• Wannes Daemen

Prinses Pipi en de Alvleesman (01)

Koningin Kaka zat op haar troon en at een stuk taart. Haar man, Koning Koperkop, was op zakenreis en ze ver­veelde zich stierlijk. Het was al het derde stuk taart dat ze naar binnen werkte. Het was hele zware – maar onge­sui­kerde – cho­co­la­de­taart en ze kon er geen genoeg van krijgen. Ze ver­zuchtte de ver­veling en de afwe­zigheid van haar man en kauwde, onderwijl mis­troostig de troonzaal in starend. Met een laatste grote hap ver­dween het hele stuk taart in de diepte van haar inge­wanden. Een luide en lang­dradige zucht volgde.

De zucht was zo luid, dat een van de lakeien – die achter de troon de wacht hield – uit zijn stiekeme mid­dag­dutje ont­waakte en pardoes omviel. Een konink­lijke scheld­tirade was het gevolg. De lakei ver­ont­schul­digde zich uit­voerig, maar zijn schuchtere spijt­be­tui­gingen konden niet optornen tegen de decibels uit de klankkast van Koningin Kaka. «Gij mid­del­eeuwse meeu­wen­neuker!», riep ze. «Gij slecht gesmede mali­ën­kolder! Ze moesten u met uw punt­schoenen aan de hoogste toren hangen en een ooi­e­vaarsnest instal­leren in uw neus­gaten! Wakker blijven! Lakei van lik mijn vest van onder tot boven!», en zo ging het nog wel even door. Het was over­dui­delijk dat de Koningin zich ver­veelde zonder haar man. Anders was ze een zeer bemin­nelijk en graag gezien persoon. Een beetje strikt mis­schien, maar dat is natuurlijk nodig als je geacht wordt een land te leiden.

De lakei onderging het geweld gedwee. «Arme Koningin», dacht hij, «Ze is helemaal buiten zichzelf van ver­veling. Als dat zo doorgaat, eet ze me nog op! Hopelijk gebeurt er gauw iets spannends…»

1 reactie

  1. Anneke schreef:

    In navolging van de lief­des­brieven op bestelling : er heerst een onbe­kende ziekte onder de groep konijnen die voor de vei­ligheid zorgen van de koningin. Belang­rijkste symptoom : tranen in het linkeroog…

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *