• Wannes Daemen

Wie dit leest is zot

Er is een vierus op Internet via e‑mails. Nooit open doen als u niet weet of ziet van wie het komt .….… Lees verder !!!!!!!!!!!! Iemand anders op het Internet neemt jouw naam en password over en vraagt om een biertje.
Het is nog maar pas in cir­cu­latie, vanaf dinsdag. Het is een nieuw en heel gemeen vierus waarvan weinig mensen op de hoogte zijn. Deze gegevens werden dins­dag­morgen door Interbrew vrij­ge­geven. Nog­maals, stuur dit bericht aan iedereen in jouw adresboek door zodat dit gestopt kan worden!!! Gie Ver­gof­statd zegt dat het een heel gevaarlijk vierus is waar­tegen momenteel geen remedie is, behalve veel en hart drinken ding dong poe­de­lie­woepsie. Of pille pak­keuhhh!! Van die roze
Aan­ge­kondigd door CNN : Het ergste vierus ooit bekend. Een nieuw vierus werd pas ontdekt en volgens Mie­crofost normen is dit vierus het meest ver­nielent ooit!!!!!!!!! De uit­roep­tekens zijn bijna op!! Dit vierus werd gis­teren namiddag ontdekt in de grot van Altamira en er werd nog geen bescherming ontwikkelt.
Moet ont­wikkelt niet met een d? Het vierus ver­nietigt gewoon Sector Zero van de harde schijf, waar alle vitale infor­matie van de com­puter gestoc­keerd is. Daarna krijg je jeuk aan Sector Zero van je vitale delen. Het vierus werkt als volgt :
Alhambra mak­mallak wak frog­giedust maf­lodder kadodder hopsa faldera c‑schijf. Het ver­zendt zich auto­ma­tisch naar alle adressen van uw address book onder de naam “A Virtual Card for You”. And you and you. Zodra de zoge­zegde vir­tuele kaart geopend wordt, blok­keert de com­puter en moet de gebruiker een nieuw job zoeken en twee­de­hands­kleding kopen. Op het ogenblik dat de toetsen “ctrl+alt+del+backspace+spacebar +F2+F6+F8+tab+alt+#” inge­drukt worden of er plot­seling zes vingers aan je lin­kerhand bij­groeien, ver­nietigt het vierus Sector Zero, wat een defi­ni­tieve ver­nie­tiging van de harde schijf betekent, waarna de regering zal vallen. Met een luide bons. Volgens CNN heeft het vierus gis­teren in een paar uur tijd paniek gezaaid in New York door bruine zeep op de zebra­paden te smeren. Open dus geen e‑mail met als onderwerp “A Virtual Card for Your little Goldfish-looking Microwave-comhommamaah-aaargh”, maar delete deze.
Bovendien heeft Intel het bestaan van een andere zeer ver­nielend vierus aan­ge­kondigd. Indien u een e‑mail ont­vangt met als onderwerp ” An Internet Flower for Your Power Mamah”, moet u deze onmid­dellijk deleten en naar de dichts­bij­zijnde krui­denier hollen, zonder te openen. Het vierus ver­nielt alle dynamic link libraries” files(.DLL). Uw pc zal onmo­gelijk kunnen her­op­starten en u wordtt stinkend rijk! Stuur dit bericht naar al uw ken­nissen en was uw handen na het plassen. Of download de vierus-patch op 193.75.137.220

5 reacties

 1. Joli(e) schreef:

  wow.… dat ‘ding dong poe­de­lie­woepsie’ vind ik briljant!
  Dat wordt de nieuwe naam van mijn laptopje… :-)

 2. robert schreef:

  een niewe foto van pleun

 3. robert schreef:

  hoi schat ik heb iets te zege

 4. Yuri schreef:

  @ robert:
  je com­ments getuigen van een genu­an­ceerd gevoel voor diepgang en een eclec­tisch wereld­beeld. mag ik je telefoonnummer?

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *