• Wannes Daemen

The artist for­merly known as Mark Kesters (Episode Five)

En hij durfde niet alleen naar de bakker, Mark. Soms, als zijn ouders hem om een lang grijs gesneden stuurden, was hij uren onderweg omdat hij er niet in slaagde zonder stot­teren de bak­kerij binnen te stappen. Op een keer hadden zijn ouders hem om een lang grijs gesneden gestuurd, en toen heeft hij eerst uren in het struik­gewas aan de overkant van de straat gezeten, wachtend op het moment dat er geen klanten in de bak­kerij stonden. Maar het was zon­dag­voor­middag dus het was razend druk want iedereen wilde verse crois­sants en zelf­ge­perste motorolie en taarten hebben. In die tijd – Mark was ongeveer negen – mochten bakkers nog zelf hun motorolie persen. Dat zou na de grote olie­crisis van enkele jaren later natuurlijk helemaal ver­an­deren, maar toen maakte niemand er zich al zorgen over. Na enkele uren ver­krampt in de struiken te hebben gezeten, greep Mark een rustig moment in de bak­kerij aan om zijn aankoop te vol­brengen. Met bevende benen stapte hij het eta­blis­sement binnen. De bak­kers­vrouw was net met veel kabaal enkele kokos­noten aan het fileren – met een onge­re­gi­streerde fileervork, doch dit ter­zijde – toen Mark met een krop in de keel om een lang grijs gesneden vroeg. Glim­la­chend staakte de dame haar arbeid en nam een lang grijs brood van het schap met de grijze broden. Ze legde het vooraan in de snij­ma­chine en drukte op de grote rode knop die het snijden in gang zet. Met haar lin­kerhand duwde ze het brood dieper in de machine, want haar jaren­lange ervaring leerde dat dat sneller ging dan het toestel zonder assis­tentie zijn gang te laten gaan. Onge­lukkig genoeg stopte er net op dat moment een Culi­naire Con­trole Eenheid in de straat, en omdat artikel 72bis van de Meel & Mechanica-wet van tien jaar geleden dui­delijk voor­schreef dat het onder geen enkel beding toe­ge­laten is op openbare plaatsen door men­selijk ingrijpen de werking van mecha­nische toe­stellen te ver­snellen, sti­mu­leren of zonder kennis van zaken aan te zwen­gelen, werd de bak­kers­vrouw prompt tot de achtste kaste gede­gra­deerd en in de boeien geslagen. Met loeiende sirenes ver­dween de combi van de CCE uit het zicht, Mark bevend en angstig ach­ter­latend. Zonder brood, maar weer een trauma rijker, keerde hij huiswaarts.

(Episode Four)

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *