Kleine ochtend dingen

Na het opstaan bui­ten in de kou de poes aai­en en ont­dek­ken dat ze het hele­maal niet koud heeft en dan den­ken dat ik er dan toch ook wel tegen moet kunnen.

Me snij­den bij het sche­ren en me afvra­gen of er iets is dat pijn­lij­ker is voor mijn man­ne­lijk­heid (grmpf).

Bij de bak­ker een boter­koek kopen en enigs­zins gege­neerd zijn als ik bij het ont­van­gen van even­tu­eel wis­sel­geld de brief­jes niet vlot in mijn por­te­feuil­le krijg waar­door ik me beke­ken voel door de wach­ten­den ach­ter me en ze tij­dens het opont­houd alvast een hap van mijn boter­koek wil gunnen.

Aan het rode licht staan wach­ten en schich­tig het hoofd draai­en naar de per­soon naast me – ik moest hem/haar maar eens ken­nen want als je zo naast elkaar in dezelf­de rich­ting kijkt zie je elkaar eigen­lijk niet – om dan te mer­ken dat die per­soon net het­zelf­de dacht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.