The quest for The White Lodge (3)

Voor de voor­stel­ling van The Step­ford Wives, een amu­san­te thril­ler van Frank Oz die nog maar eens de supe­ri­eu­re acteer­kwa­li­tei­ten van Nico­le Kid­man bewijst, zie ik een trai­ler van Fah­ren­heit 9–11, de nieu­we Michael Moo­re. Het cana­de­se publiek applau­dis­seert uit­bun­dig. Applaus. Na een trailer.
Gebeu­ren zo’n din­gen thuis ook?

The quest for The White Lodge

The quest for The Whi­te Lodge

Aan het kruis­punt van Sey­mour en Smithe (Van­cou­ver, Cana­da) staat een jon­ge puer­to­ri­caan te wach­ten tot het licht op rood springt om dan met gezwin­de hand de voor­rui­ten van wach­ten­de wagens een poets­beurt te geven. Hij heeft een hond bij zich. Een groot zwart beest dat arg­wa­nend voor­bij­gan­gers bespiedt. Een guur uit­zien­de baard­man – een land­lo­per? – met een sta­pel plas­tie­ken zak­jes in de ene en een siga­ret in de ande­re hand, grijnst vol over­ga­ve naar het dier. De hond beant­woordt de onver­wach­te aan­spre­king met luid geblaf. De baard blaft terug, lui­der. De hond blaft terug, springt op en pro­beert de man in de arm te bij­ten. Gevloek en nog lui­der geblaf. De rui­ten­was­ser bemoeit zich. Er ont­staat een lui­de woor­den­wis­se­ling vol fucks en stu­pid ass dogs­hits die drie blocks ver­der te horen is. De puer­to­ri­caan delft ver­baal het onder­spit en de baard besluit met de fij­ne zin­sne­de: If that fuckin dog ever tries to fuckin bite me again, i swear man i will fuckin kill it.
Gebeu­ren zo’n din­gen thuis ook?

The quest for The White Lodge

The quest for The Whi­te Lodge

Hon­derd meter ver­der stap ik een van de hon­der­den Starbucks-filialen bin­nen voor de zoveel­ste etap­pe in mijn per­soon­lij­ke hon­derd meter kof­fie – home­run. Je kan hier wer­ke­lijk je kont niet keren of de geur van vers­ge­bran­de kof­fie­bo­nen dar­telt je neus bin­nen. Een stad als Van­cou­ver lijkt te draai­en op kof­fie. Ik zei het al eer­der: motor­olie voor de ziel, maar bij nader inzicht wel­licht ook voor de stad.
Ter­wijl ik drink, lees ik (mijn eer­ste over­zee­se boek hele­maal uit); ter­wijl ik lees, zingt Kate Bush vol over­ga­ve over Babushka.
Gebeu­ren zo’n din­gen thuis ook?

The quest for The White Lodge

The quest for The Whi­te Lodge

Op Demorgen.be wordt ik gecon­fron­teerd met de weder­ge­boor­te van Groen Vlaan­de­ren, en een bela­che­lijk teveel aan voor­keur­stem­men voor meneer Dewinter.
Gebeu­ren zo’n din­gen th-
Ach laat maar zitten…

4 Responses

 1. Nele schreef:

  Ik ben van­mor­gen wak­ker gewor­den met een zure smaak in mijn mond en toen wist ik het weer: Vlaan­de­ren is in de ban van de angst. Flau­we woord­spe­lin­gen als De Win­ter over­scha­duwt de eer­ste zomer­da­gen, komen dan in me op… Flauw, maar jam­mer genoeg bij­tend hard…

  Het is gek rond te lopen met het idee dat 1 op 4 van je voor­bij­gan­gers er extre­me idee­ën op na houdt. Op de trein kreeg ik de nei­ging om gezich­ten hier­op te bespeu­ren: “Zou die…?” Of neen: “Die misschien…”

  Maar zo gaan we niet begin­nen… Mede­bur­gers taxeer je niet op hun huids­kleur, noch op hun idee­ën. Laten we er maar van uit­gaan dat het alle­maal men­se­lijk is. Angst is men­se­lijk; gru­wel voor de alloch­to­ne clo­chard is men­se­lijk; bezwij­ken voor sipm­lis­ti­sche idee­ën is menselijk…
  En genie­ten van de eer­ste zomer­da­gen, dat is pas menselijk!

  Have fun, Yuri!

 2. mista schreef:

  any­way the beasty’s rock!!! check it out…

 3. mista schreef:

  en eat this kut­lul filip de fuk­kin’ win­ter: het zijn joden!

 4. cms schreef:

  ja ’tis een win­ter­tijd voor vlaanderen…hopen dat Leter­me eri slaagt het mid­den­veld te voer­tui­gen van de beslis­sing die hij zal nemen…
  Vlaan­de­ren als eni­ge zwar­te vlek in Europa…zouden de olym­pi­sche spe­len de aan­dacht kun­nen aflei­den? *grijns*
  hmm die film van Kidman…na “dog­vil­le” ben ik echt over­tuigd van haar gro­te talent…maar tegen dat die film in EU zal te zien zijn…
  thanx for the tip ;-)
  maar ik las hier toch geen recen­sie meen ik me opeens te herinneren? ;-)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.