• Wannes Daemen

Tanden

Er is mij iets voor­ge­vallen. Daags na mijn uitstap in een stad mij onbekend viel een vulling uit mijn tand. Er ont­stond hierdoor een gat in mijn bovenkaak waar­langs mijn her­senen zichtbaar waren voor hen die dichtbij kwamen kijken. Dapper als ik ben, spoedde ik me naar de tandarts alwaar men er alras de CIP (Chief Inspector Paro­don­t­ho­logist) bij haalde die een vlammend verdict velde. Het gat in mijn tand zou enkel gere­pa­reerd kunnen worden door middel van een langzaam stollend soort vulling, die aan­ge­bracht diende te worden in een vol­ledig zwaar­te­krachtloze ruimte. Hiervoor had de CIP drie ervaren assis­tentes in dienst die een onbe­ris­pelijk pal­mares konden voor­leggen aan­gaande guerrilla-tandheelkunde. Het plaatsen van de vulling zou als volgt gebeuren: de grootste van de assis­tentes zou de vulling plaatsen terwijl de twee anderen mij in bedwang zouden houden in het lucht­ledige, daar de ope­ratie zonder ver­doving diende te gebeuren. Dit om morfine uit te sparen voor de geneesmiddelen-verslaving van de CIP, die van­achter een door­kijk­spiegel de gebeur­tenis zou super­vi­seren en even­tueel aan­wij­zingen kon geven via de intercom. Het spek­takel zou live uit­ge­zonden worden op ver­scheidene betaal­zenders, en aldus werd mij – als om het leed te ver­zachten – eeuwige roem en bekendheid beloofd. Wat men er mij toen nog niet bij­ver­telde, en wat ik pas veel later te weten kwam, was dat de nieuwe vulling in mijn tand ver­sierd zou worden met de logo’s van diverse mul­ti­na­ti­onals. In de tan­denrij aan de andere kant van mijn mond zou dan een micro­camera geplaatst worden die de logo’s continu in vizier zou hebben en de beelden zou door­sturen naar een liquid crystal display dat met behulp van een revo­lu­ti­o­naire tattoo-techniek op mijn rug zou worden aan­ge­bracht. Zo zou ik voor de rest van mijn leven bij elke zwem­beurt of anale vrij­partij tot een goedkoop recla­me­paneel ver­worden. Maar dat wist ik toen allemaal dus nog niet. Men liet na mij te ver­tellen dat het bezoek aan de tandarts een nadruk­kelijk stempel zou drukken op de uitbouw van mijn verdere leven, en tot op heden heb ik het raden naar de motieven van de ver­ma­le­dijde weten­schappers en schap­sters. Doch dat alles dien ik vol­ledig ter­zijde te plaatsen bij het ver­tellen van dit verhaal. Want los van alle ellende zou de ope­ratie in het lucht­ledige een heug­lijke gebeur­tenis worden.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *