Associatiestroom-voorziening

Toen ik van­och­tend over mijn beek­je stap­te er een eek­hoorn­tje in draf over de brug der zuch­ten is niet altijd een teken van ver­ve­ling of ver­moeid­heid maar kan ook een behoor­lij­ke por­tie vreug­de in de sneeuw kan je niet zien waar je loopt als het echt heel hard kan ik van je hou­den als ik dat echt wils­kracht is soms com­pleet over­bo­dig in geval­len van com­ple­te geluk­za­lig­heid zalig­heid zalig ver­kla­ren is ner­gens voor nodig wan­neer je iemand het hei­lig­dom gunt u uzelf ook wel eens een ple­zier­tje is het om te horen hoe ze mij een suk­kel noemt en een stom­merd en hoe ik dan gevleid terug­kom op eer­der geno­men beslui­ten dat de wereld naar de haai­en gaat is niet onno­ze­le kin­de­ren waren vroe­ger alleen maar onschul­dig zon­der voor­be­dach­ten raden waar wij van­daan komen is als wijn ade­men rode wijn kom laat ons vro­lijk zin­gen lied­jes waar­van de titel mij soms door het hoofd spo­ken op de ruwe hei­de was één van de eer­ste boe­ken die ik ooit zal er een regen komen en die wast al het onge­dier­te van de straat van de straat ik ben van de straat. En u?

2 reacties

  1. jane schreef:

    lie­ve Yuri,

    allang, maar toch proficiat!

  2. Yuri schreef:

    Danku­wel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.