Pief Poef Pfaff

Niet dus

Niet dus

Van­daag treedt Lin­d­sey Pfaff in het huwe­lijk met Dave. (Dave? Wie is Dave?) Ze geven elkaar het ja-woord in de kerk van Bras­schaat. Ik heb altijd een boon­tje gehad voor Lin­d­sey. Tus­sen de koket­te trut­tig­heid van Kel­ly en het pes­si­mis­ti­sche wan­trou­wen van Deb­by, staat ze altijd een beet­je als gezins­re­bel over­eind. Ik begrijp geen klink­kla­re jota van men­sen die zo gek zijn om hun gezins­le­ven open en bloot in de open­baar­heid te gooi­en, maar ik ben aan de ande­re kant wel blij dat zul­ke idi­o­ten des­on­danks mijn vrij­dag­avon­den opfleu­ren. Een gro­te friet met een king­si­ze klod­der may­o­nai­se en jupi­ler uit blik ver­vol­le­di­gen het tafe­reel en maken het deca­den­te week-einde tot een feest. Pulp is wat Vlaan­de­ren voort­brengt, en pulp is wat ons recht houdt. Daar is de fami­lie Pfaff het mooi­ste voor­beeld van. Elke dag staat Jean-Marie blij­ge­mutst op en het eer­ste wat hij zich afvraagt is met wel­ke stunt hij Car­men zo vlug moge­lijk de boom in kan krij­gen. Ter­wijl hij daar­over nadenkt, valt Sha­nia van haar fiets­je, trapt Sam in één van Kenji’s drol­len en pro­beert Bom­pa een eer­ste pint ach­ter­over te slaan. Daar­bij tot­tert hij ech­ter zelf ach­ter­over, in zijn val Kel­ly – schaars gekleed en vers uit de dou­che – mee­sleu­rend. De pint blijkt geen pint maar Red Bull te zijn, en door­dat Sam één van zijn sche­ten in brand wil ste­ken, vat het goed­je vuur en zet heel de living in lich­ter­laaie. Op dat moment komt Car­men terug van de bak­ker, aan­schouwt de rava­ge en begint prompt te dwei­len, onder­wijl klaag­lie­de­ren zin­gend over de sleur in het leven van de huis­vrouw. Kel­ly, zwaar ver­brand, krijgt het aan de stok met Sam, die het onge­past vindt dat ze half­naakt voor heel Vlaan­de­ren para­deert. Kel­ly wil hem met een koe­ke­pan op zijn hoofd slaan, maar mist en slaat Sha­nia de her­sens in. Sam com­po­neert ter plek­ke een nieu­we hit naar aan­lei­ding van de dra­ma­ti­sche fei­ten en bekent tege­lij­ker­tijd zijn weke­lijk­se slip­per­tje met Deb­by. Dan gaat de bel. Het is Ozzy Osbour­ne die vraagt of het wat stil­ler kan.

Ik wens Lin­d­sey en Dave (Dave? Wie is Dave?) het allerbeste.

278 reacties

 1. shana schreef:

  dag fami­lie pfaff
  ik vind julie heel leuk .ik heb al heel veel van julie.
  daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag van shana

 2. Yuri schreef:

  dag sha­na.
  haal je vin­ger eens van die a‑toets meisje.

 3. shana schreef:

  moei u daar niet mee als ik da nu wil
  yuri dank u wel van shana

 4. Zezunja schreef:

  haha­ha­haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 5. Yuri schreef:

  shor­ry sha­na, ik zal het nooit meer doen
  graag gedaan van yuri

 6. shana schreef:

  dank u wel yuri hoe oud ben jij

 7. Yuri schreef:

  ik ben 86,318

 8. shana schreef:

  ik ben 86.318 ja da zal ezel

 9. Yuri schreef:

  hela hola
  beleefd blij­ven hoor shana

 10. shana schreef:

  oke ik zal wel beleefd blij­ven nu goe

 11. Yuri schreef:

  pri­ma!

 12. shana schreef:

  ik ben zo blij dat het maar kan zijn hihihihihihhihihihihihihi
  hahahahahahahahahahahahahaha

 13. Yuri schreef:

  vali­um­pje, shana?

 14. shana schreef:

  dag fami­lie pfaff alles goe ik vind jul­lie heel leuk

 15. dag sha­na ik vind jou ook heel leuk

 16. shana schreef:

  ik wil heel graag een foto van jul­lie wil­len van de hele fami­lie mijn adres voor moesten jul­lie stu­ren jan van avondt­staat nr12 3012wilsele ik zou ook jul­lie adres wil­len dank u wel

 17. maar sha­na toch!
  we kun­nen je toch niet zomaar ons adres geven!
  dan staat hier voor je het weet een ben­de bron­sti­ge jour­na­lis­ten voor de deur die ons niet meer met rust laten!
  als­of het leven van een beken­de vla­ming nog niet druk genoeg is!

 18. shana schreef:

  en een foto kea­no is een shat­tig kindje
  ik beb naar de afle­ve­rin­gen gekeken
  en een foto van de hele fami­lie ik vind je heel leuk kus­sjes aan de hele fami­lie daaaaag van shana

 19. shana schreef:

  kom jij er nog op ik wil graag een foto van
  julie heb­ben als julie in de boek­jes komen moet ik het heb­ben daaaaaaag kea­no is een shatke

 20. nou sha­na
  die kea­nu kan anders wel een ver­rekt hys­te­risch keel­tje opzet­ten, hoor
  (wij maken geen foto’s meer sinds papa de digi­ta­le came­ra kapot heeft gedaan, sorry)

 21. shana schreef:

  oo dat is wel erg hoor ik wou wel een foto van julie . was nico­las ver­s­ho­ten van het kind­je .zou je graag een 2de wil­len daaaaaaaaag groet­jes aan de hele fami­lie van shana

 22. Nico­las was heel erg ver­scho­ten. Hij vond het kind­je ook niet zo mooi en wou eigen­lijk een ander.
  Ik heb al een 2e kind­je en ook een 3e maar dat mag Nico­las niet weten.

 23. shana schreef:

  grap­pig hoor vind je mij leuk .want ik vind julie leuk.wanneer ver­jaart jij en ken­ji en sha­nia en nico­las daaaaaaaaag kus­jes van sha­na ps echt geen foto meer

 24. carina schreef:

  wat een taal­ge­bruik ken­nen julie de Pfaffs wel echt dan zou je zo niet praten
  typis­he men­sen die niet weten wat doen en zomaar kin­der­ach­ti­ge din­gen zit­ten te schrijven
  deb­by pief poef pfaff???????? als ik nu is zeg dat je een ordi­nai­re wicht bent en dat het en dat het straf­baar is om met ander­mans naam men­sen scha­de aan te richten
  idool van de Phaffs

 25. shana schreef:

  deb­by kom jij er nog op daaaaaaag groet­jes van shana

 26. euh
  kom ik waar nog op?
  daaaa [inge­kort door de redac­tie] aaaag!

 27. shana schreef:

  dag deb­by ik zou graag jul­lie adres wil­len dan kan ik naar jul­lie stu­ren aub wan­neer ver­jaart ken­ji en sha­nia van shana

 28. kelly vanneste schreef:

  hoi ik ben kel­ly een leer­ling uit de plein­school in kort­rijk en in de les neder­lands heb­ben we de opdracht gekre­gen om een beken­de vla­ming te inter­vi­eu­wen en ik had gedacht aan jean-marie pfaff ik dat ik nu nor­maal gezien bij deb­by pfaff zit het is maar een vraag­je als jul­lie dit niet doen begrijp ik dat wel
  groet­jes kelly.

 29. Het adres van de fami­lie Pfaff luidt als volgt:
  Aliplast-Dreef 666
  5010 Schakkebroek
  Inter­views wor­den enkel via email gevoerd.

 30. shana schreef:

  is dat jul­lie adres wel echt ik dacht aan het adres waar jul­lie heb­ben gewoond bij je ouders groet­jes van sha­na daaaaaaag debby

 31. sinnaeve dieter schreef:

  dag debby,hoe heet het lied­je en wie zingt dat, van op het huwe­lijk van lin­d­sey wan­neer ieder­een zwaait met de wit­te doeken.

 32. Dat is ’Ten­go res­pec­to por sus enrol­la­mien­tos del blonde’
  van Arnol­do Aliplast, een spaans char­me­zan­ger (1953–2001) die helaas veel te vroeg van ons is heengegaan.

 33. shana schreef:

  dag deb­by hoe gaat het met keano.en met heel de fami­lie jul­lie zijn leu­ke men­sen .waar­om zeg jij nieks als ik iets schrijf stuur terug daag van sha­na groet­jes debby

 34. kelly vanneste schreef:

  alpi­plast – dreef bestaat wel niet hé en u vader woont toch in brasschaat??

 35. kelly vanneste schreef:

  als je het ech­te adres niet wil geven van je ouders weet u dan een site waar ik con­tact kan heb­ben met een ande­re beken­de vlaming?
  ps.:ik wil alleen maar een brief­je stu­ren voor dat interview

 36. shana schreef:

  dag debby.ik zou graag jul­lie adres wil­len heb­ben .dan kan ik naar jul­lie sturen.heb je een email adres dan kan­je het daar op zeg­gen. want ik heb 1 groet­jes van shana

 37. De kat van de buren heeft in mijn vin­ger gebe­ten. Dat is echt waar hele­maal echt gebeurd. Het arme dier zat een dag of twee opge­slo­ten in mijn woon­ka­mer en was bui­ten zich­zelf van angst. Dat wil zeg­gen: ze zat com­pleet ver­stijfd onder de zetel. Ik pro­beer­de haar eerst met een stok aan te por­ren zich­zelf in bewe­ging te zet­ten, maar ze bleef als ver­steend zit­ten. Toen ik haar – mijn arm over de zetel­leu­ning – wil­de vast­pak­ken, draai­de ze haar kaak­ge­wricht in mijn rich­ting en gaf een knauw van heb-ik-jou-daar in mijn lin­ker­wijs­vin­ger. Op zo’n moment kan je alleen maar roe­pen en brul­len. Als er iemand toe­val­lig met een came­ra in de buurt was en het gebeu­ren heeft gefilmd, ik zou het graag eens bekij­ken. Jon­gens jon­gens wat heb ik staan brul­len. Ik ken het woord fuck maar in enke­le talen, maar als het bloed je onder de nagels staat, wordt elke druil­oor een polyglot.

  En dat beest bleef zit­ten. Onge­loof­lijk. Ik liep daar al jode­lend de hink­stap­sprong te her­de­fi­ni­ë­ren en die luie kat bleef op haar dooie gemak ach­ter de zetel zit­ten. Asje­blief zeg. Ga eens lopen als je bang bent. Dat zou ik doen ten­min­ste. Als ik twee dagen onder een zetel zou moe­ten zit­ten en er zou dan iemand met een gor­dijn­stok aan mijn kont gaan zit­ten, ver­rek zeg. Ik zou niet vlug genoeg kun­nen lopen. Maar goed. Zo’n kat weet niet eens wat een kont is, laat staan een gordijnstok.

  Wat een idi­oot ver­haal. Kat­ten bij­ten hele­maal niet.

 38. daphne schreef:

  hoi pfaffs, ik heb van mijn vrien­din gehoord dat zij (mijn vrien­din) langs jul­lie vil­la is gere­den . mag ik jul­lie straat weten aub dan kan ik jul­lie mischien bezoe­ken? nog groet­jes aan heel de familie.

 39. Ik her­haal:
  Aliplast-Dreef 666
  5010 Schakkebroek
  Inter­views wor­den enkel via email gevoerd.

 40. shana schreef:

  hal­lo pfaffs
  hoe gaat het

 41. Vanhecke Aurélie schreef:

  Hel­lo, ik kom eigen­lijk toe­val­lig op deze site terecht en ik ver­schiet er een beet­je van dat hier gechat wordt met Deb­by Pfaff…Als het waar is ten min­ste vind ik dat in ieder geval sympathiek!!
  Deb­by, mocht je dit lezen, ik vind jou echt de sym­pa­thiek­ste in de fami­lie!! Groetjes

 42. ’Chat­ten’ vind ik als omschrij­ving het gebeu­ren eigen­lijk wei­nig accu­raat samen­vat­ten. Het zijn uiterst antro­po­lo­gisch getin­te debat­ten die zich alhier voor ons pfaff-minnend lezers­oog ontrollen…

 43. didier schreef:

  dag men­sen van de pfaffs.
  ik zou graag de e‑mil van juni­or hebben.
  ik heb name­lijk 12 jaar
  groetjes

 44. kelly schreef:

  hal­lo fami­lie pfaff dit brief­je is voor jean marie!!!
  jean marie ik heb je van­daag 28/04/05 zien rij­den in zwijn­drecht we reden langs u auto jij zat in een jagu­ar een zwar­te klopt he?!!! nu mijn vraag is: ik werk voor het ocmw van zwijn­drecht bij de bui­ten­dienst d.w.z ik ga kui­sen bij bejaar­de men­sen thuis ik heb 1ne post waar ik ga kuisen(in de kap­pe­lekou­ter te zwijndrecht)en dat is echt een gro­te fan van jou nu ik heb het hem ver­teld dat ik u vadaag gezien heb in u auto en hij was in de wol­ken omdat je in zwijn­drecht rondreed,ik wou vra­gen aan u zou u als ver­as­sing eens wil­len langs­gaan met car­men bij hem????dat zou echt een hele gro­te ver­as­sing zijn dat zou hij nooit van zijn leven meer ver­ge­ten denk ik,
  wel ja ik ga je nu laten mijn brief­je is lang genoeg hoor

  groet­jes kel­ly laat u me zeker aub iets­je weten

 45. shana moret schreef:

  heeeey!
  alles goed? en met kea­no en ken­ji en sha­nia ook?
  kusjes!!!
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  daaaaaaaaaaaaaaaaaag
  shanatjeh

 46. shana h schreef:

  dag deb­by pfaff hoe gaat het met jou en nico­las en kea­no wil je terug schrijven

 47. shana schreef:

  wat bedoel je daar nu mee je bent ne rare hoor

 48. Yuri schreef:

  ge zijt zel­luf ne rare

 49. shana schreef:

  zeg yuri moei u eens met een ande­re dank u

 50. Yuri schreef:

  mag ik me ook met mezelf moei­en shana?

 51. shana schreef:

  ja je mag met je eigen moei­en oke nu goe

 52. merlina schreef:

  Hi-la-risch!!!

 53. shana schreef:

  aan wie zijn kant staat je mer­li­na he

 54. Yuri schreef:

  Al is ’t mys­te­rie nog zo groot…

 55. Zezunja schreef:

  Ja, Mer­li­na, aan wiens kant sta je eigenlijk?
  ‑knipoog-

 56. Yuri schreef:

  Want voor je het weet, gaan mijn lezers nog den­ken dat er hier gela­chen wordt met de fami­lie Pfaff.

 57. shana schreef:

  ma nee yuri wie gaat er nu lachen met de pfaffs zo een tof­fe familie

 58. Yuri schreef:

  Alleen jam­mer dat ze zo’n lelij­ke kind­jes hebben…

 59. shana schreef:

  wie heeft zo’n lelij­ke kind­jes yuri

 60. Yuri schreef:

  Sha­na Sha­na toch! Ben je wel aan het opletten?

 61. shana schreef:

  voor wat ben je wel aan het opletten

 62. Yuri schreef:

  Voor het computerscherm.

 63. chris schreef:

  ey oe ist allemaal?

 64. Yuri schreef:

  Fijn dat u even infor­meert. Ik ben heel moe en ik ga een dut­je doen, maar ver­der is alles pri­ma. En uzelf?

 65. sharon schreef:

  wat is jul­lie site of fansite

 66. Yuri schreef:

  Wat denk je?

 67. sharon schreef:

  die kea­nu is lief

 68. cynthia schreef:

  Hal­lo fami­lie pfaff ik heb met genot geke­ken naar jul­lie soap. Ik heb nog gezocht naar een web site van de fami­lie maar heb alleen deze gevon­den. Ik wil­de jul­lie eigen­lijk alleen maar de groet­jes doen en ver­tel­len van uit Nede­re­land dat ik het gewel­dig vond om naar te kij­ken. Heel veel groet­jes cynthia

 69. Yuri schreef:

  Waar ligt Nedereland?

 70. shana schreef:

  onno­ze­le aap dat je bent yuri

 71. Yuri schreef:

  Niet schel­den hoor shana!
  Of ik ver­tel het aan Geert Bour­geois die dan samen met Lau­ra Lynn in uw bed­je gaat komen ver­ga­de­ren over het schra­le vlaam­sche muzieklandschap.

 72. Chloe schreef:

  ik snap er geen sik­ke­pit van!geen ene bal!waarom gaat het over de pfaffs eel de tijd

 73. Yuri schreef:

  Ik snap er al heel lang niets meer van.

 74. Jozef schreef:

  Is dit dan niet de fan­si­te van de Pfaffs?!

 75. Yuri schreef:

  Bij­na. Ik wacht nog op mijn Aliplast-toelage.

 76. tineke schreef:

  geach­te,
  bij deze zou ik jul­lie iets wil­len vra­gen. ik heb name­lijk een zus die in een rol­stoel zit en voor haar geven we een beni­fiet graag had ik gewe­ten als jean marie dat zou zien zit­ten om op 13 mei een bezoek­je te bren­gen in ize­gem. graag zou ik wel de even­tu­e­le prijs weten wat jul­lie vra­gen want je moet begrij­pen dat wij geen gro­te bedra­gen kun­nen uit­ge­ven want alles is tvv de benief. vrien­de­lij­ke groe­ten en wach­tend op posi­teif nieuws dan­ken wij jul­lie. gr tineke

 77. shana schreef:

  jaja ik moet dat gelo­ven dat ze bij u thuis gaan komen omdat u zus in een rol­stoel zit of wa

 78. Yuri schreef:

  Sha­na, Sha­na toch!
  Waar zijn je manie­ren gebleven?

