• Wannes Daemen

Sprook (2)

Ik wan­delde gis­teren door het bos. Om een beetje te ver­luchten ga ik regel­matig in het bos wan­delen. Ik wandel dan zomaar wat aan, zonder echt te weten waar naartoe. Vaak gebeurt het dan dat ik ver­dwaal. Heel erg of maar een beetje, dat hangt er van af. Gis­teren wan­delde ik door het bos en ik ver­dwaalde een beetje. Ik kwam aan een open plek met een bankje en zette me neer om wat uit te rusten en na te denken over een moge­lijke ont­snap­pings­route. Na een tijdje – ik kwam er niet uit – besloot ik gewoon verder te wan­delen. Geen enkel bos is oneindig en ik moest uit­ein­delijk toch wel ergens uit­komen. Net toen ik weer wou ver­trekken, begon onder mijn voeten de aarde ver­vaarlijk te trillen. Angstig sprong ik opzij en een fractie van een seconde later zakte de grond met een doorsnee van ongeveer twee meter in de diepte en in het ont­stane gat ont­waarde ik een naakte dame met een spade. Ze keek me even onbe­grijpend aan en ver­ont­schul­digde zich toen voor het ongemak. Toen kwam ze uit het gat en liep enkele meters verder het bos in waar ze gezwind aan een nieuw gat begon te graven. Ik bleef nog een tijdje gefas­ci­neerd toe­kijken. Toen wan­delde ik in een wil­le­keurige richting verder tussen de bomen. Ik heb uren en uren gezocht totdat ik dodelijk ver­moeid was, maar een uitweg heb ik nooit gevonden.

Sprook (1) | Sprook (3)

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *