleem. Ik weet gwn da je een loser bent! zeg wat je wilt. En jeh, Nata­lia heeft mooie heu­pen, maar nog een prach­ti­ge­re stem. Zo een stem is in jaren niet meer gehoord in Bel­gië. Maar jah, vol­gens mij scheelt er wat met u gehoor. kzou da toch eens laten­na­zien, want gezond is da niet ze! Mja, trekt uwe plan, ne loser zijt en blijft ge voort leven

 56. Sparce schreef:

  U wéét het gewoon. Net zoals u wéét dat Nata­lia mooi zingt, dat Nata­lia géén string draagt en dat u de taal beheerst zeker? En dege­lijk gekleed? Moet u eens met de afbeel­din­gen­zoe­ker van Goog­le zoe­ken op “Nata­lia idool”.

  Al op de eer­ste pagi­na een foto met een ont­blo­te borst. Gut dat is niet erg dege­lijk, is het wel?

 57. Deh Haagh schreef:

  Geat­ten­deert door dhr. Spar­ce op weder­om een stuk­je pro­za van dhr. Maan­zand toog ik dade­lijk aan het lezen. Na het lezen dacht ik dat het ging om een ode aan een zwart bon­te koe, edoch na de ver­hel­de­ren­de woor­den van de heer Spar­ce bleek het te gaan om één wulps wie­gen­de dame met zang aspiraties.…
  Deze wan­na­bee bar­biekloon zal toch door mij niet gemol­ken wor­den *gru­wel* Lie­ver sluit ik mijn ogen en laat de woor­den van de heer maan­zand nog­maals voor­bij komen.
  Ja dat beeld van een Zwar­te Bon­te Koe in een groe­ne wei­de is zoveel vre­di­ger en vrien­de­lij­ker… daar heb ik voor­waar heen mute-knop bij nodig.

 58. stijn schreef:

  hmmm, nog ene met een gehoor­de­fect en voor­al een ver­beel­dingstoor­nis. En racis­me is strafbaar!

 59. Yuri schreef:

  Jam­mer dat slech­te smaak niet straf­baar is.

 60. stijn schreef:

  ja, want dan zou jij als niet fan van Nata­lia zeker in de gevan­ge­nis zit­te, want smaak heb je dan pre­cies niet e:p

 61. Yuri schreef:

  Mer­de. Nu gaat hij ook nog met mijn grap lopen.

 62. Deh Haagh schreef:

  @Stijn; Ras­cis­meuh.… ik begrijp dat u Rood-Bont leu­ker vind?

 63. stijn schreef:

  excu­seer, wat bedoeld u met rood-bond?

 64. stijn schreef:

  rood-bond? wat bedoeld u?

 65. stijn schreef:

  rood bond? kan u even expli­ce­ren wat u bedoeld!!

 66. Jeroenjosmaarten schreef:

  En ik maar hopen op die ont­blo­te tiet…nog steeds niet gevonden…
  en euhm i kdenk dat het iro­ni­sche lees­te­ken hier won­de­ren kan verrichten.

  Kun je “loser” iro­nisch interpreteren?

 67. Deh Haagh schreef:

  @deheermet3namen; Als­tu­blieft… ‘den tiet” http://www.apekop.be/fotonatalia.jpg

 68. Deh Haagh schreef:

  Wel­pot­ver­drie­vdub­bel­tjes por­beer ik de heer met de drie­voor­na­men het pad der ver­lich­ting te wij­zen wordt mijn vrien­de­lij­ke ges­te beoor­deelt als spam… voor­waar voornaam*3 u zult nog even moe­ten googlen…

 69. Sparce schreef:

  Jeroen­jos­maar­ten, u moet het resul­taat heb­ben met de wulp­se pose, hand in het haar, zwart laag uit­ge­sne­den shirt aan.

  Hier, klik.
  http://www.teletet.org/?profile=23642

  Wel even scrollen.

 70. Sparce schreef:

  Hé! Stijn is weg!

 71. Sparce schreef:

  Hé Stijn is terug!

 72. stijn schreef:

  haha, leuk gevon­den. 1 pro­bleem, Nata­lia haar bor­sten zit­ten niet vol sili­co­nen. Goed gepro­beerd, maar toch fout!!!

 73. Deh Haagh schreef:

  @Stijn; Ik las iets over ras­cis­me en nam aan dat u aan­stoot nam aan de zwart bon­te koe en nam aan dat u dan een voor­keur genoot voor de rood bon­te vari­ant.… anders moet u mij maar even in de juis­te rich­ting sturen.…

 74. Sparce schreef:

  Oh fijn, ik schrok al. Ze is dus puur natuur. Dan kijk ik toch weer met meer ple­zier naar die wie­gen­de heupen.

 75. stijn schreef:

  hmmm hemel, het niveau van deze site es echt laag, nog lager dan ik verwachtte!!

 76. Sparce schreef:

  …zei de “Fuck you” roe­pen­de en voor loser uit­schel­den­de heer Stijn.

  Uw bezoek doet deze site inder­daad goed, het haalt het bes­te in de mens boven! Als­tu­blieft, blijf nog even en maak uzelf nóg belachelijker!

 77. stijn schreef:

  ik denk niet dat ik me bela­che­lijk maak, maar jullie!!!
  mja met zo een laag niveau begrij­pen jul­lie wat wrs niet e

 78. Sparce schreef:

  Weet u, u heeft gelijk. U maakt uzelf niet bela­che­lijk. U bent het gewoon. Ik denk dat we dat fei­te­lijk kun­nen con­sta­te­ren uit uw taal­ge­bruik, uw manie­ren en uw muzieksmaak.

 79. Deh Haagh schreef:

  *Grijns* Ik mag Stijn eigen­lijk wel waar­de Spar­ce… hij dient waar­dig van repliek… alleen die voor­lief­de voor zoog­die­ren is wat jammer.…

 80. stijn schreef:

  tjah, lie­ver een zoog­dier dan een gerook­te vis

 81. Deh Haagh schreef:

  Nou… ik moet zeg­gen zalm en paling sma­ken mij anders beter dan rood vleesch…

 82. stijn schreef:

  ik ben niet zo voor vis

 83. Sparce schreef:

  Ik zou schel­den niet als waar­dig wil­len bestem­pe­len, heer.

 84. Deh Haagh schreef:

  nee schel­dig is zeer zeker niet beleefd of oppor­tuun… lek­ker eten daar en tegen…

 85. Deh Haagh schreef:

  Heer Yuri? Plaat­jes in een com­ment, hoe doen wij dat?

 86. Yuri schreef:

  Met enge­len­ge­duld en lijm van lama-darmen, heer Deh Haagh.

 87. Deh Haagh schreef:

  Ik begrijp dat som­mi­ge zaken het geheim zijn van de smid, in dit geval uzelve…

 88. Jozef schreef:

  Als Yuri nu ook nog een gedicht­je maakt over paar­den, dan is het hek hele­maal van de dam. Stijn is immers ook paardenliefhebber.

 89. Deh Haagh schreef:

  En scha­pen­vlees, lust hij dat ook?

 90. stijn schreef:

  wat heeft scha­pen­vlees met Nata­lia te maken? Zoek de link.…
  En jah ik ben een paar­den­lief­heb­ber. Iets op tegen mis­schien? Is da ook iets om weer over te beginnen?

 91. Sparce schreef:

  Ik ben ook een paar­den­lief­heb­ber! Heer­lijk op vers bruin­brood met een beet­je boter bijvoorbeeld!

 92. Deh Haagh schreef:

  Stijn, je werkt toch niet in de IKEA? Zo snel als jij op kas­ten zit, je zou daar geen leven hebben.…

 93. Deh Haagh schreef:

  Allen die hoe­ven vind ik altijd zo hard… die horen met recht in de lijm.

 94. stijn schreef:

  Hemel­tje toch, echt gevoel voor humor heb­ben jul­lie niet e… Mja als jij paard lek­ker vind moet jij dat weten. Maar als jij dan ook nog zo stom ben om de hoe­ven op te eten, wil ik echt niet weten hoe­veel je IQ is ze…
  En BTW in de ikea wer­ken, nee dat doe ik niet. Ik hou niet zo van op de kas­ten zit­ten. Ik zit lie­ver in het sport­pa­leis te luis­te­ren naar een ZANGERES. Nata­lia bijvoorbeeld!!!!!!

 95. Deh Haagh schreef:

  Tou­ché ;-)

 96. P schreef:

  Met heim­wee den­ken wij­lie terug aan de tijd toen Nata­lia haar stem kwijt was. Met nog meer heim­wee den­ken wij­lie terug aan de tijd toen er van Nata­lia nog geen spra­ke was. Die dek­sel­se heimwee.

 97. stijn schreef:

  zie­lig als je moet heim­wee heb­ben. Nog­al kin­der­ach­tig zelfs.

 98. Kim schreef:

  Stijn, lief kind… Nata­lia zou haar scha­men voor jouw niveau­lo­ze reacties.
  Ok, mis­schien ook niet. Maar ík voel in elk geval plaats­ver­van­gen­de schaam­te. Als je niet eens door­hebt dat er ook men­sen zijn die een ande­re mening heb­ben als jou.
  En als laatste:
  humor! (Zoek het woord des­noods eens op in de Van Dale)

 99. Stijn schreef:

  Aan kim:
  1: Ik lief, denk niet da je me kent!!
  2: wrm zou Nata­lia zich schamen
  3: humor, ik denk da jij het eens moet opzoe­ken int woordenboek

 100. Aivo schreef:

  laat me begin­nen met de beken­te­nis dat nata­lia mij zel­den heeft gestoord, en laat me ver­vol­gen dat enke­le van haar lie­de­ren mij zeer bevallen.

  ze is sinds enke­le minu­ten ech­ter aan­zien­lijk komen te dalen in mijn ach­ting door toe­doen van enke­le van haar min­der­be­gaaf­de fans.
  zel­den zo pove­re zaken gelezen…
  de maan­zand woor­den kon­den ech­ter wel op occa­si­o­ne­le appre­ci­a­tie reke­nen, jazelfs een glim­lach. (denk ik bivoor­beeld aan ‘bewe­gen als een rub­be­ren knotwilg’)

  mocht stijn­tje enkel gedaan heb­ben alsóf hij zwak­zin­nig is: knap acteer­werk! zon­een, veel suc­ces nog met de rest van uw lager onder­wijs. uw weg is nog lang en hard, maar geef niet te snel op.
  hope­lijk hoef je nie­mand meer tegen te komen met een ande­re mening dan de jou­we, maar reken er maar niet te hard op.

  ik ver­laat u met ver­ba­zing gesla­gen gelaat

 101. stijn schreef:

  haha Avio, grap­jas!!! ik zwakzinnig:p moet ik eens goed mee lachen. Ver­der da acteer­werk, k speel al jaren toneel! En het lager onder­wijs is al zolang voorbij!!!!!

 102. Aivo schreef:

  gro­te stijn,
  het minis­te­rie van onder­wijs zou haar naam niet waar­dig zijn,
  moch­ten ze spe­ci­aal voor jou geen opfris­sings­cur­sus wil­len inrichten.
  (onder het mot­to: het is al zo druk in onze gestichten)

 103. anoniem schreef:

  nata­lia mag mij wel eens komen pakken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.