Marion

Mari­on stond voor de spie­gel. Er zat een vreem­de asym­me­trie in haar lijf. Het begon in haar tenen en ein­dig­de in haar hoofd. De dik­ke teen van haar lin­ker­voet was gro­ter dan de rech­ter. Haar lin­ker­knie stond een mil­li­me­ter lager dan haar rech­ter­knie, wat haar hevi­ge pij­nen bezorg­de als ze lang wan­del­de. Haar bek­ken was – haast onzicht­baar – een heel klein beet­je naar links gekan­teld en de glooi­ing van haar tail­le was daar­door aan de rech­ter­kant iets kor­ter. Wat ze erg jam­mer vond, was dat haar lin­ker­borst lager hing dan haar rech­ter­borst. Niet dat ze niet even groot waren, nee, de lin­ker hing effec­tief lager. Het was eigen­lijk een beet­je flauw van haar om er onge­luk­kig over te zijn omdat het alleen maar van heel dicht­bij te zien was, en al hele­maal niet als ze gekleed was. Er was nog nooit een bui­ten­staan­der over geval­len. Ooit had ze een min­naar gehad die er onder de dou­che een opmer­king over maak­te, en dat is haar altijd bij­ge­ble­ven. Ze duw­de haar lin­ker­borst iets hoger met haar rech­ter­hand. De pink van haar rech­ter­hand was kor­ter dan haar lin­ker­pink. In haar gelaat was alles sym­me­trisch, behal­ve haar wenk­brau­wen. De lin­ker stond iets meer gebo­gen dan de rech­ter, als­of Mari­on in voort­du­ren­de over­pein­zing gehuld was. Als ze ging win­ke­len, dan droeg ze alle zwa­re din­gen in haar rech­ter­hand, om het lin­ker­over­wicht in haar lijf te mini­ma­li­se­ren. Ze was links­han­dig. Ze sliep op haar lin­ker­zij. Als ze zoen­de, draai­de ze haar hoofd naar links. Ze had een sta­pel­tje boe­ken aan de lin­ker­kant van haar bed lig­gen. Ze had een lach­kuil­tje in haar wang, aan de lin­ker­kant. Ze had klei­ne oren en kor­te blon­de haren. Haar ogen waren groen en prie­mend, allet­wee. Als ze blij was, zucht­te ze lang en luid. Ze hield van Edith Piaf en ver­geet­me­nie­tjes. Ze hield van mij. Links iets meer dan rechts.

5 Responses

 1. Inge schreef:

  Mooi.

 2. Nele schreef:

  Waar­om is de lin­ker­ko­lom dan ingekort?

 3. Yuri schreef:

  Dan moe­ten de kabou­ters zich niet zo diep bukken.

 4. Noynourfe schreef:

  Zucht. ’s mooi.

 5. Fiesack Roger schreef:

  mooi ver­haal„ ik heb 2 kin­de­ren meis­je en jon­gen 1 links­han­dig en 1 rechts­han­dig., en ik ben rechts­han­dig maar doe veel din­gen linkshandig
  mijn vraag is, leven links­han­di­ge men­sen lan­ger of kor­ter dan rechtshandige?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.