Onschuld

Onschuld is niet iets wat je ervaart
het is niet iets wat je voelt
of een gevoel dat je kent
of ervaart in anderen
onschuld is iets dat plot­se­ling weg is

en dan mis je het
en besef je
dat het er
altijd
was

1 reactie

 1. Maxim Bronzwaer schreef:

  [Reac­ti­on]
  Onschuld is dezelf­de fout als kou en leegte.
  Kou en leeg­te zijn ver­woor­din­gen voor
  ultie­me mini­ma wel­ke altijd aan­we­zig zijn, zoals gezegd inderdaad,
  en meest­al ver­ge­zeld wor­den door hun inverten.
  Het zijn de inver­ten die juist de waar­de met zich
  mee­dra­gen, wel­ke dan ook onein­dig vari­a­bel zijn.
  Met dit voor ogen is mijn punt dan ook al rede­lijk duidelijk,
  maar toch: Het is de afwe­zig­heid van de waar­de die gemist
  wordt, een niet-waarde kan name­lijk niet gemist worden
  omdat deze, ondanks zijn eeu­wi­ge aan­we­zig­heid, juist het
  niet-aanwezige ’beli­chaamt’.

  [Stand alo­ne thingy]
  Wat als je niet op je inte­res­ses in kunt gaan en hoe­wel je jezelf
  hier­uit kunt bevrij­den, zal de waar­de die je aan die inte­res­ses hechtte
  dan ver­lo­ren gaan.
  Lus­te­loos­heid of een levens­lang onbe­ant­woord­de prik­kel die, naarmate
  de tijd ver­strijkt, toe zal nemen?

  Een dilem­ma waar geen men­taal gezond mens een zeker ant­woord op kan
  geven. Als iemand dit zou gebeu­ren zou ik zelfs dur­ven te stel­len dat dit
  een nog­al bedroe­ven­de situ­a­tie is om te zien gebeuren.

  Mocht ik voor dit dilem­ma komen te staan zou ik den­ke­lijk zó lang
  door­gaan met leven in sti­mu­lant tot het punt dat het mij te veel zou
  wor­den en ik mij­zelf zou ver­lie­zen in mijn acties…

  Geen direct bewust­zijn meer…
  Geen con­tro­le meer over jezelf…
  Acties wor­den enkel gestuurd door een instinct waar een te hoge druk
  op staat.

  Oh inder­daad, hoe ik mee­leef met die arme kin­de­ren die ver­kracht wor­den door pedofielen…

  With love,

  Maxim.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *