• Wannes Daemen

Webloggen stinkt (001)

Gis­teren is het appar­tement boven het mijne in vlammen opgegaan. De bewoners (een neo-boeddhistische commune met vijf leden) hielden een bar­becue op hun dak­terras, maar ver­gaten na afloop het vuur te doven. Tijdens hun slaap heeft een wind­stoot er voor gezorgd dat ach­ter­een­volgens het tafel­laken, de parasol, enkele vuil­nis­zakken, de deurmat, drie keu­ken­kasten en ten­slotte het com­plete appar­tement in vlammen opgingen. Drie van de vijf com­mu­nisten zijn daarbij omge­komen, twee andere liepen zware ver­won­dingen op omdat ze zich in blinde paniek uit het raam hebben geworpen. Daarbij werden ver­schil­lende wagens beschadigd.

Het is nu veel rus­tiger in de straat en ook in huis, aan­gezien het boed­dhis­tische dak­terras boven mijn slaap­kamer gelegen was. Na de bar­becue waarvan sprake valt er nog bitter weinig te roos­teren, en dat is maar beter zo. De politie is me een paar vragen komen stellen met betrekking tot het dage­lijks leven van mijn boven­buren, in de hoop aldus een gede­tail­leerd rapport samen te stellen over hun doen en laten. Ik heb verteld dat het onge­wassen werk­schuwe aziaten zijn die niks anders doen dan de meest waan­zinnige gerechten bereiden en zodoende de hele buurt het aroma van een indische slop­penwijk bezorgen. 

Alsof de afge­lopen week nog niet avon­tuurlijk genoeg was, is in mijn kelder ook nog eens de boiler ont­ploft. Daarbij is de erboven gelegen werk­kamer zwaar beschadigd. Een expert heeft vast­ge­steld dat de ont­ploffing ver­oor­zaakt werd door een slecht geplaatste leiding, die daar op illegale wijze gelegd werd door het per­soneel van de aan­pa­lende nacht­winkel om zo gratis warm water te bekomen. Drie werk­nemers zijn – na een posi­tieve iden­ti­fi­catie mij­nentwege – voor het stadhuis gefusilleerd.

Last but not least kreeg ik ook nog eens bezoek van de huis­ei­ge­nares, die mij voor alle kosten wilde laten opdraaien, maar ik heb haar eens goed gezegd wat ik van haar vond (daar werd ze erg bleekjes van) en daarna heb ik haar in stukken gehakt en begraven in de tuin.

Opge­ruimd staat netjes.

6 reacties

 1. Ward schreef:

  Boed­dhis­tisch is met twee d’s

  - zo, nu ben ik zen

 2. Yuri schreef:

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH – mijn ergste nacht­merrie (betrapt worden op taal­fouten) wordt (met dt) wer­ke­lijkheid. damned ward – het is aan­gepasd – shit!

 3. kurai schreef:

  heb toch liever taal­foutjes in mijn log dan wakker worden onder een inferno en met koud water zitten bij het opstaan ;p

 4. jane schreef:

  lieve yuri,

  mijn tarzan had het vuurtje gezien, maar ik zei dat hij zijn oer­mens­in­stincten maar eens moest opbergen en dat er vast en zeker niks aan de hand zou zijn. sorry dat we je niet gewaar­schuwd hebben. en wat betreft die huis­bazin: ge zoudt ze onder bedreiging met vuur­wapen moeten dwingen om vier voor­stel­lingen van ‘lord of the dance’ achter elkaar mee te dansen. kijken of er dan nog iets van haar overblijft.

  je jane

 5. OS schreef:

  Dat is de natuur die zich auto­ma­tisch van het vuilnis ontdoet. No worries…

 6. Yuri schreef:

  @Jane: Dat is een behoorlijk mid­del­eeuwse praktijk die je daar voor­stelt. Staat ‘Lord of the dance’ niet op de zwarte lijst van door amnesty inter­na­tional ver­boden prak­tijken? Ach wat – wel­licht ver­dient ze niet beter…

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *