Spam tadam

Mutant decla­re libret­tist len­nox nor­folk saw­mill yes­hi­va aca­de­mi­ci­an dim bever­ly can­tor stro­ke myo­car­di­um jen­ny abeyan­ce disk mole­hill patrol­led weiss con­clu­de absol­ve hager can­cel­la­te uni­ver­se chro­ni­cle con­tour tea­cup wit­her tuna bar­cel­o­na bel­la­my incest bar­cel­o­na c’s spit­fire tens­pot bren­dan stall dra­pery pro­test coo hoosier drafts­men mone­ta­ry cot­ton­wood kong thespi­an dioxi­de pre­ci­pi­ta­ble con­stant lit­t­le­ton comb anhy­dri­te city­wi­de bir­ds­eed meta­morp­hic bar­ra­cu­da leit­mo­tif bal­sa rhe­to­ri­ci­an anxi­ety negro doc­to­ra­te sign cere­mo­ny cia man­g­le decree hub­bub wrench ende­mic metal­lo­grap­hy news­pa­per­man strand anti­que cal­ci­um feu­dato­ry clan din ange­lo ango­la bar­ring­ton nereid expan­se poti­on blond flo­ral zea­land cor­ti­cal seas­ho­re bang­kok blowup duly dog­wood bleach canberra!

2 Responses

 1. tomasz schreef:

  Bes­te Yuri,

  het is zover. Mor­gen, vrij­dag, breng ik Spam tadam ten ber­de in het open­baar, het lied waar­voor u de tekst bij­een heeft geschre­ven. U bent van har­te uit­ge­no­digd in Vleu­gel F. Dat bevindt zich in de Diest­se­straat 61, tegen­over de video­shop, ongeveer.
  Ik treed aan om 19u30, maar hou u voor­al niet in lan­ger te blij­ven want ook Spen­cer The Rover en Kid Fear spe­len er hun cre­a­ties, en ik denk niet dat ze u een Natalia/Pfaff-achtig effect zul­len bezorgen.
  Mis­schien tot gauw!
  Thomas

  PS: En o ja, ik speel ook nog ande­re lie­de­ren hoor!

 2. Yuri schreef:

  Holy Shmo­ly, dat is pret­tig nieuws!
  Helaas kan ik er niet bij zijn mor­gen­avond wegens reeds vast­lig­gend drink­ge­lag. Maar een ande­re keer graag! Ik wens u en uw gitaar veel suc­ces en speel­ple­zier, en hoop van har­te dat de leu­ven­se poli­tie haar spam­fil­ters thuislaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.