• Wannes Daemen

Yuri Regel­nicht

Die gekke hol­landers toch. Op About(:)blank wordt er wat heen en weer geluld over – al dan niet onge­schreven – web­lo­gregels. Laat ik mezelf aan de hand van dit gepa­laver aan een – al dan niet onge­legen – zelf­on­derzoek onder­werpen. Ik heb het hier in deze blauwe zone namelijk voort­durend over mezelf zonder het over mezelf te hebben. (Zoek de samen­vatting van het ver­zameld werk van Freud in deze laatste zin)

Altijd het woord ‘koffie’ in een reactie meenemen!

Alhoewel ik dat een nobel streven vind, kan het niet goed zijn voor het meta­bo­lisme van de doorsnee weblogger. Is motorolie voor de ziel ook okee?

regels?!? het is mijn log! mijn regels! tieft op!

Alhoewel het werk­woord optiefen mij vol­komen vreemd is, vind ik dit goed klinken. Er schemert een beetje anarchie en rebellie in door, en dat is een kar waar ik altijd voor dan wel achter te spannen ben. Bovendien is dit mijn log. Optiefen dus, maar neem het niet te let­terlijk. Whatever.

Ver­baster de namen van je vrienden of kort ze af. ‘Ik was met P aan de wandel’ of ‘M en I zijn echt toppers’

Ik her­inner me vaag wel eens namen van vrienden afgekort te hebben. Ver­bas­teren betekent let­terlijk ver­vormd worden, ver­vormen, rad­braken, ver­has­pelen. Dat zijn dingen die ik een vriend hoog­stens in een dronken bui zou aandoen. Maar als het enkel hun namen betreft, welaan dan: Darth Moeder, Konark, Odol de Podol, Kakapi­pi­stront en Repel­steeltje zijn echt toppers! (Ver­basterd door de redactie) (Redactie? Er is helemaal geen redactie! Het is mijn log! Mijn regels! Tieft op!)

Als je niet naar mee­tings gaat tel je sowieso niet mee

Excuseer? Ik ben nog nooit naar een weblogmeeting geweest en dat durf ik ook niet. Ik ben een echte broek­schijterd en toch heb ik een weblog. Ik ben wel­licht helemaal fout bezig. (Zou een echte weblogmeeting trouwens niet vir­tueel moeten zijn? Of drijf ik nu het concept te ver door?)

(a) Jij alleen leest je blog, (b) bezoe­kers­aan­tallen doen er niet toe & © weg met de (zichtbare) tellers

(a) Ik mag hopen van niet (al ben ik zelf mijn grootste fan), (b) bezoe­kers­aan­tallen zijn even relevant voor een weblog als kijk­cijfers voor een tele­vi­sie­pro­gramma (niet dus als we eerlijk zijn), © en weg (dus) met zowat àlle tellers. Leve de onwe­tendheid en een anaal inge­brachte gras­kant­maaier voor elk over­roepen statistiekje.
Noot: wat ik wél uit die sta­tis­tiekjes te weten kom, is dat [insert wil­le­keurig fami­lielid] Pfaff de meest voor­ko­mende google-zoekterm is waarmede nobele onbe­kenden en first-time visitors op Maanzand terecht­komen. Zo leer je ook nog eens wat over de voor­keuren van de doorsnee inter­netter. Boehoehoe..

blogs­potjes en web-logs tellen he-le-maal niet mee!

Deze regel snap ik niet he-le-maal maar dat zal wel aan mij liggen. Afgaande op dat regeltje over tellers is het al dan niet mee­tellen trouwens totaal irre­levant. Wat ook irre­levant is, is dat ik Chris­topher Reeve het aller­beste wens in The Great Superhero Bac­kyard In The Sky

Minimaal één super­markt­be­le­venis per maand!

Aan dat quota kom ik nooit, maar ik heb het toch min­stens één keer over de super­markt gehad, en die post wordt regel­matig her­lezen door mijn grootste fan.

De com­plete dis­structuur van het fenomeen weblog maakt het juist zo leuk. Ik denk dat, dat ook de kracht is van het webloggen.

Que? Dis­structuur? Wat wordt hiermede bedoeld? Bestaat er een soort refter waar alle webloggers tesamen rond een grote tafel op de vol­gende gang – scampi’s in looksaus – zitten te wachten? Of moet ik dis­structuur lezen als het ont­breken van structuur? In dat geval heeft een scha­keling tussen een ted­dybeer is ook maar een ’s och­tends drink ik zelden wat staat er in de kroepoek hoe schrijft ge dat????? WAAROM AL DIE VRAAGTEKENS// één twee drie iedereen kan de boom in de straat in de boom in de straat zag ik de hoge bomen staan maar het kan ook andersom zijn.
Noot: als ik bij Van Dale dis­structuur intik, blijken er plots ‘onder­houds­werk­zaam­heden plaats te vinden’. Een wil­le­keurig woord als tafel levert een uit­ge­breide lijst van defi­nities op, maar bij dis­structuur wordt mij vrien­delijk ver­zocht ‘het later nog eens te proberen’…

Webloggen draait om vrijheid. Vrijheid van denken, vrijheid van uiten, en vrijheid in al het andere wat je maar kunt bedenken. En het draait om onaf­han­ke­lijkheid. Het is jouw blog, dus jij maakt de regels. Niemand zegt je dat je moet bloggen, nooit. Je doet wat je zelf wilt.

Pfff�ik maak toch zeker zelf wel uit wanneer ik iets schrijf? Soms heb ik helemaal geen zin om iets te schrijven. Soms heb ik niks om over te schrijven. Soms heb ik gewoon geen inspi­ratie. So f*cking what?

Precies. Je MOET doen wat je zelf wilt, zo hoort dat, da’s nou eenmaal de regel.

Het Bel­gische leger staat als één man achter deze moedige uitspraken.

Zorg dat je word geddossed!

Mits het juiste vrou­welijk gezel­schap en een glas [insert drank naar keuze], ben ik immer bereid om eens flink ged­dossed te worden. U mag zich aan­melden, maar liefst vóór mid­der­nacht. Daarna muteer ik in Rundbark Terognoom, The Des­perate Weblogger From Hell.

Wees hypo­criet, en links.

Hypo­criet en rechts gaat volgens mij gemak­ke­lijker, maar ik zal mijn best doen. Of wacht. Nee hoor. Fuck lekker off. Ik zal helemaal niet mijn best doen. Het is mijn log! Mijn regels! Tieft op!

Ver­eiste bezit: digitale camera

Voldaan. Ik heb ook een uni­versele groen­ten­snijder, een iPod en een schroe­ven­draaier met ver­wis­selbare kop. Dat levert vast extra punten op.

En een weblog zonder spelfauten is geen weblog..

Hier kan ik unaniem en vol­mondig niet mee akkoord gaan. Ik ben een purist als het op taal­fouten aankomt. Een­ieder die op Maanzand een spelfout ontdekt – dich­ter­lijke vrij­heden niet mee­ge­rekend – kom ik unaniem en vol­mondig een tong draayen. Shit.

(a) Log minimaal 1 maal daags anders lopen je bezoe­kers­aan­tallen omlaag. (b) Zorg voor een rss feed. © Reageer ook vrolijk mee met je rea­geerders en (d) link het liefst zoveel mogelijk loggers die jou linken (niet dat je ze leest natuurlijk) (e) Doe ook vooral mee aan alle quasi-sekte-achtige ini­ti­a­tieven zoals de groep van lieve loggers oid.

(a) Mijn bezoe­kers­aan­tallen gaan helemaal niet omlaag, maar zullen me dan verder ook aan de reet roesten. (b) RSS is er: waf waf. © Mee rea­geren, prima. Of het altijd vrolijk moet, dat weet ik niet zo. (d) Ik link alleen de beste – you know who you are. (e) Ik ben mijn eigen sekte, danku.

Enzo­voort, enzo­verder. Als u het niet met me eens bent, dan ben ik daar heel erg blij om.
En tussen haken – het is allemaal maar om te lachen. Maanzand is helemaal geen weblog, maar een pia­no­kwe­ker­schort. Zo hoort u het ook eens van een ander. Of niet. Ik moet hier stoppen want mijn blad is vol.

Yuri Maanzand, doctor in de doctor in de doctor in euh pff.

7 reacties

 1. Kelly schreef:

  Haha leuk om al die regeltjes te lezen en iedereen denkt er anders over! :)

 2. Dominiek schreef:

  Denk toch dat hypo­crisie en linksheid beter samengaan hoor. “Wij zijn pro­gressief en de anderen zijn slecht” ? My ass !

 3. kurai schreef:

  leuk om die dia­gnoses te lezen allemaal ^_^

  hypo­criet zijn gaat van links naar rechts..

 4. Yuri schreef:

  @ Kelly: Je hebt gelijk. Zelfs mijn ik van vandaag denkt er alweer anders over dan mijn ik van gis­teren. Shite…
  @ Dominiek & Kurai: Ik ben nooit goed geweest in het uit elkaar houden van links en rechts. Veel paaltjes omge­reden in mijn leven. Soit. My ass too!

 5. Litso schreef:

  Erg leuk stukje :) Ik kom hier vaker lezen :)

 6. Carmen schreef:

  Hey,

  Ik ben hier niet terecht gekomen via de Pfaffs (jammer e), maar via het gegoogle naar de Spre­kende Ezels.
  Hoewel ik op literair niveau niet direct uit­muntend func­ti­oneer en mijn kritiek dus absoluut niet gefun­deerd is heb je me maar toch mooi een uur van het stu­deren afge­houden met je blog. :-) Fijn om te lezen. :-)
  groetjes

 7. Yuri schreef:

  Dank­jewel! Mensen van het stu­deren afhouden is één mijner grootste ambities.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *