This must be where pies go when they die

Seattle Public Library

Seatt­le Public Library

Nog drie keer sla­pen en ik ver­trek op de vleu­gels van Del­ta Air­li­nes rich­ting Seatt­le (de voor­be­rei­din­gen voor deze trip zijn de oor­zaak van de gebrek­ki­ge posts de laat­ste dagen). Met meer ner­vo­si­teit dan besef waar ik eigen­lijk aan begin, zal ik me een maand lang terug­trek­ken aan het – onge­twij­feld zon­ni­ge – ande­re eind van deze aard­kloot. Van Seatt­le naar Vic­to­ria, van Vic­to­ria naar Van­cou­ver, van Van­cou­ver naar waar de Cana­de­se wil­der­nis me ook bren­gen mag. The whi­te lod­ge? Dale Coo­per mag het weten… En van daar weder door de lucht voor een week­je uit­bla­zen in the Big Apple, om onder ande­re de Ame­ri­kaan­se gek­te genaamd Fourth of July mee te snoe­pen. Eén van de eer­ste din­gen die ik zal zien – en waar ik wel­licht moei­lijk langs kan kij­ken – is de nieu­we Public Libra­ry van Seatt­le, een archi­tec­tu­raal mon­ster van won­der­kind Rem Koolhaas.

En ver­der? Ik pro­beer zo wei­nig moge­lijk te plan­nen, dat doe ik hier in Vlaan­de­ren meer dan genoeg. Voor­al veel genie­ten, slen­te­ren en kof­fie drin­ken. Slo­ten. Grach­ten. Motor­olie voor de ziel. Als ik de moge­lijk­heid heb, post ik mijn weder­va­ren op maanzand.
See you soon en geniet van alles.

(En ja, die 40gb-iPod heeft een onge­ken­de sex-appeal. Ik voel het nu al in mijn binnenzak)

Seattle Public Library

Seatt­le Public Library

1 reactie

  1. Sofie schreef:

    Een stuk­je met als titel een Dale-quote met met­een daar­na een stuk­je over Tom Waits. Ik ben fan geloof ik.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.