102

Ik sta op in het mid­den van de nacht.
Ik kan dat niet, slapen.

Ik pro­beer het elke avond weer opnieuw, maar ik kan dat niet.

Ik kijk met kou­de thee in de ene en yog­hurt voor de och­tend in de ande­re hand naar de negen­de her­ha­ling van het nieuws en ik hoor Jan Becaus iets ver­tel­len over sta­tis­tie­ken die aan­to­nen dat de wes­ter­se mens steeds slech­ter slaapt.
Maar ik geloof niet in fok­king statistieken.

Ik las ooit ergens dat als ge in de Arden­nen een vlin­der zijn vleu­gel­ke aftrekt, dat er dan in Chi­na een gebouw instort. Wat ik me dan afvraag, is wat er in de Arden­nen gebeurt als er op een dag een chi­ne­se puber een vlin­der­ke van een vleu­gel berooft. Ik ben wel es gaan kayak­ken op de Les­se en toen werd ik zoda­nig door de stro­ming mee­ge­sleurd dat ik niet meer kon stu­ren en toen kwak­te ik met die kayak fron­taal tegen de beton­nen pij­ler van een brug. Vol­gens mij had er net daar­voor in Chi­na iemand een kever­ke dood­ge­trapt. Ik ben toen uit mijn kayak gestapt en ik heb aan de rand van de Les­se met ne dik­ke steen twee lie­ve­heers­beest­jes ver­plet­terd. Er is toen in Chi­na een bom­pa van 102 in zijn bief­stuk gestikt. En dan moet ge weten dat die bom­pa zowat tot zijn hon­derd­ste vege­ta­ri­ër is geweest. Dat is toch niet om te lachen.

Maar daar hoor ik Jan Becaus niks over zeg­gen. Met al die vro­lij­ke kayak­kers in de Arden­nen, val­len de chi­ne­se bompa’s tegen­woor­dig als vlie­gen onder een ver­groot­glas, maar hier op het nieuws ziet ge alleen maar sta­tis­tiek­skes die zeg­gen dat de wes­ter­se mens steeds slech­ter slaapt. Wel­ke wes­ter­se mens wordt er nog fok­king 102 begot?

Ik heb altijd yog­hurt in de fri­go staan. Mijn leven hangt meest­al met haken en ogen aan­een en ik moet meer­maals con­sta­te­ren dat ik geen eten in huis heb, maar yog­hurt heb ik altijd in voor­raad. Dat kan echt deugd doen in het holst van een nacht. Ze zeg­gen dat yog­hurt wordt gemaakt van bac­te­ri­ën of zoiets. Dat yog­hurt eigen­lijk een soort schim­mel is. Maar mij maken ze niks wijs. Als­of ik als gezon­de der­ti­ger schim­mels ga eten. Ik zou wel zot zijn. Ik laat wel es een tas kof­fie te lang staan en dan krijgt die tas zo’n blauw­grijs harig tapijt­je op de bodem, maar ik ben nog nooit zo wan­ho­pig geweest dat ik zo’n tas ga leeg­drin­ken. Yog­hurt is gezond, lek­ker en gemaakt van zui­vel­din­ges en soms wat stuk­skes fruit. Als dat iets met schim­mels van­doen heeft, dan word ik zeker geen 102.

Niet dat ik 102 zou wil­len worden.

Ik bedoel maar. Als ge tegen­woor­dig vlin­der­kes moogt moles­te­ren zon­der angst voor een gevan­ge­nis­straf en als sta­tis­tie­ken de men­sen meer inte­res­se­ren dan het feit dat ze elke och­tend schim­mel zit­ten te eten (of corn­fla­kes, nog zoiets), wie kan er dan nog zijn nacht­rust vin­den? Dat is toch waar? Wie gaat er dan nog gemoe­de­lijk lig­gen pitten?

Jan Becaus rijgt voor de tien­de keer de hoofd­pun­ten aaneen.
Ik kan dat niet, slapen.

8 reacties

 1. Brenda Lee schreef:

  Mooi hoor.

 2. la laitiére schreef:

  Om beter te sla­pen kan ik je de yog­hourt van nest­le aan­ra­den. Een god­de­lijk voor-tussen-hoofd-nagerecht dat je naar hemel­se regi­o­nen voert. Met namen als:
  Myr­til­le façon sablée
  Fram­boi­se façon charlotte
  Fruits rou­ges façon crumble
  Frai­se façon tar­te sablée
  ben je voor je het weet in de zeven­de hemel .Of de achtste?

 3. Yuri schreef:

  Nest­lé? Zijn dat geen cor­rup­te sla­ven­drij­ven­de derdewereldgrootgrondbezitters?
  Klinkt wel erg lek­ker ver­dom­me. En poëtisch.

 4. kevin schreef:

  Ik was ook een yog­hourt­lief­heb­ber. Ik kocht altijd van die gro­te pot­ten, niet van Dano­ne, want da zijn ook multi-nationale sla­ven­drij­vers, maar van die van bel­gi­sche make­la­rij, die tevens goed­ko­per zijn. Nu wil ik geen yog­hourt meer, bwar­rgh; ran­zig. Ik zat over­laatst alleen thuis naar TV te kij­ken. Ik heb dan de gewoon­te yog­hourt te eten. Ik ben dat zo gewoon, dat ik die pot, al sta­rend naar het TV open deed en er auto­ma­tisch, zon­der te kij­ken, een vet­te lepel van opslurp­te. Dié yog­hourt was schim­mel, en ge proeft het ver­schil, écht! Hoe eens zo lek­ke­re zui­vel­ma­te­rie opeens zulk een gevoel van afkeer kan ver­oor­za­ken. Nu eet ik koek­skes voor TV.

 5. thomas schreef:

  Ik eet geen yog­hurt. Ook geen boter.
  Jakkiebukkie.
  Wel kaas en pudding.

  Maar ik vind voor­al dat stuk over kever­trap­pen­de Chi­ne­zen om van te smullen!

 6. Pieske schreef:

  neen­een­ee, gij kwak­te hele­maal nie tegen die beton­nen pij­ler met uwe kajak! Da was ik, omdat vake ons der nie langs gestuurd kreeg!
  ‘k heb er nog rooi stre­pen van op m’n knieëen.

  Ma soit, gemuggezift
  muggengezift
  geziftmug

  Pff, ik kan dat ook nie altijd, slapen.

 7. Yuri schreef:

  Dat komt zeker door de muggen.

 8. thorgal schreef:

  al eens gepro­beerd je eigen yog­hurt te maken ? Op mijn blog heb ik er (spe­ci­aal voor jou) een recept­je geplaatst : (link)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.