 79. Zezunja schreef:

  Ik vind Sha­na wel erg poli­tiek incorrect.

 80. hal­lo fami­lie pfaff.
  sinds we hier in neder­land ook de serie van jul­lie heb­ben zit ik met mijn zoon­tje tho­mas ..gebo­ren op 14 ‑02 ‑96 ..valentijnsdag..elke dag om 10 voor 8 voor de buis op rtl 7.we zit­ten dan alles van jul­lie te volgen…

  nu wil ik graag tho­mas ver­as­sen „,want ik zou een kaartje vra­gen voor zijn ver­jaar­dag ..maar de com­pu­ter was kapot dus ging het niet…
  zou­den jul­lie astu­blieft een kaartje naar hem kun­nen stu­ren …en graag met iets van de fami­lie achterop…hij is voor­al gek op lindsey…wij balen dan ook dat op de dag dat de brui­loft van lin­d­sey werd uit­ge­zon­den ik in het zie­ken­huis tercht kwam en we het niet kon­den zien.…dus mis­schien dat iemand weet waar we die afle­ve­ring kun­nen bekij­ken …want helaas zijn de dvd,s van jul­lie hier in den haag nog niet te koop…jullie zijn een fij­ne fami­lie die alle­maal veel lief­de voor elkaar heb­ben en voor elkaar door het vuur gaan,
  we wen­sen jul­lie nog heel veel goeds toe en we blij­ven jul­lie zo lang als het gaat volgen

  met vrien­de­lij­ke groet en drie dik­ke pak­kerds van mari
  élla de vreede

  oh ja je kunt het kaartje stu­ren naar:thomas
  duke elling­ton­straat 191‑2551 wg den haag-nederland.….ik hoop dat het lukt

  dag schat­ten

 81. Yuri schreef:

  I’m speechless.
  Again.

 82. Superbit schreef:

  Ik vindt het niet goed dat car­men in de auto zon­der gor­dels rijdt, dat doet trou­wens de hele familie…

  Wie den­ken ze wel dat ze zijn????

 83. Yuri schreef:

  Aha! Een kri­ti­sche noodt!

 84. fatima schreef:

  hal­lo fami­lie pfaff ik vind jul­lie echt en super fami­lie de men­sen moe­ten echt en voor­beeld van jul­lie nemen zoals bv den bom­pa die bij jul­lie woont ter­wijl de ande­re hun bom­pa in een rust­oord ach­ter­laat en nooit gaan bezoe­ken tot ze dood gaan dan komen ze hun spul­len eisen dit gelo­ven jul­lie mis­schien niet maar dit heb ik spij­tig genoeg mee­ge­maakt want ik werk­te in een rust­huis daaaaaaag en doe de groet­jes aan ieder­een ps let ni op mijn nederlands

 85. Zezunja schreef:

  Een advies: zoek het woord inter­punc­tie eens op.

 86. Fred Budde schreef:

  Hal­lo lie­ve fam Pfaff. Wat genie­ten wij elke avond van jullie
  Als de gehe­le wereld zo was dan zou het een stuk leu­ker wor­den op deze aar­de , aan jul­lie kan de wereld een voo­beeld nemen.
  Groet­jes van een groot bewonderaar

 87. claudia schreef:

  De Pfaffs is een gewel­di­ge serie. Voor­al Sam Goor­is is gewel­dig om te zien en zijn muziek brengt een supers­feer, met name het lied­je Laat het gras maar groei­en!! Hij weet echt hoe je ambi­an­ce moet bren­gen!! Daar­naast vind ik dat ieder­een heel nor­maal blijft en niet zo over­dre­ven zijn zoals de mees­te Neder­lan­ders. Ik schaam me om Neder­land­se te zijn, maar ik woon vlak­bij de Bel­gi­sche grens en het ver­schil van men­sen is zo goed te mer­ken. Nog­maals, de Pfaffs zijn top­pie!!!!!!! En Sam, ga zo door!!!!!

 88. Yuri schreef:

  Ja.
  Met zo’n mening zou ik me ook schamen.

 89. Marit schreef:

  Hoi,

  ik wil graag weten hoe oud ieder­een (kin­de­ren) van de Pfaffs is…

 90. Silver schreef:

  Wel­ede­le heer Marit
  had u graag de fysi­sche op de psy­chi­sche leef­tijd gekend van die rotjochies?

 91. nadia schreef:

  ik vindt t heel gaaf om naar jul­lie serie te kij­ken maar jam­mer dat t elke jaar de zelf­de komt

 92. Anoniem schreef:

  jjuj

 93. Anoniem schreef:

  hoi waar won­een jul­lie Pfaffs?

 94. Marit schreef:

  Gewoon de echt leef­tijd van ieder­een…! b (als het kan)

 95. Yuri schreef:

  Ik heb het op deze pagi­na al eer­der gezegd, maar goed. Het is onder­tus­sen wel dui­de­lijk dat er nie­mand even gewoon leest wat er staat. Dat zegt met­een veel over de intel­li­gen­tie van de gemid­del­de Pfaff-fan.
  Vandaar:

  Het adres van de fami­lie Pfaff luidt als volgt:
  Aliplast-Dreef 666
  5010 Schakkebroek
  Inter­views wor­den enkel via email gevoerd.

  En ver­der:
  @ Marit: Dat wil­len ze zelf ook graag weten.
  @ nadia: Ja he. Het moet wat zijn om een leven te lei­den waar­van elk jaar voelt als een her­uit­zen­ding van het vorige.

  Enzo­voort.

 96. Marit schreef:

  Hoe bedoelt u?

 97. Yuri schreef:

  *Slaat de ogen ten hemel en zucht*
  U vroeg: ik wil graag weten hoe oud ieder­een van de Pfaffs is…
  Ik ant­woord­de: Dat wil­len ze zelf ook graag weten.
  Dat bedoel ik dus.

 98. Noynourfe schreef:

  Ik wil niet over­drij­ven hoor, maar dit is wer­ke­lijk bij­na even leuk als de serie.

 99. shana schreef:

  je heb gelijk dat dit even leuk is maar de serie is leu­ker yuri je bent een aap maar dat wist je al

 100. Dimi schreef:

  sha­na ge zet een dik­ke hoer, hou u bak­kes gewoon ego­cen­tri­sche trut of ik tim­mer ze toe da u neus op vijf­tien plaat­sen gebro­ken is. Ik blijf met een koe­voet op u neus sla­gen en daar­na snij ik u ogen eruit met een scal­pel en ver­vol­gens laat ik u ver­krach­ten door een bron­stig paard.

 101. Yuri schreef:

  Uit het pro­za­ï­sche karak­ter van uw sub­tie­le woor­den­walm, hoog­ge­ach­te Dimi, valt dui­de­lijk af te lei­den dat u ere­lid bent van de ver­e­ni­ging web­lo­gre­a­geurs met een klein piet­je.
  Het toe­val wil dat u met uw exqui­se uit­bar­sting de hon­derd­ste reac­tie op boven­staand stuk­je heeft gepost. De goe­de smaak ver­eist ech­ter dat ik u hier­me­de niet zal feliciteren.
  En Sha­na, laat je niet inti­mi­de­ren meid.
  Ondanks je eigen­aar­di­ge tele­vi­si­o­ne­le voorkeuren.

 102. saskia schreef:

  ik heb al jul­lie afle­ve­ring op video en ik kijk er nog naar
  ik vind jul­lie tof­fe kop­pels veel ple­zier met de kinderen
  ik kijk nu ook het zon­dag naar jul­lie aflevering
  vele groeten

 103. Anouck schreef:

  Hal­lo Fam­mi­lie Pfaff ook in neder­land zijn jul­lie erg bekend, ik kijk lie­ver naar jul­lie soap dan naar Goe­de tij­den slech­te tijden.Ik wil even zeg­gen dat ik jul­lie te gek vind, alle­maal stuk voor stuk. Van­avond om 8 uur weer een nieu­we afle­ve­ring maar bij ons zijn ze wel alle­maal ouder, van­avond geven nico­lay en deb­bie de shirts. Ik ga zeker kijk­ken van­avond. Veel groet­jes uit Goir­le :D doei doei .. kusjes

 104. Jozef schreef:

  ”Hal­lo Fam­mi­lie Pfaff ”? Maar Anou­ck, ieder­een weet toch dat je ’Pfaff’ maar met 1 f schijft?

 105. ~Sanne~ schreef:

  Hoii Fami­lie Pfaff„
  ik ben en Neder­lan­der en ik kijk echt elke dag de Pfaff’s echt een hele leu­ke serie ben er hel­le­maal fan van ;) leu­ke namen Sha­nia, Ken­ji en Kea­no (Jean-Marie, car­men, Kel­ly, Sam Deb­by, Nico­las, Lynd­sey en Dave ook hoor) ik hoop dat de Serie lang blijft bestaan

  Kus­siejs: Sanne

 106. ~Sanne~ schreef:

  hOii
  nu ieder­een gaat ver­hui­zen blijft de Pfaffs dan nog wel bestaan ?? ik wou even zeg­gen ik weet niet of jul­lie dit in Bel­gie ken­nen maar Goe­de tij­den slech­te tij­den (GTST) vind ik zo saai opeens ik kijk nu altijd de pfaffs is er ook nog een site van jul­lie ik zit maar te zoe­ken alleen ik kan het niet vin­den :S
  Kus­sjes (-XXX-): San­ne (Neder­lan­der)

 107. Noynourfe schreef:

  Voor alle dui­de­lijk­heid, kan iemand mij een toe­lich­ting geven? GTST is ver­zon­nen en de Pfaffs is pure S.F.?
  Gewoon, zodat ik het snap.

 108. ~Sanne~ schreef:

  Ja dus daar­om vind ik de Pfaffs ook leu­ker een real life show

  ik vind het huis heel erg mooii !!!!!!
  Kus­sjess: Sanne

 109. Yuri schreef:

  Als er hier nu nog één San­ne of Sha­na of Cari­na of Kel­ly of Dap­hne of Auré­lie of Sha­ron of Chloe of Mari­ël­la of Clau­dia of Sil­ver of Anou­ck of Hoe­he­ten­die­die­dom­me­tie­ner­trut­tenei­gen­lijk langs­komt om haar puberesk-libidinale Pfaff-fetisj te eta­le­ren, dan doe ik iets bijzonders.
  God­ver­dom­me wat zijn jul­lie dom.
  Ik zweer het, de eerst­ko­men­de rea­geur die mijn stuk­jes niet leest en hier­on­der voor de zoveel­ste keer de fam­me­le­wil­lie Pafff leuk en tegek en leu­ker en onwijs te gaaf gaat vin­den, die mag iets bij­zon­ders ver­wach­ten. Ik weet nog niet wat, maar deze niet afla­ten­de stroom van debi­li­teit moet ergens toe leiden.
  Een staats­greep of een familiedrama.
  Of zo.
  Nnng.

 110. Sanne schreef:

  Aliplast-Dreef 666
  5010 Schakkebroek

  Ik dacht dat de fami­lie pfaff inBras­schaat woonde?
  Ach ja dus als ik mijn post daar heen stuur weet ik zeker dat het aan­komt bij de fami­lie Pfaff?

  Groet­jes Een Fan van de fami­lie Pfaff Uit Lei­den (Neder­land)

 111. Yuri schreef:

  Heten jul­lie in Neder­land alle­maal San­ne of zo?
  Ik sta op het punt mijn geloof in de mens­heid te verliezen.

 112. Anouck schreef:

  wat heeft ieder­een hier toch com­me­taar op elkaar,
  zo zeg als je een woord­je ver­keert typt.. krijg je met­een meej­sen op je dak.. nee jul­lie zijn per­fect is het niet. Als ieder­een effe op zich­zelff gaat lette:S:S … en Yuri je schreeuwt om aan­dacht man­ne­ke.. zoek een vrien­din ..:D (dat is een tip):P

 113. Anouck schreef:

  en sor­ry wij zijn geen tie­ner­trut­ten.. jij bent gewoon een een­zaam men­ne­ke.. die alles beter weet…
  nou daaaaag beter weter

 114. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Nou heb je een probleem,
  Heer Maanzand,
  BAKVISSEN !
  Die schud je niet zomaar van je af…

 115. ~Sanne~ schreef:

  Inder­daad Anou­ck hij vraagt om aandacht!!!
  egt niet te gelo­ven je wilt zo’n jon­gen tog niet heb­be :S
  maare de pfaffs is wel leuk!!

  ps. wii wilt mijn msn gaan we eens lek­kr over de pfaffs pra­ten :P

 116. ~Sanne~ schreef:

  Neder­land!!!!!!!!!!!!!!

 117. Anouck schreef:

  anouck_loves_you@hotmail.com
  voeg me maar toe.. ;)
  alleen meej­sen die nie gaan zeiken..:D

 118. Yuri schreef:

  Het zal Anou­ck en San­ne hope­lijk ver­blij­den dat ik hun laat­ste her­sen­spin­sels van­tus­sen de mazen van mijn spam­fil­ter heb mogen pluk­ken. Het scheel­de maar een haar­tje of hun werelds pro­za zou het dag­licht niet mogen aanschouwen.
  Maar goed, lief­ste [vul wil­le­keu­ri­ge barbie-achtige voor­naam in], wat ik eigen­lijk wil­de zeggen:

  *Ik hoef geen kussjess.
  *Ja, wij zijn perfect.
  *Ik schreeuw nooit om aan­dacht. Ik bedel.
  *Ik heb al een vrien­din god­ver­dom­me. En ze heet niet San­ne of Sha­na of Cari­na of Kel­ly of Dap­hne of Auré­lie of Sha­ron of Chloe of Mari­ël­la of Clau­dia of Sil­ver of Anou­ck of Hoe­he­ten­die­die­dom­me­tie­ner­trut­tenei­gen­lijk of Verdomdikvalinherhaling.
  *Jawel jul­lie zijn wel tienertrutten.
  *1 op de 3 vrou­wen draagt een bh van een ver­keer­de maat.
  *Ik ben geen een­zaam men­ne­ke maar ik weet wel alles beter.
  *Je wildt zoon jon­gen tog egt wél heb­be. Dat zegt mijn vrien­din althans als ze dron­ken is.
  *Bel­gië!!!!!!!!!!!!!!
  *anouck_moet_haar_email_niet_zomaar_te_grabbel_gooien @bakingfish.com

  Zo. Dat deed deugd.

 119. ~Sanne~ schreef:

  Neder­land!!!!! was niet de bedoe­ling hoor :$ Maar ik werd even niet goed van jou
  dus deed ik het daar­om maar

  (Yuri)

  Kus­sjesss Sanne

 120. Kenji schreef:

  Hal­lo ik ben ken­ji van de pfaffs…

 121. Yuri schreef:

  … en ik heb het­zelf­de ip-adres als San­ne uit Nederland.

 122. Sanne schreef:

  San­ne Rulezz

 123. Jozef schreef:

  Nou, ik wacht alvast vol span­ning op de dag dat het ’Pief Poef Pfaff’-debat in boek­vorm wordt gegoten.

 124. Anouck schreef:

  ben je poee­tisch yuri..??

 125. Yuri schreef:

  Ik ben hee­ël poee­tisch, Anouck.
  Ik schreif gedigd­ten en ver­haälts­jes enzo.

 126. Noynourfe schreef:

  En cynisch? Ben je dat ook wel eens?

 127. Yuri schreef:

  Cynisch? Moi?

 128. ~Sanne~ schreef:

  Hoi­ii wel­ke afle­ve­ring is der nu in bel­gie??? van de pfaff’s ??

 129. Yuri schreef:

  Die waar­in Jean-Marie gear­res­teerd wordt voor open­ba­re zeden­schen­nis. Ver­moe­de­lijk bete­kent dat ook het ein­de van dit suc­ces­vol­le feuilleton.

 130. d sonck schreef:

  nou lui­tjes niet zo zeu­ren van dit­jes en dat­jes laat die men­sen lek­ker hun ding doen
  enne ik weet wel wat over de pfaffs van vroe­ger via mijn oma het zijn leu­ke men­sen met humor net als wij groet­jes vand doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 131. **Sam Gooris Funny** schreef:

  heej alle­maal weet iemand van jul­lie of er ook dvd’s of video’’s te koop zijn van de pfaffs??? want ik kijk ze elke dag

 132. patje joker schreef:

  hey men­sen ik zit bij ken­ji op school het is wel vet want ik vet veel met ze om en ze zijn heel aardig

 133. patje joker schreef:

  maar weet iemand zijn msn

 134. Yuri schreef:

  Ik vet veel met ze om??
  Viezerik!

 135. ~Sanne~ schreef:

  Patje Joker leuk!!!!
  Wel­ke school zit­te hun dan ??

 136. Jozef schreef:

  ”weet iemand van jul­lie of er ook dvd’s of video’’s te koop zijn van de pfaffs??? want ik kijk ze elke dag”
  U hebt het ant­woord zelf al gegeven…

 137. Zezunja schreef:

  Ze zijn bij ons elke dag op tv. Van­daar die toe­voe­ging, vermoedelijk.

 138. Fan van Sam Gooris schreef:

  Yuri,

  Het is leuk als men­sen een serie gewel­dig vin­den, dus hou die praat­jes maar voor je. En als jij er niks aan vindt, waar­om ben je dan steeds op deze site om je mening te geven? Ga dan iets doen wat je wel leuk vindt i.p.v. men­sen te beledigen.

 139. Yuri schreef:

  Bes­te fan van Sam Gooris,
  Als beheer­der van deze – wel vaker fou­tief geïn­ter­pre­teer­de – site acht ik het mijn taak om elke bezoe­ker van een gepas­te repliek te voorzien.
  En als ik naar de Pfaffs kijk, vraag ik me vaak af wie er nu eigen­lijk wie aan het bele­di­gen is…

 140. leyla schreef:

  Haii, ik kom uit Almere.
  ik vind jul­lie een hele leu­ke familie
  en ik kijk elke dag naar jul­lie op Tv!
  ik ben een super gro­te fan van jullie
  ‑xxx-

 141. Anouck schreef:

  lala­la

 142. ~Sanne~ schreef:

  Yuri ben jij beheer­der van deze site?? :S srry hoor maar ik vind dat raar maak je een­si­te voor hun ga je ze afkat­te leuk ben jij s:

 143. Yuri schreef:

  Wat raar is, San­ne, is dat jij en een hele­boel ande­re pipo’s – die niet ver­der kij­ken dan hun Pfaff-minnende neus lang is – er om één of ande­re reden zomaar van uit gaan dat dit een­si­te voor hun is.

 144. ~Sanne~ schreef:

  NOu ht gaat tog alle­maal over hun ??

 145. Yuri schreef:

  Over hun wat?

 146. J schreef:

  ik ver­maak me dood met dit feuilleton.
  wan­neer komt het op tv?

 147. Jozef schreef:

  En ver­geet de her­ha­lin­gen niet!

 148. Nicky schreef:

  Ik ben hele­maal gek van de Fami­lie Pfaff
  ik wil dat de afle­ve­rin­gen weer begin­nen dOeii

 149. Noynourfe schreef:

  Ah, amai Nic­ky: U boft! Bin­nen­kort op t.v. de fami­lie Pfaff die zit te kij­ken hoe Die doche­ter van hun ster­ren in het ijs danst. De hele avond kij­ken naar men­sen die voor de tv zit­ten. Als DAT geen kijk­ple­zier is.

 150. ;;[s]aNne;; schreef:

  Wan­neer komt de Pfaff’s weer op de Neder­land­se zender ??

 151. Yuri schreef:

  Pas wan­neer Frans Bau­er nog eens bij de vla­min­gen op tee­vee mag.

 152. Anoniem schreef:

  wan­neer komt de pfaff’s er weer op…het is name­lijk sup­per­rr tof..!!

 153. ;;[s]aNne;; schreef:

  doe die Frans bau­er dan maar weer snel op de TV daar ik wil dat de Pfaff’s komen :D

 154. Yuri schreef:

  Frans Bau­er laat weten dat ie pas weer op tee­vee ver­schijnt als zijn boek Hoe ik mijn IQ eigen­han­dig ver­laag­de met een bak­steen en twee krui­wa­gens afge­werkt is. Ver­moe­de­lijk voor­jaar 2009.

 155. freaq schreef:

  *denkt ern­stig na welk popu­lis­tisch tele­vi­sie­pro­gram­ma hij eerst­daags op zijn eigen blog zal pleuren.*

  Nu, het moét iets zijn waar­bij ik zowel de Vlaam­se als de Neder­land­se markt kan aan­spre­ken. De Plan­ckaerts, tonen ze dat al bij onze noorderburen?

  En dan maar bak­vis­sen in de net­ten strik­ken. Hoezee!

 156. Yuri schreef:

  Ik dien u uit mens­lie­ven­de over­we­gin­gen wel te waar­schu­wen voor de toorn van BEFTET (Bak­vis­sen Eén Front Tegen Esthe­ti­sche Televisie).
  Mijn brie­ven­bus puilt onder­tus­sen al uit van de drijg­brie­fe en de pombaketten.

 157. KELLY schreef:

  IK ZOU GRAAG EENS EEN FOTO HEBBEN VAN DE HELE FAMILIE PFAFF

 158. Yuri schreef:

  Niet zo luid, asjeblief.

 159. hans schreef:

  aan fre­aq: iets met hal­ve kop­pels die op een exo­ti­sche loca­tie moe­ten gaan bewij­zen dat ze vrij­ge­zel zijn?

 160. mandi schreef:

  ik wil nu echt wel­eens weten waneer er weer de pfaffs op de neder­land­se zen­der komt natt­ur­lijk in 2006.….

 161. mandi schreef:

  IK ZOU HEEEEEEEEEEEELLLL GRAAG ANTWOORD WILLEN KRIJGEN!!!!!!!!!

 162. Yuri schreef:

  De fami­lie Pfaff is momen­teel druk aan het stu­de­ren. Behal­ve Bom­pa (die kan lezen noch schrij­ven) volgt ieder­een een cur­sus Neder­lands. Jul­lie minis­ter Ver­donk heeft immers gedreigd hen van de buis te kei­len als ze niet gauw iets doen aan hun onver­staan­ba­re koe­ter­waals. Die onder­ti­tels zijn heel erg duur namelijk…

 163. marianpeek schreef:

  Kel­ly je had moe­ten win­nen, je was echt de bes­te schaat­ster. Ik kan me niet voos­tel­len dat de stem­men goed geteld zijn. Kijk weer uit naar jul­lie soap.

 164. retep schreef:

  Ik vind het een schan­de dat de bes­te niet gewon­nen heeft. Kel­ly stak er het hele tour­nooi met kop en schou­ders boven­uit! Nog schan­da­li­ger von­den mijn vrouw en ik, dat ze nog niet eens moch­ten schaat­sen! Alle afval­lers behal­ve Kel­ly! Wij waren zo teleur­ge­steld in de uit­slag ‑wij heb­ben alle uit­zen­din­gen zit­ten te genieten- dat de fina­le er teveel aan was. Wij vin­den dan ook, dat de omroe­pen hun exuus aan moe­ten bie­den aan Kel­ly en haar part­ner. Ik schaam mij als ”hollander”en wij von­den het onge­loof­lijk knap van haar dat ze het zo spor­tief opnam! Nog­maals toon­de ze op die manier haar gro­te klasse!

 165. lindsay schreef:

  hoi hoi hoi fami­lie pfaff
  ein­de­lijk heb ik jul­lie gevon­den :DD
  kel­ly jij had moe­ten win­nen echt je was gewel­dig je ver­dien­de het niet der­de te wor­den . Ik denk dat er nog meer men­sen het daar­mee eens zijn.
  .Kwak stijl hou­ding en noem maar op was jij de bes­te zon­der twijfel.
  Voor ons heb jij gewon­nen en ben jij de gro­te win­naar van dacing on ice.
  En deb­by mijn nagel­tjes mag je ook eens doen hihih :p
  Wij kij­ken elke week weer naar de pfaffs druk leven heb­ben jul­lie daar wel hoe hou­den jul­lie dat vol ??
  en kel­ly sam is ook gene gewo­ne e haha­ha veel last van een och­tend humeur ?? :pppp
  glas­je water kan we eens hel­pen e hahahah

  groet­jes lindsay

 166. Robin schreef:

  Heey
  komen jul­lie nog op tv(in NL)
  Ik ben echt SUPPERRRRRRRRR FAN van jullie
  en ik vindt het ook echt SUPPERRRRRRRRR erg dat jul­lie niet meer op tv komen XXX robin

 167. Yuri schreef:

  Waar heeft die Robin het over?
  Ik ben nog nooit op tv geweest.

 168. fan schreef:

  hoi lin­ds­ay pro­fi­ci­at met bruce!!!

 169. delphine schreef:

  Dit is uiterst amusant!
  Ik vraag me enkel af of dit nu een waar­heids­ge­trou­we type­ring van ons tijd­perk is, dan wel een cas­ca­de inge­zet door een enke­ling, en slechts moei­zaam tot stil­stand te brengen.
  Ik vrees helaas het eerste.

 170. Mevrouw Delp­hi­ne,
  Ik vrees met u dat de ellen­de niet meer te over­zien is. Ons rest enkel nog de terug­trek­king op een eiland waar het nog goed toe­ven is.
  Vraag is: bestaan der­ge­lijk eilan­den nog?

 171. delphine schreef:

  Heer Hap­pol­la­ti,

  Het weze gezegd dat terug­trek­king een zeer inef­fi­ci­ën­te metho­de is.
  Ver­geef me mijn naï­vi­teit als ik pleit voor de strijd tegen de bier­kaai – als we dat niet doen, blijft er zelfs geen der­ge­lijk kie­zel­tje over. David haal­de het van Goli­ath; ik blijf gelo­ven dat bescha­ving het zal halen van het bovenstaande.

 172. van den eynt kevin schreef:

  hal­lo
  ik meot voor school het adres van jean marie pfaffs te zoeken
  want ieder­een moest een beken­de vlaa­ming zoe­ken en ik dacht direct aan jul­lie en dan moe­ten we een brief schrij­ven maar ik vindt het ade­res nergens
  en was om te vra­gen mag ik da vooor school gebruiken
  al vast bedankt

 173. IKKE schreef:

  HALLO,

  IK VRAAG MIJ AL GERUIME TIJD AF WAAROM ”CASPER” DE ROTTWEILER VAN LYNDSEY EN DAVE NIET IN DE GENERIEK VOORKOMT.

 174. JMFAN schreef:

  U zoekt vrij­wel alle­maal het adres van de fami­lie Pfaff:

  [gecen­su­reerd]

 175. Yuri schreef:

  That’s a litt­le more infor­ma­ti­on than i needed.

 176. anke schreef:

  dag pfaffs is het waar dat lin­ds­ay weer zwan­ger is ?

 177. Yuri schreef:

  Anke toch, hoe zou dat nu kunnen?
  Meneer Lin­ds­ay had immers maar net genoeg zaad­jes voor één kindje…

 178. Claire schreef:

  Heey fami­lie pfaff
  hoe is het met mij oke
  wat is de adres van de fami­lie gooris
  en van deb­bie en nico­las en de kids
  en van lin­ds­ay en dave en bruce
  en natuur­lijk van jean-marie en carmen
  dan kan ik leu­ke kaart­jes sturen

 179. Amon schreef:

  De Pfaffs zijn een ben­de pro­fi­teurs den eni­ge die ooit iets heeft gekund is JM en al de rest leeft gewoon van puur op bekend­heid berus­ten­de media­geil­heid. Noem een pfaf die iets kan? Deb­by bui­ten een joeng eruit­wer­pen doe die vet­kwab nix.…

 180. Yuri schreef:

  Car­men? Ben jij dat?

 181. koen schreef:

  Hm. Toch niet alle­maal zo poë­tisch als Yuri. Beet­je een geruststelling.

 182. Nancy Wullinckx schreef:

  Als rede­lij­ke mens vind ik het nu wel wel­le­tjes geweest. Ik zou ieder­een wil­len vra­gen om kalm te blij­ven. Als ieder stil is kan het ook weer. Vol­gen dan nu dus ter atten­tie van alle acteurs en actri­ces van het feuil­le­ton van Jean Marie en ook het gevolg vol­gen­de vra­gen waar­op drin­gend een ant­woord moet komen, zijnde:
  Mogen we de adres van de fami­lie als­ook de nieu­we adres van de fami­lie die voor wel­ke redens dan ook niet meer te Bras­schaat woon­ach­tig is dus graag het adres mocht het pas­sen alste­vens de num­mer van de gsm van de fami­lie of die­ge­ne van Sam voor een keer te bellen?
  Sym­pa­tiek­ste groe­ten ook van Nan­cy Wul­lin­ckx en René Wostyn van­uit de omge­ving van het Tor­hout­se aan de water­tor­re. Lang leve de Faffs!

 183. Yuri schreef:

  Maar voor­al: lang leve Nan­cy Wullinckx!

 184. is het nu echt leuk om altijd maar te zagen aan elkan­ders boxen

 185. hoi wij zijn hele groote fans van jullie
  groet­jes van bry­an en cynthia

 186. he jooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooo jean marie
  we kij­ken altijd naar jul­lie pro­gram­ma inNederland
  groet­jes van bry­an en cyn­thia van­uit nederland
  doei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 187. bieke schreef:

  ik wil kel­ly pfaff !!! waar kan ik har boe­ken voor een schoon­heids­be­han­de­ling groetjes

 188. Yuri schreef:

  Kel­ly Pfaff boe­ken voor een schoon­heids­be­han­de­ling is een con­tra­dic­tio in terminis.

 189. hey kel­ly is sup­per gaaf !!!!!!!!!!!!!!!
  zij ja !!! kon het bes­te schaat­sen !! nou echt wel !
  deb­by is echt kei lief !! en ze houd van schoon .…. hahahahha
  nou lin­sy is echt best laat met een man en kinderen !!!!
  maar echt de fami­lie is gewonn sup­per leuk en leuk en leuk
  en ooooooooooo ja bom­pa zoooo die drinkt veel !!!! maar heeft een goe hardt xxxxxxxxxxxxx sannne

 190. kel­ly heeft helen mooi­en foto’s
  maar nu ga ik de pfaffs kijken

  DOEG

 191. Kelly (niet de echt) schreef:

  Hey!!!
  Ik kijk altijd naar De Pfaff ’s ik heet zelf ook kel­ly haha
  Kel­ly en Sam haha leuk koppel(kenji en sha­nia héle lie­ve kind­jes lie­ve schatjes)
  Lin­d­sey en Dave Veel Geluk Met Het Huwe­lijk En Een Mooi Leven Met Jul­lie 2
  Deb­by Nico­las Veel Geluk Met jul­lie Kindje(keanu)
  Jean-Marie-Pfaff en Car­men Jean-Marie-Pfaff:Altijd een mooie kee­per geweest in alles was hij goed maar in duits had hij wat moei­te haha niet ver­keert bedoelt hoor
  Carmen:Een hele lie­ve moe­der en oma.Echt een héle lie­ve moe­der en voor­al een lie­ve oma ik heb ver­der niets te zeg­gen ik kom wel weer eens iets mailen
  Héél Véél Groet­jes En Geluk toegewenst
  Van Kel­ly en de Familie
  Pfaff The Best

 192. Kelly (niet de echt) schreef:

  En den bom­ba ik was hem ver­ge­ten haha
  Ook een lie­ve man van wei­nig woorden
  Bom­ba Proost haha
  XxX kelly
  Pfaff The Best
  En de lie­ve hond haha

 193. Jozef schreef:

  Elke ras­ech­te Pfaff­fan weet toch dat die lie­ve hond Angie heet.

 194. helma schreef:

  als je het adres van jean marie zoekt kijk dan eens op: http://blog.seniorennet.be/charel/archief.php?ID=99

  beet­je lul­lig om ver­keer­de adres tege­ven. geef dan gewoon niks.

 195. helma schreef:

  p.s.lees gewoon de fiets­rou­te. die gaat name­lijk langs het huis van jean-marie

 196. helma schreef:

  sor­ry jmfan had niet gezien dat je het er al neer had gekrabbeld.

 197. helma schreef:

  vindt het zo lul­lig dat er zo geheim­zin­nig over wordt gedaan ter­wijl het in de soap dik­wijls gezegd wordt

 198. Yuri schreef:

  Een klei­ne ver­dui­de­lij­king nog over die fiets­rou­te. Die gaat name­lijk niet alleen langs het huis van Jean-Marie, maar ook door hun uit spon­so­ring en piep­schuim opge­trok­ken kasteeltje.
  Een goe­de moun­tain­bi­ke is daar­om aan te raden.

 199. Jozef schreef:

  Zo’n moun­tain­bi­ke als Jean-Marie ooit gebruikt heeft in zijn hoogst­ei­gen realitysoap?

 200. Sarah schreef:

  Ik heb een lan­ge tijd niet meer zo ver­schrik­ke­lijk hard­op gela­chen om een site. Prach­tig dit.…jammer dat je er zo toe­val­lig tegen aan moet lopen. En nee, ik goog­el­de niet op de pfaff’s ;-)

 201. Yuri schreef:

  Vol­gens de over­le­ve­ring was dat ook het eer­ste wat Jean-Marie tegen zijn doch­ter Kel­ly zei toen hij hoor­de dat ze met Sam G. zou trou­wen. Ik heb een lan­ge tijd niet meer zo ver­schrik­ke­lijk moe­ten lachen. Jam­mer dat je er zo toe­val­lig tegen aan moet lopen.

 202. Sarah schreef:

  N.a.v. je reac­tie moet ik beken­nen dat ik het nu voor het eerst jam­mer vind dat ik de serie nog nooit gezien heb ;-)
  Toch leu­ker als je het een beet­je kan visu­a­li­se­ren. Ga dus met­een kij­ken! Is het moge­lijk dat een van de hier rea­ge­ren­de pfaff-fans mij ver­telt wan­neer en op wel­ke zen­der het wordt uit­ge­zon­den? Bij voor­keur Lindsay

 203. Yuri schreef:

  Lin­ds­ay to the rescue!

 204. helma schreef:

  het wordt op het moment uit­ge­zon­den op rtl7 om 19.50 uur. ook wordt het uit­ge­zon­den op vtm. kijk hier­voor even op de site van vtm.

  groet­jes helma

 205. Jozef schreef:

  Op zon­dag om 20u30 op de com­mer­ci­ë­le omroep VTM blijk­baar. Maar dan kan je toch beter naar de fij­ne zondagavondprogramma’s op Eén kij­ken. To Pfaff or not to Pfaff, that’s the question!

 206. Ik schreef:

  Jul­lie zijn zkr gestoord?! Denk je nou echt dat dat de ech­te pfaff’s zijn:S

 207. Yuri schreef:

  Nee hoor.
  Ik loop al jaren te bewe­ren dat de fami­lie Pfaff is opge­trok­ken uit sili­co­nen, gebak­ken lucht en bedrijfslogo’s.

 208. Ik schreef:

  :P

 209. Anoniem schreef:

  ben op zoek naar het offi­cie­le adres van Jean- Marie en Car­men Pfaff.
  Wil ze graag con­do­le­ren met het ver­lies van Edil­bert Seth. (Bom­pa)
  Groet­jes Eve­lien uit Friesland.

 210. helma schreef:

  eve­lien uit fries­land kijk boven­aan deze berich­ten het bericht van jmfan. daar staat het adres.

  [gecen­su­reerd]

 211. jamie schreef:

  hal­lo deb­by hoe is het met kea­no?? en met liam en met de rest????
  mag ik een keer­tje bij jul­lie langs komen?? .

 212. jamie schreef:

  deb­by lin­d­sey zijn jul­lie er?? jean-marie carmen?????

 213. jamie schreef:

  ik ben ook een gro­te fan van jul­lie ik woon in beu­nin­gen (neder­land)

 214. jamie schreef:

  ik ben jamie ik ben 8 jaar ik kijk elke avond naar jul­lie serie

 215. Jozef schreef:

  Toen ik 8 jaar was had­den de Pfaffs nog geen serie. Dàt waren nog eens tijden!

 216. jamie schreef:

  oo dan was het heel lang geleden.

 217. jamie schreef:

  dan was het wel heel lang geleden

 218. jamie schreef:

  dat is gemeen deb­by dat nico­las het niet mag weten!!

 219. kelly pfaff schreef:

  hal­lo

 220. Jamie schreef:

  jozef dan ben je wel heel oud!!

 221. jamie schreef:

  wie woont op [gecen­su­reerd]??????
  helma?

 222. jamie schreef:

  in bra­schaat

 223. helma schreef:

  wie denk je jamie. ik in ieder geval niet, heb ik de poen niet voor.

 224. jamie schreef:

  echt ik heb op goog­le maps gekkeken
  en daar zag ik hun huis niet helma!

 225. helma schreef:

  kijk eens op http://varu.dotnet31.hostbasket.com/artikel.aspx?artikelID=1904 dan krijg je de over­lij­dens­kaart van bom­pa en daar staat ook dit adres op. dus ze wonen er wel.

 226. Soetkin schreef:

  Ik heb via via gehoord dat de serie van de Pfaffs zou stop­pen omdat de ene zus haar man bedriegt met de man van een ande­re zus. Waar­schijn­lijk niets van waar, maar toch leuk om te ver­kon­di­gen, dus doe ik dat ook maar. Maar voor de rest: Leve alle Pfaffs!

 227. jamie schreef:

  hal­lo iemand daar??

 228. Aliplast USA schreef:

  My god, the best twen­ty minu­tes I spent today.

 229. olive schreef:

  dat heb je ervan, lur­ken. LOL wat heb ik gelachen

  maar­re? heb je mis­schien het adres voor mij?

 230. Yuri schreef:

  Haha! Ik wacht gedul­dig tot Jean-Marie zel­ve zich ontlurkt.
  Dan kan je het hem per­soon­lijk vragen.

 231. tfjgf schreef:

  hoe heten de kind­jes van de faffs ??

 232. Yuri schreef:

  De kind­jes van de fami­lie Pfaff heb­ben geen naam, maar wel een volgnummer.

 233. Anoniem schreef:

  hey zije gie echt

 234. Yuri schreef:

  Ah! Ik kan nu ook Piet Huy­sen­truyt tot mijn lezers rekenen!

 235. ... schreef:

  bedankt voor het kwar­tier­tje ple­zier. dit was nog eens aan­ge­naam om te
  lezen. Waar het inter­net toch alle­maal niet voor kan dienen
  Nut­ti­ge tip voor men­sen die even­tu­eel nog wen­sen te reageren :
  Lees , haal diep adem , wacht 10 secon­den en schrijf dan pas wat u zelf te zeg­gen hebt .
  mvg

 236. Shana schreef:

  Dag Deb­by Pfaff

  Oe ist

  Deb­by heb jij 3 kind­jes da 1 kind­je Nico­las niet weet

  Wil je de groet­jes doen aan Lin­d­sey en Deve en Kel­ly en Sam en jij en Nico­las en de klei­ne­kin­de­ren en aan jou ouders

  Groet­jes Shana

 237. Yuri schreef:

  Sha­na! Wat een vreugde!
  Ik was bang dat we je hier nooit meer terug zou­den zien…

 238. Astrid schreef:

  Onbe­grip, ver­won­de­ring, erger­nis, ver­ba­zing, lach­wek­kend. Zomaar wat woor­den wat ik voel­de toen ik (de mees­te) boven­staan­de reac­ties las. Ik heb ook sterk de nei­ging om dui­de­lijk­heid te schep­pen via een reac­tie hier maar nee… dat is niet aan mij.

  Je hebt er in ieder geval een lezer bij.

 239. shania schreef:

  he allu­fens ik ben sha­nia van de paffs. doei groet­jus shnia.

 240. jamie schreef:

  waar is ken­ji shania??

 241. bianca schreef:

  Wat een gezeik zeg. Ik dacht leu­ke din­gen of foto’s van de pfaff’s te zien.
  Kon het niet laten om ook wat te mailen.

 242. Ilse schreef:

  Som­mi­ge men­sen kun­nen toch echt wel rond zijn, aan al de reac­ties hier­bo­ven te lezen.
  BTW: Yuri en Jozef, jul­lie com­men­ta­ren zijn om de vin­gers van af te lik­ken, (moest ik ze eten weliswaar).
  Ilse
  PS: Let niet op mijn dro­ge uitspattingen.

 243. Fred Budde schreef:

  Hoi bes­te fam: Pfaff
  Kun­nen jul­lie de opmer­kin­gen van die Yuri niet wei­ge­ren of verweideren
  Wat een ver­ve­len­de opmer­kin­gen maakt die man zeg.
  Lie­ve fam : Ik hoop nog lang van jul­lie te mogen genie­ten , en JM is een ech­te opa zo gaat hij met de klein­tjes om. Ik ben ook opa alleen zijn de twee vent­jes na 4 en negen dagen al over­le­den wat heel erg pijn doet , dus voor­lo­pig geniet ik maar van alle kind­jes die ik zo om mijn heen zie maar voor­al op zon­dag avond.
  Groetjes
  Fred

 244. Yuri schreef:

  Bes­te meneer Fred Budde,

  U krijgt bij deze mijn deel­ne­ming omtrent het heen­gaan van uw kleinkinderen.
  Dat is een droe­ve gebeur­te­nis, waar­voor mijn medeleven.

  Hoe dan ook dien ik u even dui­de­lijk te maken dat dit niet de web­si­te van de fami­lie Pfaff is, en dat zij dus ook niet in staat zijn om mijn opmer­kin­gen te ver­wij­de­ren. En dat is wel­licht maar goed ook.

  Vrien­de­lij­ke groeten,
  Yuri Maanzand

 245. Ik schreef:

  gelo­ven jul­lie die dom­me din­gen nu echt ???
  denk je nou echt dat sha­nia en deb­by hier op gaan typen ja doei!!

 246. Danny Oelman schreef:

  hey fans van de Pfaffs
  Wat is er aan de hand met Kel­ly en Sam???
  Is het waar dat ze uit elkaar zijn, is het daar­om dat de serie stopt????

  helllpp !!!
  wat moet ik nu bekij­ken op teeeveee ???

 247. Tristan Uinman schreef:

  Hal­lo allemaal !

  Ze zijn inder­daad uit elkaar! De Indi­sche kin­der­arts is er na een ope­ra­tie van 9 uur in geslaagd om ze uit elkaar te halen. Of ze bei­den goed zou­den func­ti­o­ne­ren, los van elkaar, is niet gewe­ten. Doch met weeke­lijk­se con­tro­le en onder­houd van hun morp­hne pomp en loop­rek zou alles wel in orde moe­ten komen. Aldus dok­ter ZHANA SLIVER.

  Bron: http://Www.get-a-life.be

 248. Yuri schreef:

  Een Aliplast-looprek, of course.

 249. jamie schreef:

  Jam­mer dat de serie is gestopt !

 250. Yuri schreef:

  Ach Jamie. Acteurs heb­ben ook hun rust nodig, hoor.

 251. Tristan Uinman schreef:

  Gestopt, in mijn hart leven ze ver­der !!!! (wat zou­den ze met al die decors gaan doen?)

 252. jonathan schreef:

  Wij, 5 leer­lin­gen van het 6de jaar te viso, mari­a­ker­ke. Wij heb­ben de opdracht gekre­gen een pro­ject op te stel­len. Wij kozen als The­ma rea­li­ty tv omdat dat onder­werp ons het meest lag. ivm met ons the­ma zou­den wij wil­len vra­gen of het moge­lijk is om even­teu­eel dins­dag of woens­dag 27–28 novem­ber 2007 een inter­view op e nemen met een famil­lie­lid van de pfaf­f’s. zou u me dan zo vrien­de­lijk wil­len zijn om mij zo snel moge­lijk een mail terug te stu­ren. MVG jona­than, dorien, lin­sey en leen

  dewyspelaere69@hotmail.com

 253. Yuri schreef:

  Bes­te Jonathan,

  Momen­teel wor­den de avon­tu­ren van de fami­lie Pfaff niet uit­ge­zon­den. Dat wil zeg­gen dat alle acteurs voor een deugd­doen­de win­ter­slaap zijn inge­vro­ren in de kel­ders van het Afrika-museum in Ter­vu­ren. In het muse­um kan men een rond­lei­ding aan­vra­gen om de acteurs – vanop een vei­li­ge afstand – te bewonderen.
  Een inter­view zit er jam­mer genoeg voor­lo­pig niet in…

  Eveens MVG,

  Yuri Maan­zand

 254. Shaniaa schreef:

  Hal­lo Fami­lie Pfaffs Jean­Ma­rie, Car­men, Deb­bie, Nico­las, Kea­no, Liam, Kel­ly, Sam, Sha­nia, Ken­jie, Lin­sey, Dave, Bru­ce en Fay.
  Hoe gaat het met jul­lie allemaal?
  Ik vind jul­le pro­gram­ma heel erg leuk het doet me een plezant.
  Ik vindt ook heel jam­mer dat Bom­pa er niet meer is want hij was ook een bij­zon­der per­soon om zijn klein­kin­de­ren en ach­ter­klein­kin­de­ren te mogen zien.
  Ik zie nu de her­ha­ling van jul­lie pro­gam­ma en wan­neer komen jul­lie nieu­we afle­ve­rin­gen van dit sei­zoen jaar 2007 op dit ogen­blik want ik wil het zo graag zien.
  Vori­ge jaar gele­den in Bras­schaat was ik aan­we­zig en toen zag ik jul­lie het was best wel leuk om jul­lie live te zien en ik wil graag naar de zaak van Deb­bie Pfaffs gaan om me nagels te gaan doen ;) het zou echt leuk zijn om samen met hun een foto te maken en samen te babbelen.
  Ik vondt op de brui­loft van Lin­d­sey Pfaff ook heel erg leuk en zeker de lied
  Le lac du toen ieder­een met ser­vie­ten gin­gen swaaai­en ik vond ht lied echt een leu­ke lied.
  Ik vindt jul­lie heel erg leuk!!!!
  Ik vindt Car­men zeker een hele live moe­der en oma en Jean-Marie ook haha en ik weet zeker dat julie julie han­den vol heb­ben met de klein­tjes ze zijn echt lie­ve schat­ti­ge kin­de­ren en Bru­ce en Liam die nog klei­ne baby’s zijn en nog Fay die nog ‚maar pas gebo­ren is dat het so schat­tig en lie­ve baby’s zijn.
  Ik vind jul­lie alle­maal lief!!!!!!!!! :d
  Ik wil graag jul­lie e‑mail heb­ben. mijn email is miesha_babygirl@hotmail.com
  Ik hoor eens snel van jullie.
  Ik ga maar eens doei doei nog een fij­ne dag ver­der­XXXX kuskuskus

 255. Yuri schreef:

  Lie­ve Sha­ni­aa, ik ben er zeker van dat jij een waan­zin­nig hoge top­sco­re zou halen op de kriep kriep mof­fel magronk test.

 256. Shaniaa schreef:

  Hal­lo lie­ve Yuri hoe gaat het met u alles goed?
  Jaze­ker het is me gelukt?
  Zeker een waan­zi­nig topschore! ;)

 257. Yuri schreef:

  Waar­voor pro­fi­ci­at, Sha­ni­aa. Uit de kroch­ten van mijn bodem­lo­ze hart.

 258. Shaniaa schreef:

  Hal­lo Fami­lie Pfaffs hoe gaat het ver­der met jul­lie allemaal?
  Ja en van­daaag is zeker weer een gro­te dag om te fees­ten ofniet soms.
  Fami­lie Pfaffs Hap­py Birt­day met jul­lie schat­ti­ge lie­ve Kenjie.
  Ik hoop dat hij lek­ker door jul­lie alle­maal ver­wend wordt.
  En maak zeker een hele leu­ke dag met z’n allen!!!!!!!!!.
  Nog een fij­ne dag verder.
  xXx Kus Kus Kus Namens Shania.

 259. sanne schreef:

  heeey

  ik bn fan van kel­ly pfaff.
  eige­lijk ook van de rest,
  maar ik vindt kel­ly pfaff toch wel kei grap­pig en leuk :P
  en ik vindt deze site maar dom.
  er zijn vele leu­ke­re sites.
  en yuri …kap­pen met die dom­men antwoorden.

  xx en liefs san­ne aan de pfaffs.

 260. Verbaast schreef:

  Hei­li­ge Chris­tus, wat een dom­me eikels zijn jul­lie alle­maal zeg.
  Jul­lie heb­ben het geza­me­lij­ke IQ van een hal­ve kip! Behal­ve Yuri dan natuurlijk.…

 261. Tristan Uinman schreef:

  Seg seg, niet zo grof hoor.… Een hal­ve kip heeft vlgens mij meer iq en cha­ris­ma dan de door­snee Pfafs kij­ker… :-) Dus voor GAIA op je dak zit, weeg je woorden !

 262. Anoniem schreef:

  Hal­lo Fami­lie Pfaff en iedereen
  hoe gaat het met jul­lie alle­maal verder?
  xXx liefs Sha­nia nog een fij­ne week­end verder.

 263. Shania schreef:

  Hal­lo Fami­lie Pfaff en ieder­een hoe gaat het alle­maal ver­der met jullie?
  Alles goed verder?
  Wat ik even wil­de zeg­gen is dige­ne die zei dat ieder­een die hier is die een
  IQ van een hal­ve kip die heefd vol­gens mij dat zelf want je kan zul­ke din­gens niet zomaar zeg­gen als iemand iets zeg laat hun dan zeg­gen wat hun wilt en
  als je vindt dat de men­sen hier­zo een IQ van een hal­ve kip heeft waar­om kom je zelf op deze site dat vraag ik mezelf af.
  Dit wil­de ik even kwijt ik bedoel­de het niet kwaad maar gewoon op een nor­ma­le manier.
  Met vrien­de­lij­ke groet Shania.

 264. jamie schreef:

  stom nie­man is er

 265. jamie schreef:

  stom nie­mand is er

 266. Shania schreef:

  Hal­lo fami­lie Pfaffs hoe gaat het met jul­lie allemaal.
  Ik ben heel blij om te horen dat jul­lie ver­der gaan met 3 sei­zoe­nen het doet me een plezant.
  De nieu­we afle­ve­ring van deze deze afge­lo­pen Maart 2008 is ook wel leuk om te zien en met de klein­ste klein­doch­ter fay erbij ze is een schatje.
  Ik hoop dat het met jul­lie alle­maal ver­der goed gaat en met de kin­de­ren ook.
  nog een fij­ne dag verder.

  Met vrien­de­lij­ke groet Shania.

 267. Anoniem schreef:

  hej deb­by

 268. thibaut schreef:

  hoe ist me je

 269. hozma schreef:

  hey alles goed de pafaffa/s jul­lie zijn e bes­te ik kijk er elk­de dag naar om kwart voor acht die jeano zo schat­tig en zo lief net als mijn neef­je en kel­ly daar ben ik fan van en de rest super leuk tof ga zo door groet­jes van jul­lie bes­te fan en de zus van kel­ly die getrouwd is die is de lief­ste die ver­zorgt goed voor haar bom­pa en ouders bom­pa haha­ha­ha die i erg grap­pig love you alle­maal doegxxxx

 270. Ikkuh schreef:

  Ik sta er seri­eus van te kij­ken hoe dom som­mi­ge men­sen zijn. Echt lach­wek­kend dit.

 271. Rick schreef:

  Wel­ke afle­ve­ring van de Pfaffs was dit.Ik zie alleen super­yup­pen die mode­za­ken en zon­ne­bank­cen­tra fail­liet laten gaan.En dan Sam Goor­is die onge­lo­fe­lijk genoeg hits had in Vlaanderen.Jean-Marie heeft trou­wens weer een spon­sor erbij,voor op zijn overhemden.Zelfs op begra­fe­nis­sen ver­geet Jean-Marie zijn geld­schie­ters niet te promoten.

 272. tomasz schreef:

  dit is echt een kei­tof­fe plek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  hoe gaat het nu met dave?

 273. Amedee schreef:

  Ik ben hier geko­men door een tweet van Imke naar haar blog­post over de com­ments bij een blog­post van Pie­tel. Bent u nog mee?

  Dit is een van de bes­te 10′ waar ik ooit tijd aan ver­spild heb. En zie ik dat goed? Is dit al 6 jaar aan de gang? Waar­om vind ik dit nu pas? :)

 274. WeZooz schreef:

  Ik ben een onvoor­waar­de­lij­ke fan van de fami­lie Pfaff ! Ga zo door!

 275. Ashley schreef:

  Die Deb­by pief poef pfaff is nog­al fake,… Wie schrijft er nu de naam van haar eigen zoon fout. Tis niet Kea­nu tis Kea­no MY GOD

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *