Maar een drol blijft stinken

Vele men­sen zul­len den­ken dat ik in weel­de ben opge­groeid en dat was ook zo. Paris ‘Pijp­mond­je’ Hil­ton – bekend van aller­han­de olij­ke home-video’s die vrij­e­lijk over het www cir­cu­le­ren – brengt haar memoi­res uit. Na 23 jaren in dit leven werd het daar stil­le­t­jes­aan wel eens tijd voor, dacht ze tij­dens de opna­mes van Hotel Couch Hum­per pt IV. Omdat nie­mand nog boe­ken leest, en Paris boven­dien onbe­luis­ter­baar kakelt, volgt hier in een not­edop de inhoud van Con­fes­si­ons of an Hei­ress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose:
In de zomer van 1981 wordt Paris Amster­dam Tokyo Schak­ke­brou­ck Hil­ton gebo­ren in een boer­de­rij­tje in Texas als doch­ter van een land­bou­wer die als win­naar van de reality-show Farm­li­fe as it is: the nights­hift één nacht mag door­bren­gen met een plaat­se­lij­ke pros­ti­tu­ee. Paris groeit op tot een voor­beel­di­ge tie­ner die haar vader in storm en ontij te hulp snelt op de akker, óók als de scha­pen iets min­der gewil­lig zijn. Ver­der gebeurt er niets. Op haar negen­tien­de komt ze onder een pik­dor­ser terecht en wordt levens­ge­vaar­lijk ver­minkt. Het chi­rur­gen­team van Extre­me Make­over lapt haar ech­ter weer op, in ruil voor de levens­lan­ge roy­al­ties op haar home-video’s. Met haar denk­ver­mo­gen is het ech­ter nooit meer goed geko­men. Ze werkt nu als maga­zij­nier voor Col­ruyt en levert incog­ni­to bind­tek­sten aan VT4-omroepsters. Spannend!

4 Responses

 1. Ward schreef:

  Is Paris Amster­dam Tokyo Schak­ke­brou­ck Hil­ton fami­lie van Lour­des Mari­a­ker­ke Ciccone?

 2. shana schreef:

  moeie u niet ward het zijn u zaken ni

 3. Yuri schreef:

  Hela hola Sha­na, wel vrien­de­lijk blij­ven hoor.

 4. Tien schreef:

  mooie vorm­ge­ving en een schit­te­rend stukje

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.