• Wannes Daemen

Ver­sier­trucs

Ik ben nooit een held geweest als het op ver­sieren aankomt. Ik heb iemand ver­sieren trouwens altijd als een debiel exces van de mate­ri­a­lis­tische maat­schappij beschouwd, maar hey, daar maak ik nu eenmaal deel van uit, dus wil ik af en toe wel eens een poging wagen. Zeer klein­schalig en zelden met succes uiteraard, maar we doen ons best. De meest uit­ge­lezen plaats voor klein­schalige ver­sier­acties is de kassa van een wil­le­keurige kle­ding­winkel, of het loket van de plaat­se­lijke bioscoop. Daar vind je namelijk altijd mooie glim­la­chende meisjes die betaald worden om vrien­delijk te zijn tegen de klanten, waardoor de minste avance in hun richting op zijn minst met één van die fijne lachjes beloond wordt. En als je geluk hebt, en er is niet teveel volk in de winkel, kunnen er zelfs wat woorden gewisseld worden. Ook een fijne truuk voor beginners of voor mannen – zoals ik – die niet onmid­dellijk tot dras­tisch gepar­fu­meerde en in one-liner gedrenkte con­quests komen, is het zoge­naamde en door mij per­soonlijk uit­ge­vonden gewen­nings­win­kelen. Gewen­nings­win­kelen doe je bij voorkeur in de plaat­se­lijke super­markt en is een ver­sier­techniek waarbij je jezelf niet over­matig ver­moeit, waarbij je niet op je bek kan gaan, en waarbij succes zo goed als altijd inherent is aan het proces van actie. Het is bovendien zo simpel dat zelfs de grootste nitwit het kan pro­beren, doch laten we niet uit het oog ver­liezen dat een minimum aan uiter­lijke stan­daar­di­satie en sociale vaar­dig­heden een strikte noodzaak is, maar zo is het met de meeste zaken in deze samen­leving wel gesteld, tot spijt van wie er niet aan beant­woordt. Maar goed, eens aan deze cri­teria voldaan, kan de jacht geopend worden. En laten we eerlijk zijn, wat die cri­teria betreft, komt het nog altijd in de eerste plaats aan op humor en fris uit de hoek komen, meer nog dan er bij te lopen alsof je zopas voor Vogue een exquise parfum-reeks hebt aan­ge­prezen. Maar goed, gewen­nings­win­kelen dus. Het principe is even briljant als een­voudig. Telkens je gaat win­kelen in je favo­riete super­markt, kies je bij het afre­ke­nenen niet voor de kassa met de kortste rij aan­schui­venden, maar voor die met de knapste kas­sierster. Wie die knapste kas­sierster moge zijn, is uiteraard voor iedereen anders, maar let er op dat u telkens dezelfde knappe kas­sierster kiest als u komt win­kelen. Zo krijgt u de kans langzaam maar zeker en – hier komen we bij een essen­tiële factor – een ver­trou­wensband op te bouwen met het individu uwer begeerte. Het spreekt vanzelf dat u niet elke keer met kwijl op de kin en starend voorbij moet schui­felen, zo heeft al die moeite natuurlijk geen zin, en bovendien maakt u de kassa vies. Waar u bij het eerste contact gewoon vrien­delijk goeiedag en dankuwel zegt, kan u na verloop van tijd met uit­ge­breidere zin­sneden of zelfs mopjes voor de dag komen, om in een gevor­derde fase even­tueel tot een gemoe­delijk bab­beltje over te gaan. Het spreekt vanzelf dat u immer spits en scherp­zinnig dient te blijven, en geenszins de onder­broe­kentoer moet opgaan. Vragen of u uw bank­kaart in haar gleufje mag laten glijden, is bij­voor­beeld uit den boze. Zoiets heeft niet alleen zelden succes bij kas­sier­sters, maar u ris­keert bovendien een boete en het intrekken van uw voor­deel­kaart. En dat is het laatste waar u als door­ge­win­terde discount-held mee gecon­fron­teerd wil worden. Pas deze tactiek enkele keren toe en u zal zien, de kas­sierster in kwestie zal onbewust en louter door con­di­ti­o­nering een emo­ti­onele band met u opbouwen. Zij zal u her­kennen, zij zal u minder snel bedienen om iets te kunnen ver­tellen, en in het beste geval zal zij infor­meren naar uw per­soon­lijke leef­wereld. Maar laten we geen ijdele hoop koes­teren. Het ini­ti­atief is in deze trouwens vol­ledig aan u, anders bent u het zelf nog die ver­sierd gaat worden, een ple­zierig neven­effect maar geenszins het doel van onze actie. De verdere invulling van het gewen­nings­win­kelen ver­schilt van persoon tot persoon. Er zijn er die reeds na vier of vijf win­kel­beurten een date te pakken hebben, maar evengoed duurt het wat langer. Neem gerust uw tijd, en als het bij blonde Monique niet wil vlotten, ga dan eens langs bij de kassa van Chantal. Blijven pro­beren is de bood­schap. En laat u vooral niet afschrikken door andere klanten die enkel komen om te win­kelen en elke andere acti­viteit tussen de rekken afdoen als belem­merend of zelfs ongepast. Zij hebben waar­schijnlijk nog nooit de geneugtes van la seduction du grand bazar mogen proeven en de kwade blikken die zij in uw richting werpen, zijn mijns inziens veelal door jaloezie en afgunst gevoed. Want wie wil er niet op een goed blaadje komen te staan bij de kas­sier­sters van deze wereld, dat laatste bastion van onge­schonden win­kel­kracht, de missing link tussen de maal­stroom van moderne mul­ti­na­ti­onals en de her­in­nering aan ambach­te­lijke mid­den­stand. Aanbid hen voor het te laat is, want voor u het weet kan u uw koopwaar zelf inscannen, of wordt u als vee door een supers­canner gedreven, ten­einde uw betaling zo snel mogelijk in ont­vangst te kunnen nemen. De tech­no­lo­gische ont­wik­keling van de laatste jaren, die draaikolk van toe­ne­mende robo­ti­sering en afne­mende men­selijk warmte zal weldra een hoog­tepunt bereiken, en probeer dan maar eens een gemoe­de­lijke babbel op gang te brengen met de scan­slurf van het discount-toestel, of de elek­tro­nische afhaal-arm van de cyborg-chinees. Geloof me vrij, wie in onze zwarte toe­komst – en dat ze zwart wordt, staat als een paal boven water – wilde ver­halen kan ver­tellen over Monique, die na ette­lijke win­kel­beurten haar Aldi-uniform steeds dieper open­knoopte telkens als u pas­seerde, of over Chantal, die u eeuwige trouw en een zak kor­tings­bonnen beloofde na die sto­mende vrij­partij tussen de selder en de auber­gines ; wie mij­merend kan ach­ter­om­kijken naar glo­rieuze ver­o­ve­rings­tochten toen er nog met briefjes en munten betaald kon worden ; wie voor het haardvuur nichtjes en neefjes en ach­ter­klein­kin­deren kan ver­lek­keren met opwin­dende ver­halen over 1001 nacht in de Nopri van Kuringen ; die avon­tu­riers zullen het ware geluk gekend hebben. Zij zullen als helden ont­haald worden en neer­ge­schreven in de harde schijf-archieven van onze col­lec­tieve database. Zij zullen door ministers gehand­drukt en door schrijvers bejubeld worden, in schlagers en film-trilogieën zullen hun bele­ve­nissen bezongen worden, en hun nage­slacht zal tot ver in de toe­komst bekendheid genieten. Draal daarom niet langer, ridders van het win­kel­kar­retje, knights of the shopping-mall, draal niet langer en ga op pad. Sla uw sluwe slag en kom niet terug voor elke super­marché, elke shoc-discount en elke mini-match van het Noorden smeult onder de hete adem van uw heng­stige hel­den­daden. Geen win­kel­kar­retje zal onbe­reden blijven, geen bancontact-gleuf onge­schonden. Eeuwige roem en glorie, dat moet je ver­dienen, elke dag.

10 reacties

 1. Hamza schreef:

  Maar als een kas­siere u zegt en dan? dan wijzen se af och?
  ik wil dol­graag kas­siere ver­sieren maar als ze ze u tegem ne zeggen kap ik af
  net of ik een ouwe lul ben, dan word ik juist agressief! graag reactie ben 22 jaar

 2. Yuri schreef:

  U is een teken van respect, toch? Agressief worden is nooit een optie, laat staan een moge­lijkheid. Blijven lachen en vooral veel geld opdoen in de Del­haize. Elke kas­sierster die merkt dat u veel geld op zak heeft, zet met plezier een knoopje open. Of uw lul oud is, dat weet ik niet, daar zal u haar over moeten laten oor­delen. Enzovoort.

 3. Dutcher schreef:

  L E E R P R A T E N

 4. Yuri schreef:

  Met of zonder spaties?

 5. Matt schreef:

  Oog­contact ben je ver­geten. Daarmee begint ALLES.
  (niet dat oner­varen mensen hun ogen kei-hard dicht­pitsen als ze een knappe vrouw zien… maar toch is in de ogen kijken nog altijd de start, en ook niet altijd even gemakkelijk…)
  De kunst is om niet weg te kijken, tot zij weg­kijkt, en dan van uit uw oog­hoeken pro­beren te zien of ze nog naar u kijkt, zoja: bingo.
  Zo neen; tgoh jah, er aan wennen, of als u pech hebt: good luck with the cyborgs.

 6. Yuri schreef:

  De cyborgs? Die zijn al maanden uit­ver­kocht in de Delhaize.

 7. Matt schreef:

  Tgoh da’s klote…
  En opblaas­poppen? hehe
  In de del­haise hier in de buurt hebben ze over’t algemeen wel knappe dames, maar in de car­refour, colruyt of aldi… Bah

 8. Daan schreef:

  ik heb dat pro­bleem, wil dat mijsje mee uit­vragen wat achter de kassa staat, maar ;
  kan ik haar onmid­delijk mee uit­vragen op een date ?
  Is ze noch wel vrei­gezel ? kan ik dat vragen, kan ik haar daar onmid­delijk mee confronteren ?
  ze lacht ten­slotte naar iedereen zo want ze moet vrien­delijk zijn ?
  graag hulp hierbij ?
  dank u

 9. Matt schreef:

  Haha jongen toch, you’re missing the point!
  Lees het artikel en dan weet je meteen wat je moet doen :)
  Begin eerst met “hey” te zeggen, en dan “tot morgen” of “tot vol­gende week”, en na verloop van tijd zal je wel iets meer weten te zeggen!

  Tenzij je extreem ver­legen bent natuurlijk.
  En zoals ik al zei hierboven;
  OOGCONTACT IS BELANGRIJK!
  Maar zorg wel dat je haar niet bang maakt!

 10. Rinus schreef:

  Wat moet ik met een kas­siere? Ze zijn vaak onver­zorgd, niet de slimste, onder betaald, slecht opgeleid, meestal op jonge leeftijd een baby. En bovenal geen uit­daging. Kun je boven­staand expi­riment ook met een advocate of hart­chiruge her­halen? Krijg je onge­twijfeld ook minder domme en beter gespelde reacties. Je zult me dankbaar zijn voor dit advies want het gemid­delde I.Q. van de nieuwe bezoekers zal ogen­blik­kelijk stijgen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *