Verhuizen

Een stuk leven, weg­ge­mof­feld in een paar kar­ton­nen dozen. Een dozijn her­in­ne­rin­gen, van­on­der het stof gehaald om voor even – onver­ge­ten – ver­der te rei­zen op de bodem van een kist. Weg­ge­mof­feld tus­sen wat ooit zo dage­lijks aan­we­zig was. De rit van inge­pakt naar weer uit­ge­pakt duurt nooit lang, maar aan de eind­streep is alles anders. Over­blijf­se­len van tumul­tu­eu­ze ont­moe­tin­gen en zin­de­ren­de gesprek­ken – je blinkt ze op en ont­doet ze van hun con­text. En als ze dan later een plaats­je krij­gen in een onbe­ken­de kast of op een kou­de vreem­de ven­ster­bank, lijkt niets nog het­zelf­de. Het tumult klinkt nog ver­zwakt in de ver­te, de zin­de­ring proef je af en toe nog in iets waar ze ogen­schijn­lijk niet thuis­hoort, en de her­in­ne­ring aan al dat moois glijdt als zand tus­sen je vin­gers. Je doet je best om niets te ver­ge­ten, om alles in te pak­ken en elk moment mee te nemen naar daar waar alles nieuw is. Een nieu­we glan­zen­de plek zon­der her­in­ne­rin­gen, zon­der con­text, zon­der ver­haal. En je wil een nieuw begin maken en een span­nend ver­haal ver­tel­len en je begint met er was eens, en onmid­del­lijk merk je dat dat ner­gens op slaat. Want wat er was, is er niet meer en wat er is, lijkt zo vre­se­lijk onaan­ge­roerd. Zo spik­splin­ter ake­lig. Als een zelf­bouw­pak­ket uit de Ikea dat pas na jaren van inten­sief gebruik naar het ver­le­den gaat ruiken.
Dat is het dra­ma van de melan­cho­lie: als je wee­moed – warm en herf­stig en bruin – wil ver­plaat­sen, valt ze in hon­der­den stuk­ken. Hoe hard je ook pro­beert, het heden kan je niet koesteren.

4 reacties

 1. Nele schreef:

  Lie­ve Yuri,
  ik kan daar­bij alleen maar jezelf citeren:
  alles komt goed
  (in een onein­dig aan­tal bedrijven)

 2. eva12345 schreef:

  Pff tja ver­hui­zen dat is echt wat he. Ik heb er zelf ook moei­te mee, ga bin­nen­kort ver­hui­zen en ben echt van alles aan het uit­zoe­ken. Ik ga van Nieu­we­gein naar Utrecht ver­hui­zen en hoop dat dit alle­maal goed gaat. Ik heb de site biep biep biep gebruikt dit werk­te echt voor mij. Suc­ces ver­der Yuri!!

 3. Wannes schreef:

  Lie­ve Eva,

  Pff tja onli­ne mar­ke­ting dat is echt wat he. Ik heb er zelf ook moei­te mee en ben echt van alles aan het uitzoeken.
  Ik hoop ook dat het voor jou alle­maal goed gaat. Ik heb je link gecen­su­reerd want het is natuur­lijk niet de bedoe­ling dat je mijn stek op het inter­net gaat zit­ten mis­brui­ken om je ver­huis­fir­ma te pro­mo­ten. Zot­te trees.

 4. henk schreef:

  hal­lo, ik vind ver­hui­zen ook echt ver­schrik­ke­lijk! alle zooi die je er van krijgt maar aan het ein­de als alles staat en je hebt een leu­ke regio gevon­den is het top! ik vind de regio Delft echt gewel­dig door de info­ma­tie die ik heb gekre­gen van de web­si­te biep biep biep Ik ben erg aan het naden­ken of ik het moet doen want ik woon nu wel goed maar ik wil wat anders. Ik woon hier nu al 10 jaar en ik word het een beet­je zat. Daar­om denk ik dat ik mijn ver­hui­zing naar Delft maar moet voortzetten!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.