Prinses Pipi en de Alvleesman (01)

Konin­gin Kaka zat op haar troon en at een stuk taart. Haar man, Koning Koper­kop, was op zaken­reis en ze ver­veel­de zich stier­lijk. Het was al het der­de stuk taart dat ze naar bin­nen werk­te. Het was hele zwa­re – maar onge­sui­ker­de – cho­co­la­de­taart en ze kon er geen genoeg van krij­gen. Ze ver­zucht­te de ver­ve­ling en de afwe­zig­heid van haar man en kauw­de, onder­wijl mis­troos­tig de troon­zaal in sta­rend. Met een laat­ste gro­te hap ver­dween het hele stuk taart in de diep­te van haar inge­wan­den. Een lui­de en lang­dra­di­ge zucht volgde.

De zucht was zo luid, dat een van de lakei­en – die ach­ter de troon de wacht hield – uit zijn stie­ke­me mid­dag­dut­je ont­waak­te en par­does omviel. Een konink­lij­ke scheld­ti­ra­de was het gevolg. De lakei ver­ont­schul­dig­de zich uit­voe­rig, maar zijn schuch­te­re spijt­be­tui­gin­gen kon­den niet optor­nen tegen de deci­bels uit de klank­kast van Konin­gin Kaka. «Gij mid­del­eeuw­se meeu­wen­neu­ker!», riep ze. «Gij slecht gesme­de mali­ën­kol­der! Ze moesten u met uw punt­schoe­nen aan de hoog­ste toren han­gen en een ooi­e­vaars­nest instal­le­ren in uw neus­ga­ten! Wak­ker blij­ven! Lakei van lik mijn vest van onder tot boven!», en zo ging het nog wel even door. Het was over­dui­de­lijk dat de Konin­gin zich ver­veel­de zon­der haar man. Anders was ze een zeer bemin­ne­lijk en graag gezien per­soon. Een beet­je strikt mis­schien, maar dat is natuur­lijk nodig als je geacht wordt een land te leiden.

De lakei onder­ging het geweld gedwee. «Arme Konin­gin», dacht hij, «Ze is hele­maal bui­ten zich­zelf van ver­ve­ling. Als dat zo door­gaat, eet ze me nog op! Hope­lijk gebeurt er gauw iets spannends…»

1 reactie

  1. Anneke schreef:

    In navol­ging van de lief­des­brie­ven op bestel­ling : er heerst een onbe­ken­de ziek­te onder de groep konij­nen die voor de vei­lig­heid zor­gen van de konin­gin. Belang­rijk­ste symp­toom : tra­nen in het linkeroog…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *