• Wannes Daemen

Benny

Geachte -

Het is me de laatste tijd opge­vallen dat de bank­au­to­maten van KBC uit­gerust zijn met een vro­lijke en ver­strooiende ani­matie in de vorm van een levende bank­kaart – lachend gezichtje, armpjes en beentjes – die de gebruiker bege­leidt tijdens murale trans­acties. Graag had ik via deze weg dan ook de makers gefe­li­ci­teerd met deze aardige ingreep. Na Kabouter Plop en andere bekende ont­dek­kingen kan Benny de Bui­te­lende Bank­kaart zeer zeker een schot in de roos genoemd worden. Studio 100 heeft waarlijk bij­zonder fraai werk geleverd. Bovendien wordt er hier voor een onver­wachte drem­pel­ver­laging van de KBC-diensten gezorgd. Het zijn niet langer enkel meer­der­jarige vol­was­senen die zich aan­ge­sproken voelen door de dienst­ver­lening, oh nee! Zelfs de aller­kleinsten kunnen zich nu ver­heugen op een op maat gemaakte vorm­geving en een kind­vrien­de­lijke digitale omgeving. Kleuters en peuters voelen zich vanaf nu evenzeer welkom bij de KBC.

Bank­ver­rich­tingen voor iedereen van 3 tot 7 jaar!

Van harte dank vanwege een tevreden gebruiker,

Yuri Maanzand -

Hierop kreeg ik een mailtje van de KBC Cliëntenservice:

Bedankt voor het com­pliment, Yuri.
Bin­nenkort, op het­zelfde scherm: Kareltje, de Kwet­te­rende Kredietkaart…
met geluid!
Vrien­de­lijke groeten,

Waarop ik reageerde:

zetten jullie dan wel een trapje voor de automaten?
mijn neefje van vier kan niet bij de knopjes…

Na de KBC Cli­ën­ten­service doet ook het KBC Tele­center een duit in het zakje:

Geachte heer Maanzand,

Wij namen kennis van het e‑mailbericht dat u ons stuurde op 22/03/05. Hieruit blijkt dat u zich ergert aan de ver­nieu­wingen aan het KBC-Matic systeem.

U vindt de fratsen van het ani­ma­tie­fi­guurtje “Max” tijdens de ver­rich­tingen storend. Deze levende bank­kaart met chip werd echter niet zomaar gecreëerd. Tijdens de ver­schil­lende ver­rich­tingen die onze cli­ënten uit­voeren worden er diverse controle-en vei­lig­heids­pro­ce­dures uit­ge­voerd. Omwille van de steeds grotere per­for­mantie van deze auto­maten, worden de con­troles en de bevei­li­gingen inge­wik­kelder, en vragen zij ook meer tijd. Daarom werd dit ani­ma­tie­fi­guurtje gecreëerd om de wachttijd op te vullen. Het figuurtje zorgt dus niet zelf voor langere wachttijden.

Een tweede functie van “Max” is het bege­leiden van clienten die minder ervaring hebben met het gebruik van KBC-Matic. Het ani­ma­tie­fi­guurtje pro­beert hen gra­fisch dui­delijk te maken wanneer en welke actie de client moet nemen. Dat was bij de vorige omgeving voor deze clienten niet altijd snel duidelijk.

Wij bieden u onze ver­ont­schul­di­gingen aan indien dit uw ergernis opwekt, en infor­meren de bevoegde diensten hiervan.

Wij hopen u met deze toe­lichting van dienst te zijn geweest en hopen op een verdere samenwerking.

Met vrien­de­lijke groeten

KBC-Telecenter

Kijk, zulks schenkt mij uiteraard weinig vol­doening. Bovendien voel ik aan mijn water dat er hier een lang­durige en pen­ne­vrien­de­lijke cor­res­pon­dentie in de lucht hangt. Welaan dan:

Beste KBC-Telecenter -

Ik vraag me af wie hier de grapjurk is…

Waar het om gaat, is dat ik me als gebruiker dom en onnozel voel wanneer het blijkbaar nodig is om op dit soort kleu­ter­niveau met serieuze bank­zaken gecon­fron­teerd te worden. Ik ben heus vol­wassen genoeg om even te wachten als bepaalde auto­maten meer tijd nodig hebben, en ik heb helemaal geen zin om op dat moment behandeld te worden als een klein kind of een analfabeet.

Als er wer­kelijk gebruikers zijn, die dankzij Bui­te­lende Benny beter kunnen omgaan met een bank­au­tomaat, dan stel ik me ern­stige vragen bij het gemiddeld ver­stan­delijk niveau van uw cliënteel…

Ik vind uw uitleg erg mager en ontoe­reikend en overweeg mijn KBC-rekening op te zeggen

Aan­ge­brande groeten -

Yuri maanzand

20 reacties

 1. jessie schreef:

  Haha! Ik had ’t ook al gezien. Fijn zo.
  Vanaf nu hoef ik me dan ook niet meer te generen wanneer ik met mijn rode paar­de­staartjes en bloe­me­tjes­handtas ter plaatse sta te hup­pelen wanneer ik geld afhaal.

 2. Sillycrazyme schreef:

  Hoe ver­zinnen ze het?:-S

 3. Sarah schreef:

  Tsss Yuri Maanzand,

  Ik geloof dat ik maar eens een mailtje moet sturen om die arme Harry van het KBC tele­center gerust te stellen (wedden dat zijn baas checkt watie schrijft? Veel cre­a­ti­viteit magie er vast niet inleggen). Brave mensen zomaar voor het lapje houden, het is me wat!

 4. tint schreef:

  de max, ocharme het kaartje…

  hij kan er zelf ook niet aan doen dat hij geboren is in deze mate­ri­a­lis­tische wereld… heel de dag zit hij opge­sloten in zo’n dom kastje terwijl hij vrolijk van de lente zou kunnen genieten… het is me wat!
  uit mede­lijden heb ik wel wat symathie voor hem gecreërt…
  fijn dat jij hem uit zijn lijden wil verlossen.

  nog enkele ideeën:

  - een handtekeningactie
  – een betoging?
  – een brief naar de regering

  met een beetje geloof, door­zet­tings­ver­mogen en ver­trouwen in een betere toe­komst zou de max bin­nenkort een vreugdig pretpark met gratis inkom kunnen openen!

  klap­rozig groetje, tint

 5. tint schreef:

  * gecreërd

  (wat het ook uitmaakt)

  :o) hou je haaks en groeten aan de KBC-bank!

 6. Liesbet schreef:

  Ik wil wel al meedoen aan de betoging. We kunnen zo’n reu­ze­grote kerel laten rond­lopen in een hand­ge­maakt Max-kostuum, en die dan knock-out laten slaan door een bende kleuters met KBC-t-shirten aan. Ik zie het al zo voor mij. (Y)

 7. NoCTuRNaL schreef:

  Ik vind de reactie van het KBC-Telecenter heel toe­reikend, eigenlijk… Ze halen vol­doende argu­menten aan waarom het ze het figuurtje er is, en ik denk dat ze ver­wachten dat hun cli­ënteel vol­wassen genoeg is om te kunnen glim­lachen met wat jij noemt ‘kleu­te­righeid’.

 8. Yuri schreef:

  @ tint/Liesbet: count me in. we noemen het dan niet de witte woede, maar de bank­kaart boosheid. of zoiets.
  @ NoC­TuRNaL: vol­doende argu­menten? ik word hier in elk geval niet door over­tuigd. ik voel me nog altijd een rand­debiel als ik voor zo’n toestel sta…

 9. urbainalpain schreef:

  Ge moogt in die “wacht­an­ni­matie” ook niet tè pro­gressief gaan doen, vind ik. Zet daar een vrouw op die stript en de kans dat de heren met het pas afge­haalde geld naar de hoeren gaan is groot.

 10. jessie schreef:

  hahaha! Dit is way funny :)

  Ik kan me best voort­sellen dat de gemid­delde bejaarde content is met bui­te­lende benny.

  Ik stel voor om net als die sigaret in die rek­lame’s, het bui­te­lende benny-kostuum te trak­teren op wel­ge­mikte kara­te­slagen. Way to go :)

 11. Yuri schreef:

  Hoe heet die kerel die er een erezaak van maakt om beroemd­heden een slag­room­taart in de facie te pleuren?
  Mis­schien moeten we hem vragen om een gigan­tische taart te bakken om Benny ook even te laten proeven.

