Kort

En dat ik plot­se­ling gechar­meerd was
door die (bij­zon­der) kort­ge­rok­te benen op het ladeuzeplein
en dat ik niet eens in de gaten had dat die benen
– na ette­lij­ke kilo­me­ters wel­is­waar – ein­dig­den in knaloran­je sokken

Soms zou ik voor zo’n paar benen alles wil­len opgeven
gewoon als statement
als ode aan de esthetiek
en com­pli­ment in tijd en ruim­te aan het adres van alle vrouwen

2 Responses

  1. Rogier schreef:

    Mooie vrou­wen­be­nen ver­schij­nen met de zon. Een niet te mani­pu­le­ren natuur­wet. Maar knaloran­je sok­ken. Dat is gewaagd.

  2. anileve schreef:

    vol­le­dig ver­dwaald tij­dens onze zoek­tocht naar boe­ken over nape­o­le­on en de inca’s stran­den wij op maanzand.
    onze dank is groot voor deze genialiteit (:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.