Zondagochtend-bedenking (2)

Kno­pen door­hak­ken is een fun­da­men­teel onder­deel van de men­se­lij­ke con­di­tie. Het leven kab­belt – nee raast voort aan een niet bij te hou­den tem­po en het eni­ge wat we kun­nen doen om het lot bij tijd en wij­len onze mid­den­vin­ger te tonen, is kno­pen door­hak­ken. Het is mis­schien een illu­sie te den­ken dat we daar­mee con­tro­le ver­wer­ven over ons doen en laten, maar zelfs als het een illu­sie is, is het belang­rijk om die na te streven. 

De lief­de – rood en draadig – is mis­schien even goed een illu­sie, en mis­schien is dat wel een men­se­lij­ke wet­ma­tig­heid, een regel. Maar dat is geen reden om ze niet als een gek ach­ter­na te hol­len, de lief­de. Zelfs al is al dat moois en al dat liefs en al dat intiems dat de lief­de tot de lief­de maakt een fata mor­ga­na in de woes­te­nij van ons hoofd, dan nog zal je al je kame­len zade­len en op zoek gaan naar die oase in de zon. Je water­voor­raad zal opge­ra­ken, je kame­len zul­len één voor één het lood­je leg­gen, en ten lan­gen les­te kruip je mis­schien op je buik door het hete zand en alles wat je nog kan zeg­gen is geen pap. Maar je blijft zoe­ken. Je blijft krui­pen en je blijft strij­den. Een oor­log in je hoofd met je hart als inzet. En heel de wereld als je groot­ste rivaal.

Tot je tot rust komt, ergens, in iemands armen. Iemand die je vier­kant uit­lacht voor al je inspan­nin­gen en betrach­tin­gen. Maar ook iemand die zegt dat je een nieuw wereld­re­cord hebt geves­tigd in het aan­to­nen van de uit­zon­de­ring op de regel.

En dat is goed. Actie.

1 Response

  1. jesse schreef:

    Nadat u deze woor­den gis­te­ren­avond, geve­derd in het lucht­ruim hebt los­ge­la­ten. Heb ik van­daag ter­stonds haar geföhnd en heb mijn wit­te paard weer van stal gehaald klaar om te vech­ten tegen zwar­te dra­ken en voor de lief­de. (Als peis ik dak dezen tekst regel­ma­tig nog­ges zal moe­ten lezen onder­weg). Ech yuri u bent waar­lijk een talent.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.