 12. jessie schreef:

  Noel Godin? ofzoiets…

 13. joeri (die andere) schreef:

  Yuri, we lachen hier wat af hoor :)

 14. Matthias L. schreef:

  Als ik u was zou ik eerder eens een psy­chiater gaan opzoeken. Of nee, er is helemaal niets mis met u.
  U voelt zich blijkbaar niet alleen een kind als u achter die bank­au­tomaat staat , want u moet al erg kin­der­achtig inge­steld zijn om mensen die ook maar hun job doen zo te moeten las­tig­vallen met leu­ter­mailtjes om dan op internet uw “ervaring” te kunnen dis­playen. En er dan nog een site aan toe­wijden om te laten zien hoe naïef en bela­chelijk u over zoiets kan doen, maakt helemaal dui­delijk dat u (hoe oud u ook bent) nog niet half vol­wassen bent.
  Mooi sar­casme btw, maar dat was dan ook het enige dat iets waard was in al de mailtjes KBC stuurde. Ze zullen ook gedacht hebben snel weer een of andere idioot die wrs niets te doen heeft afpoeieren en weer aan het werk.

  Als u niet tegen ver­fraaiing kan van wat dan ook, klaag dan ineens Microsoft aan met zijn paperclip. Mis­schien nog iets voor u; u kan nog kiezen welk beestje je neemt ook. Mail Gates eens! Het gaat erg veel uit­halen! Of neen wacht, toch niet, buiten weer een webpage met een hoop nut­teloze zever die mensen stoort tijdens mijn zoek­tocht naar info Micorsoft op Google.

  Maar blijkbaar stoort u zich enkel aan bewe­gende man­netjes tijdens het vijf minuten ophalen van uw geld. Spijtig dat u ze nog geen eten kan geven, anders kon u KBC nog een mailtje sturen dat het schooiers waren.
  En ps sar­casme wordt meestal gebruikt over rea­lis­tische situ­aties. Een kind van 4 heeft geen bank­kaart. Zegt u dit iets?
  Zulke ani­maties maakt KBC enkel voor kin­der­achtige vol­was­senen zoals u. Blijkbaar doet men u dan toch niet zoveel plezier als ze dachten.

  En aub, zwijg me over drem­pel­ver­la­gingen, die is de eerste drempel het trapje naar boven.

  Ik zou toch maar iets doen aan dat zwart­kijken van u. Leuke levens­houding om overal kritiek op te geven. Als u hier dan toch van geniet, ga dan vol­gende keer voor de spiegel staan en begin een keer over uzelf te praten tegen U EIGEN. Dan valt u er ten­minste geen andere mensen mee lastig die degelijk gebruik willen maken van Google.

  Dit is absoluut het meest bela­che­lijke onderwerp dat ooit is aan­ge­sneden om kritiek op te geven. Echt zielig.

  Ps: Gelieve hier niet op te rea­geren. De mensen zouden toch weer een onge­zouten stomme reactie moeten lezen die, boor­devol van sar­casme, over­druipend van cynisme, nergens op zou slaan.

  Pps: Als dit uw enige bezigheid is, doe dan aub uw site dicht.

 15. Matthias L. schreef:

  Verder zou ik me ook serieus vragen stellen bij uw intel­li­gen­tie­ver­mogen. Ik heb nog nooit iemand trots zien zijn over iets wat hem zo’n afgang bezorgd.

  En zeg u rekening aub op, doe de mensen een plezier.
  Al één lastpak minder.

 16. Matthias L. schreef:

  Ja schrijf aub een brief naar de regering in de hoop dat ze dan iemand sturen om u in the­rapie te houden.

 17. Yuri schreef:

  Waarde Mat­thias L.
  Bedankt voor uw feedback en opbou­wende woorden.
  Ik zal trachten er in de toe­komst zoveel mogelijk rekening mede te houden.

 18. Matthias L. schreef:

  Waarde Yuri
  Niet meer opbouwend dan ik kon zijn.
  Het niveau van uw onderwerp beschrijft net zozeer het opbouw­ge­halte van mijn speech als de mate waarin u niet sar­cas­tisch was in u reactie op de mijne.

 19. Yuri schreef:

  Dankuwel.
  En dan heb ik me nog ingehouden.
  Ik was eerst van plan iets over uw cre­a­tieve taal­ge­bruik te zeggen.

 20. marjan schreef:

  We lachen hier wat af !!!
  geweldig nagel op de kop !
  je speelsheid in het uiten van kritiek is p/krachtig! en neem ik een voor­beeld aan.
  Mathias Als je mis­schien es veeel tijd hebt beveel ik je de film the money­masters warm aan op Google video die bui­te­lende kabouters zijn een voorbode.…… na 1 uur al is het kristal klaar

  .. This film is pro­bably the best history movie you will ever see in your life. In total it is about 5 hours of footage but worth every second. …

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *