• Wannes Daemen

Broem

Een voor­lopig rij­bewijs, betekent dat dat ik het feit dat ik voor­lopig rijd kan bewijzen, of dat ik het feit dat ik rijd voor­lopig kan bewijzen?

In elk geval kon die arme meneer uit Marokko op het stadhuis helemaal niks bewijzen, ondanks het feit dat ie heel het sche­pen­college bij elkaar brulde.
Hij woonde al sinds 1970 in ons land, en wou nu – na meer dan dertig jaar – zijn ara­bisch rij­bewijs uit die tijd laten omzetten naar een bel­gische variant. In die dertig jaar had hij niet meer achter het stuur van een wagen gezeten. Om allerlei redenen (o.a. het ont­breken van enige ara­bische taal­kennis bij de glim­la­chende – en trouwens bloed­mooie – loketdame) viel zijn een­voudige verzoek met een luide plons in het water van ons kaf­ka­i­aanse administratie-moeras, waar het aan een trage en luid roche­lende doods­strijd begon…
Het was een schrijnend tafereel, maar ook haast poëtisch -
Hoe die meneer uit Marokko met zijn gebrekkige neder­lands het onderspit moest delven tegen een berg vlaamse clichés met ‘ik maak de regelkes ook niet meneer’ on top; maar ook – omge­keerd – hoe klein­bur­ger­lijke amb­te­narij met hoog opge­trokken wenk­brauwen en de handen van niets wetend voor de borst opge­trokken het moest afleggen tegen medi­terraan tem­pe­rament en asser­tieve zui­derse arm­be­we­gingen (een mini­ma­lis­tisch dansje op de tonen van een paro­chiaal kamerorkest)

Hoe bloedmooi ze ook was, ik had mijn winnaar al gekozen…

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *